Skip to main content Skip to main navigation

Finansiell information

PO Söderberg & Partner AB är ett investeringsbolag som utvecklar och förnyar verksamheter inom kapitalförvaltnings- och försäkringsområdet. Här kan du läsa koncernens årsredovisningar.

 

thumb-årsred-3.png  thumb-HÅR19.png

 

 

Tidigare års- och hållbarhetsredovisningar


 

Thumb-arsredovisning-2017.jpg    Thumb-hallbarhetsredovisning.jpg    Thumb-arsredovisning-2017.jpg    Thumb-arsredovisning-2017.jpg    Framsida-Årsredovisning-2016.jpg    årsredovisning framsida.JPG

Kontakta oss