Skip to main content Skip to main navigation

Avgift & Ersättning

Avgift & Ersättning

För oss innebär öppenhet två saker – att vi erbjuder stora delar av bankernas och försäkringsbolagens produkter samt att vi alltid talar om hur vi får betalt. För oss är det självklart att våra råd baseras på vad som är bäst för dig.

Öppenhet och transparens

Inom Söderberg & Partners är vi alltid öppna med vad vi tjänar. Vi skapar stora mervärden för våra kunder och tycker att det är viktigt att våra kunder känner till hur vår intjäningsmodell är utformad. Kundens intresse ska alltid hamna i första rummet och det ska inte finnas några tveksamheter om att våra råd alltid baseras på vad som är bäst för kunden.

Valfrihet

Vi erbjuder våra kunder flera alternativa ersättningsmodeller. Beroende på vilket tjänsteutbud kunden tar del av ser alternativen något olika ut men gemensamt för all vår rådgivning är att vi erbjuder antingen en helt provisionsbaserad ersättningsmodell, en helt arvodesbaserad ersättningsmodell eller en kombination av de båda. De olika alternativen passar olika typer av kunder och du ska självklart välja det som passar dig bäst.

Provisionsbaserad ersättningsmodell

Om kunden väljer en provisionsbaserad ersättningsmodell ersätts Söderberg & Partners från försäkringsbolag och produktleverantörer. Kostnad för rådgivning och distribution ingår i de avgifter som kunden betalar till försäkringsbolag och produktleverantörer. Ersättningen är helt transparent genom att kunden alltid får information om provisionens storlek. På så sätt kan det inte uppstå några oklarheter kring hur intjäningen ser ut i olika alternativ.

Arvodesbaserad ersättningsmodell

Om kunden väljer en arvodesbaserad ersättningsmodell ersätts Söderberg & Partners via arvode för utförda tjänster utifrån överenskommelse med kunden. Kunden är då alltid fullt medveten om kostnaden för Söderberg & Partners tjänster.

I vår värdepappersverksamhet, Söderberg & Partners Wealth Management AB, tillämpar vi en betalningsmodell som vi kallar ”Fair Deal” för både rådgivande förvaltning och diskretionärförvaltning. Ersättningsmodellen fungerar så att Söderberg & Partners ersättning är lika stor oavsett vilken tjänst eller vilka instrument våra kunder investerar i.

Inom ramen för Fair Deal avräknas eventuella provisioner som utbetalas till oss mot kundens kommande arvoden. Om en kund avslutar sin förvaltning hos oss, kan det hända att det finns kvarstående provisioner som inte hunnit avräknas, eller provisioner som inkommer i efterhand. Sådana provisioner skänker Söderberg & Partners Wealth Management AB till välgörenhet.

För närvarande går eventuella kvarstående provisioner bland annat till Projekt Dano på Haiti.

Kontakta oss