Skip to main content Skip to main navigation

Koncerninformation

Söderberg & Partners-koncernen

Söderberg & Partners grundades 2004 i Sverige och är idag en av Nordens och Nederländernas ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter och tjänster.

I grund och botten handlar Söderberg & Partners erbjudande om att hjälpa människor och företag att fatta välgrundade beslut i frågor som påverkar deras ekonomi och deras liv.

Vi kanaliserar och konkretiserar detta erbjudande genom ett flertal olika verksamheter som bedrivs inom ramarna för varumärket Söderberg & Partners. Dessa verksamheter innefattar bland annat tjänstepensionsrådgivning, försäkringsrådgivning och försäkringsförmedling, samt kapitalrådgivning och kapitalförvaltning. Vi utvecklar och erbjuder även digitala verktyg för bland annat finansiell rådgivning, löne-, och förmånshantering, och medarbetarutveckling

Vad vi tror på

Vi är en finansiell rådgivare som tror på värdet av att tänka annorlunda och ständigt ifrågasätta, förändra, och utveckla det traditionella arbetssättet i vår bransch. Vår vision är att vara proaktiva idag för att våra kunder ska kunna leva ett tryggare och rikare liv i morgon. För att lyckas med det är det viktigt att vår relation till våra kunder vilar på en värdegrund där personlig hänsyn, välgrundade analyser, och öppenhet utgör hörnstenarna.

Vår relation med våra kunder – och i förlängningen hela vår affär – bygger på förtroende. Vi är beroende av att våra kunder känner förtroende för oss, att de känner att de får just den hjälp de behöver, och att de känner sig nöjda med den hjälpen. För att vi ska kunna etablera och behålla detta förtroende hos våra kunder är det därför nödvändigt för oss att alla våra medarbetare förstår och delar vår vision och våra värderingar.

Kortfakta

  • Grundades: 2004 i Sverige
  • Finns: 110+* kontor i Sverige, Norge, Danmark , Finland och i Nederländerna. Koncernen har även ett fondförvaltningsteam baserat i Luxemburg och en IT-utvecklingsavdelning baserad i Spanien
  • Medarbetare: 2400+
  • Omsättning: 400 M EUR (2019)
  • Assets under Management/Advice: 50+ bn EUR (2019)

 

*Siffran avser endast Söderberg & Partners kontor och inkluderar ej övriga dotterbolags och partnerbolags kontor. 

Kontakta oss