Skip to main content Skip to main navigation
Socialt engagemang

Samarbeten

Barncancerfonden

Varje dag drabbas ett barn av cancer. Men det finns hopp. Fler barn än någonsin överlever idag sin cancer. Barncancerfonden strävar efter att utrota barncancer och se till att drabbade barn och familjer får den vård och det stöd de behöver.

Barncancerfonden är den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige. Tack vare forskningens framsteg är det nu 85 % av alla barn som överlever sin cancerdiagnos. Trots det är barncancer den vanligaste dödsorsaken för barn mellan 1 och 14 år i Sverige. Därför måste kampen mot barncancer fortsätta.

Forskning, Information och Råd & Stöd är Barncancerfondens tre viktiga ändamål. Verksamheten finansieras av generösa gåvor från privatpersoner och företag. Söderberg & Partners är stolta över att bidra genom att vara Barnsupporter Företag. Läs mer på Barncancerfondens hemsida

Hoppets Stjärna

Haiti är fortfarande i stort behov av hjälp och ett bidrag kan kännas meningslöst i det stora hela. Söderberg & Partners har tillsammans med Hoppets Stjärna därför tagit fram ett dedikerat område så att alla direkt kan se hur bidragen förbättrar situationen för barn i Haiti.

Många av landets problem finns kvar även efter att den omedelbara katastrofsituationen har stabiliserats. Därför syftar detta projekt främst på återuppbyggnaden samt Haitis långsiktiga utveckling. Hoppets Stjärna är en oberoende insamlings- och biståndsorganisation som har funnits på plats i Haiti i över 30 år. Eftersom de enbart arbetar med lokalanställda har de alla förutsättningar för att se till att hjälpen verkligen når fram på ett snabbt, korrekt och kostnadseffektivt sätt.

Söderberg & Partners har tidigare med hjälp av donationer från sina medarbetare lyckats finansiera återbyggandet av skolan i Dano som förstördes i jordbävningen 2010. Mycket har hänt mellan åren 2013-2017 då man har byggt en ny skolgård, ett skolbibliotek, flertalet brunnar och en fotbollsplan.

Läs mer och följ arbetet som görs på Haiti på Hoppets Stjärnas hemsida

Barn till Ensamma Mammor

Idag lever ca 250 000 barn i fattigdom i Sverige. Med fattigdom kommer utsatthet. Den svåra ekonomiska situationen påverkar barnen och mödrarnas levnadsvillkor inom många områden, t.ex. utbildning, hälsa, fritid, kultur, och kompetens. I klarspråk innebär det att stress, psykisk ohälsa, förtvivlan, trötthet och överlevnadskamp präglar mödrarnas vardag.

Utöver dessa förhållanden tillkommer den sociala utestängning fattigdomen innebär. Barnen blir tidigt medvetna om hur man sparar in elkostnader, att maten ska räcka längre än för dagen eller för tillfället den lagas. Andra frågar inte ens efter julklappar. En del av barnen är alltid sjuka då picknick och matsäck ska tas med på skolutflykter. Barnen blir experter på att dölja sin livssituation både i skolan och bland kamrater i framtiden. De skäms över sin situation. De skäms över att inte ha. De skäms över att aldrig kunna delta. De önskar att de kunde göra allt det deras vänner kan göra.

Barn till Ensamma Mammor vill hjälpa dem i deras barndom. Barnen erbjuds en möjlighet att delta, ett andrum i vardagen och rätten till lek och skratt. Organisationen försöker fylla deras helger och lov med glädjefyllda upplevelser. Vidare stöttas mammorna för att bidra till att även hemmamiljön för barnen förbättras. Barn till Ensamma Mammor är en del av Fryshuset. Läs mer om organisationen på Barn till Ensamma Mammors hemsida

Söderberg & Partners stöttar Barn till Ensamma Mammor på olika sätt. Det kan vara allt ifrån att hjälpa till med en utflykt till att finnas till hands för barnen och mammorna under deras träffar. Vår favoritaktivitet är ett stort barnkalas som vi gör antingen i början av sommaren eller precis innan jul. Syftet med dagen var att ge barnen en mysig och rolig dag fylld med aktiviteter som de sent kommer att glömma. På plats hade vi en blandning av vår egen personal och personal från Barn till Ensamma Mammor.

FTS Säkra Varje Unge

Stiftelsen FTS Säkra Varje Unge är en icke-vinstdrivande organisation med syftet att förhindra sexuella övergrepp på barn och gromning genom förebyggande arbete och gratis utbildningar för alla vuxna, barn och ungdomar i hela Sverige. Stiftelsen är politiskt och religiöst obunden och utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen.

Pedofil. Incest. De flesta vill knappt tänka på vad orden innebär. Ännu mindre prata om det. Vi arbetar mot en brottslighet som får en att känna sig väldigt illa till mods. Men den här brottsligheten försvinner ju inte bara för att vi inte vill prata om det.

Enligt Europarådet (2014) är ett av fem barn utsatta för sexuella övergrepp i Sverige. Av det kan man dra slutsatsen att det finns fler än 5 miljoner anhöriga eller närstående till barn som far illa genom sexuella övergrepp om vi räknar med att det för varje utsatt barn finns ungefär fem närstående. Det innebär också att alla lärare i våra skolor, såväl inom för-, grund- och gymnasieskolan dagligen jobbar med utsatta barn och ungdomar som behöver modiga och smarta vuxna runt omkring sig. Det förebyggande arbetet mot sexuellt utnyttjande av barn är därför mycket viktigt.

Stiftelsen FTS Säkra Varje Unge förser skolor med helt gratis seminarier, föreläsningar och utbildningsmaterial. Målet är att öka informationen hos de som arbetar med barn eller på något sätt kommer i kontakt med barn, vilket man tror leder till en ökad förståelse och handlingsberedskap. Söderberg & Partners donerar pengar till stiftelsens viktiga arbete. Läs mer på FTS Säkra Varje Unges hemsida

Happy Child Foundation

Happy Child stöttar barnhemmet i Muang Mai i deras strävan att ge barnen där en trygg uppväxt med kärleksfull personal, tillgång till hälsosam mat, möjlighet till utbildning och tillgång till sjukvård när de blir sjuka.

Barnhemmet ligger på ön Phuket i Thailand och drivs av Susanne Janson, Hans Forssell och Khun Wow, tillsammans med övrig personal. Det första mötet och början på samarbetet skedde då Susanne och Hans letade efter sin familj efter Tsunamin. Susanne och Hans fick dessvärre återvända till Sverige utan någon av sina familjemedlemmar, men mitt i tragedin tändes en ny strimma av hopp och framtid. Susanne och Hans fick höra talas om det nystartade barnhemmet och såg direkt en möjlighet att hjälpa till och göra skillnad på plats. Susanne och Hans kontaktade barnhemmet och i början av mars 2005 återvände de till Thailand för att stanna där. Det blev starten på det som idag är stiftelsen Happy Child som arbetar för att stödja Barnhem Muang Mai. Susanne och Hans är idag ansvariga för den dagliga driften och kontakten med omvärlden.

Idag är Barnhem Muang Mai ett barn- och familjehem med kapacitet för ca 35 barn. Barnhemmet drivs oavkortat av donationer från privatpersoner och företag, vilket innebär att allt stöd och alla bidrag betyder oerhört mycket för barnhemmets fortsatta verksamhet. Barnhemmets viktigaste uppgift är att lära barnen att hjälpa sig själva. Detta är en förutsättning för att de ska lämna barnhemmet som starka självständiga individer, redo att möta världen. Det allra bästa sättet att hjälpa sig själv till en bättre framtid är genom en bra utbildning. På Barnhem Muang Mai läggs därför stort fokus på studier och läxor, förutom det självklara att ge alla barn kärlek, kärlek och åter kärlek.

Alla som arbetar med Happy Child Foundation gör det helt ideellt vilket gör att de endast har administrativa kostnader på ca 3% och att resten av donerade medel går direkt till barnen på barnhemmet.

Du kan läsa mer om barnhemmet på Happy Childs hemsida

Kontakta oss