Skip to main content Skip to main navigation
Skatt & Juridik

Family Office

Våra experter hjälper dig med helheten

Som kund hos oss har du möjlighet att få hjälp av vårt Family Office som består av ett team erfarna specialister inom ekonomi, skatt, juridik och företagande. Inom Family Office hjälper vi såväl privatpersoner som juridiska personer med rådgivning kring och hantering av den totala förmögenheten.

Långt ifrån alla har tid, möjlighet eller intresse att engagera sig i de ekonomiska och juridiska delarna av en familjeförmögenhet eller en juridisk person. Med hjälp av Family Office kan du fokusera på de delar av livet som du tycker är viktigast och samtidigt vara trygg i att dina tillgångar är i goda händer. Allt hanteras av ett team erfarna specialister som alltid arbetar för ditt bästa. 

Vi har kunskapen och erfarenheten

Vi erbjuder rådgivning och expertis gällande juridiska och skatterelaterade frågor. Våra specialister har både kunskap och erfarenhet av flertalet olika situationer och strukturer. I samråd med våra specialister får du som kund en skräddarsydd lösning som är anpassad efter just din situation. 

Vid ett generationsskifte, en försäljning eller ett förvärv av en fastighet, ett företag eller dylikt kan det vara betryggande att ha någon vid sin sida som har den erfarenhet som krävs för att ge rådgivning och förslag på bästa möjliga lösning.

Överlåt vardagsekonomin till oss

Våra Family Office-specialister bistår även med budgetering och likviditetsplanering. Du kan välja att överlåta stora delar av administrationen gällande din vardagsekonomi till oss. Vi erbjuder även hjälp med bokförings- och redovisningstjänster samt deklaration för privata såväl som juridiska personer.

Teamets samlade rådgivning och expertis ger dig en effektiv kontroll över dina tillgångar och kostnader. Vidare får du en utmärkt översikt av din totala ekonomi samt din skattemässiga och juridiska situation. 

Transparent prissättning

Som alltid på Söderberg & Partners är vi på Family Office transparenta med hur vi tar betalt och hur vår intjäning ser ut. Till skillnad från många andra rådgivningsföretag och banker är alla våra kunder välkomna att anlita en expert från Family Office.

Exempel på tjänster inom Family Office:

  • Finansiell planering och koordinering
  • Familjejuridik
  • Skatt- & bolagsjuridik
  • Ekonomistyrning
  • Företagstjänster - Bokföring och redovisning
  • Generationsskiftesplanering
  • Rådgivning inför företagsöverlåtelse

 

Vill du veta mer om utbudet av tjänster hos Family Office och hur vi kan hjälpa dig?
Kontakta oss via formuläret nedan. 

Kontakta oss

Kontakta oss