Skip to main content Skip to main navigation

Strategisk förvaltning

Strategisk förvaltning

Effektiv förvaltning kräver ständig uppföljning av utvecklingen på de finansiella marknaderna och en fortlöpande översyn av den långsiktiga strategiska allokeringen. Vår förvaltning baseras på en koncerngemensam makroekonomisk analys, som omsätter globala samt regionala ekonomiska och politiska förutsättningar till investeringsmöjligheter. Tillsammans med en kvantitativ och kvalitativ analys av de tillgångsslag som finns tillgängliga för våra kunder, skapar vi utifrån detta olika strategier som vi erbjuder i fondform.

Fondstrategier

Aktiv Påverkan

Världen står inför stora utmaningar: resursbrist, klimatförändringar och demografiska förändringar. I Sverige lever vi som att vi har ca 4 jordklot till vårt förfogande. Vi kan alla bidra positivt genom våra val. Inte minst genom sparandet finns stora möjligheter att vara med och påverka. Genom dina val av lösningar kan vi påverka ännu mer.Alla som är investerade i fonden har möjlighet att vara med och rösta kring fondens påverkansarbete. Här kan du logga in för att rösta: Omröstning påverkansarbete.

1 WWF (2016); Sammanfattning av Världsnaturfonden WWF:s Living Planet Report 2016, WWF

Alternative

Ett sparande ska användas någon gång i framtiden, oavsett vad som har hänt på marknaden under vägen. Fokus i Alternative är att sprida riskerna mellan olika typer av tillgångsslag. Tillgångsslagen reagerar olika vid olika händelser på marknaden, såsom inflation, deflation och ekonomisk tillväxt eller stagnation. Tillsammans skapar tillgångsslagen en bred portfölj med förutsättningar att prestera bra i olika marknadsklimat.

Proaktiv

Under de senaste 100 åren har det ungefär var 10:e år inträffat en finansiell krasch som leder till stora fall på börsen och det kan vara svårt att ha kontroll på sina investeringar när marknaden förändras snabbt.¹

Historiskt sett byter sparare fonder för sällan och en av huvudanledningarna till varför man inte byter är att det inte blir av enligt TNS Prospera 2016. Söderberg & Partners Proaktiv förvaltning bygger på att samla mycket data och genom en omfattande analys erbjuda en kontroll på din riskexponering vid alla marknadssituationer.

¹Daniel Waldenström (2007): Monthly Swedish stock prices and returns and bond yields 1856 – 2006 - Månadsdata över börsindex, avkastningsindex och obligationsräntor i Sverige 1856-2006, Institutet för Näringslivsforskning

Hållbarhetsarbete

Här kan du läsa med om hur vi arbetar med hållbarhetsfrågor, både på en övergripande nivå och specifikt i våra fonder.

Söderberg & Partners Asset Management S.A.

Fonderna förvaltas av Söderberg & Partners Asset Management S.A.. För information och dokumentation om fonderna samt fondbolaget besök bolagets hemsida. Där hittar du bland annat basfaktablad, riktlinjer och årsredovisning.

www.soderbergpartners.lu

Kontakta oss