Skip to main content Skip to main navigation

Organisationer

Barncancerfonden

Barncancerfonden har tillsammans med Föreningsstödet utvecklat stödformen Barncancerfondens Vänföretag. Stödformen bygger på ett långsiktigt och kvalitativt informationsarbete. Syftet är att få så många företag som möjligt att medvetet ta beslutet att stödja Barncancerfondens viktiga arbete.

Varje år finansierar Barncancerfonden 90% av barncancerforskningen i Sverige, helt utan stöd från staten. Verksamheten drivs enbart via frivilligt stöd från privatpersoner och företag. Utöver forskningen finansierar Barncancerfonden vård, vårdutveckling, stöd till drabbade familjer samt informationsspridning. Syftet är att skapa de bästa förutsättningarna för att nå det övergripande målet: att alla barn som drabbas av cancer ska bli friska igen och leva fullgoda liv.

 

Fördelningen ser ut enligt följande:

• 50% går till Barncancerfondens verksamhet.

• 30% går till arbetet kring informationsspridning till förmån för Barncancerfondens långsiktiga utveckling och insamlingsförmåga.

• 20% går till administration och vidareutveckling av Barncancerfondens Vänföretag.

Hoppets Stjärna

Haiti är fortfarande i stort behov av hjälp och ett bidrag kan kännas meningslöst i det stora hela. Söderberg & Partners har tillsammans med Hoppets Stjärna därför tagit fram ett dedikerat område så att alla direkt kan se hur bidragen förbättrar situationen för barn i Haiti.

Många av landets problem finns kvar även efter att den omedelbara katastrofsituationen har stabiliserats. Därför syftar detta projekt främst på återuppbyggnaden samt Haitis långsiktiga utveckling. Hoppets Stjärna är en oberoende insamlings- och biståndsorganisation som har funnits på plats i Haiti i över 30 år. Eftersom de enbart arbetar med lokalanställda har de alla förutsättningar för att se till att hjälpen verkligen når fram på ett snabbt, korrekt och kostnadseffektivt sätt.

Söderberg & Partners har tidigare med hjälp av donationer från sina medarbetare lyckats finansiera återbyggandet av skolan i Dano som förstördes i jordbävningen 2010. I september 2013 har nästa steg inletts, byggandet av en skolgård.

Läs mer och följ arbetet som görs på Haiti på Hoppets Stjärnas hemsida

Barn till Ensamma Mammor

Idag lever ca 250 000 barn i fattigdom i Sverige. Med fattigdom kommer utsatthet. Den svåra ekonomiska situationen påverkar barnen och mödrarnas levnadsvillkor inom många områden, t.ex. utbildning, hälsa, fritid, kultur, och kompetens. I klarspråk innebär det att stress, psykisk ohälsa, förtvivlan, trötthet och överlevnadskamp präglar mödrarnas vardag.

Utöver dessa förhållanden tillkommer den sociala utestängning fattigdomen innebär. Barnen blir tidigt medvetna om hur man sparar in elkostnader, att maten ska räcka längre än för dagen eller för tillfället den lagas. Andra frågar inte ens efter julklappar. En del av barnen är alltid sjuka då picknick och matsäck ska tas med på skolutflykter. Barnen blir experter på att dölja sin livssituation både i skolan och bland kamrater i framtiden. De skäms över sin situation. De skäms över att inte ha. De skäms över att aldrig kunna delta. De önskar att de kunde göra allt det deras vänner kan göra.

Barn till Ensamma Mammor vill hjälpa dem i deras barndom. Barnen erbjuds en möjlighet att delta, ett andrum i vardagen och rätten till lek och skratt. Organisationen försöker fylla deras helger och lov med glädjefyllda upplevelser. Vidare stöttas mammorna för att bidra till att även hemmamiljön för barnen förbättras. Barn till Ensamma Mammor är en del av Fryshuset. Läs mer om organisationen på Barn till Ensamma Mammors hemsida

Söderberg & Partners stöttar Barn till Ensamma Mammor på olika sätt. Det kan vara allt ifrån att hjälpa till med en utflykt till att finnas till hands för barnen och mammorna under deras träffar. Vår favoritaktivitet är ett stort barnkalas som vi gör antingen i början av sommaren eller precis innan jul! 2017 års barnkalas hölls söndagen 17 december. Syftet med dagen var att ge barnen en mysig och rolig dag fylld med aktiviteter som de sent kommer att glömma. På plats hade vi en blandning av vår egen personal och personal från Barn till ensamma mammor. Vi på Söderberg & Partners vill passa på att tacka alla företag som hjälpte till med sponsring.

FTS Säkra Varje Unge

Stiftelsen FTS Säkra Varje Unge är en icke-vinstdrivande organisation med syftet att förhindra sexuella övergrepp på barn och gromning genom förebyggande arbete och gratis utbildningar för alla vuxna, barn och ungdomar i hela Sverige. Stiftelsen är politiskt och religiöst obunden och utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen.

Pedofil. Incest. De flesta vill knappt tänka på vad orden innebär. Ännu mindre prata om det. Vi arbetar mot en brottslighet som får en att känna sig väldigt illa till mods.

…….men den här brottsligheten försvinner ju inte bara för att vi inte vill prata om det.

Enligt Europarådet (2014) är ett av fem barn utsatta för sexuella övergrepp i Sverige. Av det kan man dra slutsatsen att det finns fler än 5 miljoner anhöriga eller närstående till barn som far illa genom sexuella övergrepp om vi räknar med att det för varje utsatt barn finns ungefär fem närstående. Det innebär också att alla lärare i våra skolor, såväl inom för-, grund- och gymnasieskolan dagligen jobbar med utsatta barn och ungdomar; barn och ungdomar som behöver modiga och smarta vuxna.

Därför är det förebyggande arbetet mot sexuellt utnyttjande av barn mycket viktigt!  

Kontakta oss