Skip to main content Skip to main navigation

Skatt

Skatt

Hos oss har du möjlighet att få skatterådgivning. Vid rådgivningen går vi genom din situation av betydelse för beskattningen. Sedan får du tydlig vägledning och rådgivning över vad som kan genomföras.

Skatterådgivning är ingen exakt vetenskap, inte minst på grund av motsättningar mellan skyddet för det privata ägandet och en motiverad finansiering av det allmänna. Detta har medfört att förändringar av bestämmelser genom riksdagens beslut – eller klargörande från domstol – närmast tillhör det vardagliga. Därför är det svårt att på egen hand hålla sig uppdaterad.

 

Vår rådgivning

Ofta har de frågeställningar som vi hjälper till med sitt ursprung i att något har förändrats. Till exempel har kunden startat eget företag eller planerar att överlåta bolaget till närstående. I andra fall kan det handla om en utlandsflytt eller att utländskt sparkapital ska föras hem till Sverige.

I sådana situationer är det väl motiverat att söka stöd från expert som kan klargöra rättsläget. Därtill är det viktigt att rådgivaren föreslår korrekta åtgärder och på ett tryggt sätt både genomför och övervakar att lämpliga åtgärder utförs enligt regelverket.

Ytterligare en anledning att söka våra råd är om Skatteverket ifrågasätter något i den enskildes deklaration. Ställd mot Skatteverket kan många känna sig maktlösa. Vi säkerställer att Skatteverket i sitt beslut inte går utöver det utrymme som lagstiftaren har gett dem, samt att sakfrågan hanteras på ett kompetent sätt.

 

Förutsättningar för god rådgivning

Djup kunskap om skattesystemet och mångårig erfarenhet är viktiga förutsättningar som måste vara på plats för att kunna ge god skatterådgivning. Men det räcker inte. Dessutom krävs att vi har ingående kunskap om varje kund. Just därför är vi måna om personliga rådgivningsmöten med dig som kund.

För oss är det av avgörande betydelse att du som kund känner dig trygg med de råd som vi ger dig. Det är en anledning till att vi alltid dokumenterar rådgivningen. Därmed kan du i efterhand gå tillbaka till dokumentet och ta del av till exempel enskilda bestämmelsers omfattning eller villkor.

Oavsett om din fråga är liten eller stor kan vi hjälpa dig att utreda problemet och föreslå lämpliga åtgärder. Har du frågor och funderingar kring skatt är du välkommen att kontakta oss på skatt@soderbergpartners.se.

Kapital & Förmögenhet

De nya finanslagarna - ett ökat skydd för dig som kund

19 januari · 2018

Från och med den 3:e januari 2018 genomfördes ett nytt regelverk för företag i den finansiella sektorn inom hela EU. Regelverken är omfattande och har tagit många år att ta fram. Syftet med förändringarna i reglerna är bland annat att stärka kundskyddet och öka transparensen.

- Vi välkomnar de nya regelverken och vi delar synen från myndigheterna att transparens är viktigt för kunderna” säger Olof Lindqvist som är ansvarig för affärsområdet Private Clients på Söderberg & Partners

Här följer några punkter som förändrats med de nya reglerna:

Transparens gällande avgifter

I samband med finansiella rekommendationer ska kunden få ta del av en rapport avseende kostnader och avgifter i det finansiella instrumentet. Tidigare har det funnits liknande regler men nu omfattas samtliga avgifter såsom tex valutaväxlingskostnader också i dessa beräkningar.

Lämplighetsrapport

Den som lämnar finansiella råd är skyldig att göra en bedömning om investeringen är lämplig för dig som kund utifrån dina behov och detta dokumenteras i en rapport som du som kund får ta del av innan eller i samband med att finansiella produkter köps eller sälj.

Målmarknad

Alla produktbolag som ger ut finansiella produkter, tex fondbolag, ska göra en analys över vilka typer av kunder deras produkter är anpassade för. Finansiella rådgivare är då skyldiga att följa denna rekommendation och i kombination med sin egen analys av kundens kunskap, kompetens och behov göra en bedömning vilka investeringar som är lämpliga för varje enskild kund.

 

Hur påverkar detta mig som kund?

”På sikt tror vi att de nya reglerna leder till lägre kostnader för kunderna då fondkostnaderna kommer minska till följd av de nya reglerna då det blivit svårare för finansiella rådgivare att ersättas med provision från fondbolagen, berättar Olof Lindqvist. Baksidan av detta kommer förmodligen innebära att tex storbankerna än mer fokuserar på att sälja sina egna produkter vilket tyvärr minskar både utbud och valfrihet för väldigt många investerare”

 

Vill du veta mer?

 

Kapital & Förmögenhet

Placeringar: ”Psykologin spelar oss ett spratt”

22 november · 2017

Högsta möjliga avkastning till så låg risk som möjligt. Det är varje investerares mål, men få lyckas. Olof Lindqvist på Söderberg & Partners tipsar om hur du kan gå tillväga, hur du undviker de vanligaste minorna och – inte minst – hur du hanterar en psykologisk spärr.

– Genom att sälja av lite grand när det går bra och köpa lite grand när det gått dåligt så hamnar man oftare rätt än fel. Och det är bra för investeringarna, berättar Olof Lindqvist som arbetat med kapitalrådgivning i mer än 20 år och är chef för affärsområdet Private clients på Söderberg & Partners.

Psykologin spelar oss ett spratt

Men statistik visar att svenskar inte agerar så med sina investeringar, enligt Olof Lindqvist. Istället köper vi aktier när börsen går bra och säljer när den faller.

– Förenklat kan man säga att många köper när det är som dyrast och säljer när man får som sämst betalt, berättar Olof Lindqvist och lägger till:

– Psykologin spelar oss ofta ett spratt och man vill varken köpa när börsen faller eller sälja när den stiger.

Lösningen, enligt Olof Lindqvist, är att ha en strategi som leder till att vi handlar likadant oavsett om börsen går bra eller dåligt och där inga beslut grundas på känslor. 


Omfördela din portfölj löpande

Grunden till den strategin får investerare när de träffar sin rådgivare. Då får hen råd om hur investeringarna kan fördelas mellan olika tillgångsslag som till exempel aktier och obligationer, allt för att varje person ska få rätt risknivå på sin portfölj. Men i takt med att börsen stiger växer aktiedelen och den ursprungliga fördelningen mellan aktier och räntor ändras.

Det kan innebära att en investerare som för tre år sedan till exempel fick rådet att ha 50 procent i aktiefonder och 50 procent i räntebärande värdepapper kommer att ha en betydligt högre andel, kanske 75 procent, i aktiefonder.

– Det medför att portföljens risknivå har ökat markant eftersom aktiemarknaden generellt sett har högre risk än räntemarknaden, slår Olof Lindqvist fast.

Därför är det viktigt att omfördela – eller rebalansera som det kallas i branschen – dina investeringar successivt. Det innebär att man återställer portföljen till den ursprungliga fördelningen mellan aktier och räntor.

– Jag anser att man minst en gång per år bör gå igenom sina investeringar. Våra rådgivare hjälper mer än gärna till, berättar Olof Lindqvist.

En fördel med att göra det är att man då automatiskt kommer – som Lindqvist sa tidigare – att ”sälja av lite grand när det går bra och köpa lite grand när det gått dåligt”.

 

Gör oftare rätt än fel

Att ”köpa på botten och sälja på toppen” är en dröm för många, men i praktiken är det lättare sagt än gjort. Men genom att köpa och sälja succesivt kommer man en lång väg mot ett bra sparande.

– Man kommer oftare göra rätt än fel. Men framför allt blir man inte förloraren som köper och säljer vid helt fel tillfällen och det är mycket viktigt vid långsiktiga investeringar, konstaterar Olof Lindqvist.  

 

Läs mer om Söderberg & Partners rådgivning här

Har du funderingar och vill ha kontakt med en placeringsrådgivare?

 

 

Familjerätt

Personlig rådgivning

Att se över sin familjesituation – och förstå hur vissa familjekonstellationer påverkar familjemedlemmarna – är viktigt. Dels för att säkerställa att alla handlingar är i sin ordning, dels för att minska risken för eventuella konflikter. Äktenskapsförord behövs exempelvis för att se till att viss egendom inte ska ingå i en eventuell framtida bodelning. Även sambor som lever tillsammans bör upprätta handlingar.

 

Lösningar för varje specifik situation

Testamente är ett annat exempel på ett mycket viktigt dokument. Att upprätta ett testamente handlar om att förtydliga och framföra sin sista vilja, vilket ofta är ett stort stöd för de efterlevande. För makar som lever i relationer med särkullbarn är det extra viktigt att upprätta testamente. Det beror på att särkullbarn gör att makars arvsrätt sätts ur spel samt att särkullbarn alltid kan kräva sin laglott.

Vi hjälper kunder att gå igenom varje specifik situation för hela familjen eller för individen. Alla våra kunder, oavsett var i Sverige de bor, kan få personlig rådgivning genom ett möte, över telefon eller via mejl.

 

Juridiska handlingar

Vi upprättar ett flertal juridiska handlingar, dessa är de vanligast förekommande:

  • Testamente
  • Äktenskapsförord
  • Samboavtal
  • Gåvobrev
  • Samäganderättsavtal
  • Bouppteckning

 

Vi kan hjälpa er med att gå igenom er situation och se vilken lösning som passar för er specifika situation. Hör av er till oss genom att skicka ett mail till familjejuridik@soderbergpartners.se så kommer vi att kontakta er.

 

Kontakta oss