Skip to main content Skip to main navigation

Skatt

Skatt

Hos oss har du möjlighet att få skatterådgivning. Vid rådgivningen går vi genom din situation av betydelse för beskattningen. Sedan får du tydlig vägledning och rådgivning över vad som kan genomföras.

Skatterådgivning är ingen exakt vetenskap, inte minst på grund av motsättningar mellan skyddet för det privata ägandet och en motiverad finansiering av det allmänna. Detta har medfört att förändringar av bestämmelser genom riksdagens beslut – eller klargörande från domstol – närmast tillhör det vardagliga. Därför är det svårt att på egen hand hålla sig uppdaterad.

 

Vår rådgivning

Ofta har de frågeställningar som vi hjälper till med sitt ursprung i att något har förändrats. Till exempel har kunden startat eget företag eller planerar att överlåta bolaget till närstående. I andra fall kan det handla om en utlandsflytt eller att utländskt sparkapital ska föras hem till Sverige.

I sådana situationer är det väl motiverat att söka stöd från expert som kan klargöra rättsläget. Därtill är det viktigt att rådgivaren föreslår korrekta åtgärder och på ett tryggt sätt både genomför och övervakar att lämpliga åtgärder utförs enligt regelverket.

Ytterligare en anledning att söka våra råd är om Skatteverket ifrågasätter något i den enskildes deklaration. Ställd mot Skatteverket kan många känna sig maktlösa. Vi säkerställer att Skatteverket i sitt beslut inte går utöver det utrymme som lagstiftaren har gett dem, samt att sakfrågan hanteras på ett kompetent sätt.

 

Förutsättningar för god rådgivning

Djup kunskap om skattesystemet och mångårig erfarenhet är viktiga förutsättningar som måste vara på plats för att kunna ge god skatterådgivning. Men det räcker inte. Dessutom krävs att vi har ingående kunskap om varje kund. Just därför är vi måna om personliga rådgivningsmöten med dig som kund.

För oss är det av avgörande betydelse att du som kund känner dig trygg med de råd som vi ger dig. Det är en anledning till att vi alltid dokumenterar rådgivningen. Därmed kan du i efterhand gå tillbaka till dokumentet och ta del av till exempel enskilda bestämmelsers omfattning eller villkor.

Oavsett om din fråga är liten eller stor kan vi hjälpa dig att utreda problemet och föreslå lämpliga åtgärder. Har du frågor och funderingar kring skatt är du välkommen att kontakta oss på skatt@soderbergpartners.se.

Familjerätt

Personlig rådgivning

Att se över sin familjesituation – och förstå hur vissa familjekonstellationer påverkar familjemedlemmarna – är viktigt. Dels för att säkerställa att alla handlingar är i sin ordning, dels för att minska risken för eventuella konflikter. Äktenskapsförord behövs exempelvis för att se till att viss egendom inte ska ingå i en eventuell framtida bodelning. Även sambor som lever tillsammans bör upprätta handlingar.

 

Lösningar för varje specifik situation

Testamente är ett annat exempel på ett mycket viktigt dokument. Att upprätta ett testamente handlar om att förtydliga och framföra sin sista vilja, vilket ofta är ett stort stöd för de efterlevande. För makar som lever i relationer med särkullbarn är det extra viktigt att upprätta testamente. Det beror på att särkullbarn gör att makars arvsrätt sätts ur spel samt att särkullbarn alltid kan kräva sin laglott.

Vi hjälper kunder att gå igenom varje specifik situation för hela familjen eller för individen. Alla våra kunder, oavsett var i Sverige de bor, kan få personlig rådgivning genom ett möte, över telefon eller via mejl.

 

Juridiska handlingar

Vi upprättar ett flertal juridiska handlingar, dessa är de vanligast förekommande:

  • Testamente
  • Äktenskapsförord
  • Samboavtal
  • Gåvobrev
  • Samäganderättsavtal
  • Bouppteckning

 

Vi kan hjälpa er med att gå igenom er situation och se vilken lösning som passar för er specifika situation. Hör av er till oss genom att skicka ett mail till familjejuridik@soderbergpartners.se så kommer vi att kontakta er.

 

Hur kan vi hjälpa dig?

Namn

Vart i Sverige befinner du dig?

Är du redan kund?

Är du företag eller privatperson?

Personnummer/Organisationsnummer

Telefonnummer

E-post

Meddelande

Kontakta oss