Skip to main content Skip to main navigation

Finansiell information

PO Söderberg & Partner AB är ett investeringsbolag som utvecklar och förnyar verksamheter inom kapitalförvaltnings- och försäkringsområdet. Här kan du läsa koncernens årsredovisningar.

 

Åreredovisning 2017

Thumb-arsredovisning-2017.jpg   Thumb-hallbarhetsredovisning.jpg

 

 

Tidigare årsredovisningar


 

årsredovisning framsida.JPG    Framsida-Årsredovisning-2016.jpg

Kontakta oss