Kapital­förvaltning

Vi är Sveriges främsta Private Banking-aktör, enligt Kantar Sifo Prospera. Trots att vi är stora, är vår förmögenhetsrådgivning personlig och tillgänglig. Hos oss får du en dedikerad rådgivare som hjälper dig att ta välgrundade beslut – allt för att du ska kunna leva ett tryggare, friare och rikare liv i framtiden.

Upphandlings­kraft

Hos oss får du den förhandlingskraft som är signifikant för ett stort bolag. Men även den personliga kontakt och tillgänglighet som oftare återfinns i ett mindre, entreprenörsdrivet bolag.

Fair Deal

Som kund betalar du ett fast arvode och alla fondrabatter går tillbaka till dig som kund. Vår rådgivning påverkas inte av ersättningar från fond- och produktbolag eller courtage på transaktioner i vår rådgivning. Det minimerar risken för intressekonflikter och lämnar oss med ett incitament - att göra dig nöjd!

Bred analys

Våra kunder får tillgång till en av Nordens främsta analysavdelningar och hela marknadens utbud av fonder, aktier och andra värdepapper. Vi hjälper dig att "plocka russinen" på marknaden.

Kapitalförvaltning efter dina behov

Placering av pengar och kapitalförvaltning kräver välgrundade och analysdrivna beslut. Hos oss får du en personlig rådgivare som lär känna dig, dina behov och önskemål. Vi erbjuder olika form av kapitalförvaltning. Oavsett vilken typ av förvaltning och lösning som du väljer, arbetar vi för en trygg investering av ditt kapital.

Rådgivning för ditt kapital

Hur ditt kapital bör placeras kräver en noggrann analys. Du behöver även överväga risknivå, investeringsstrategi och förvaltningsform. Hos oss får du redan vid första mötet en personlig rådgivare som lär känna dig och lyssnar på dina förväntningar och önskemål. Tillsammans kartlägger ni sedan din finansiella situation, mål och tidshorisont. Du kan vara trygg med att all vår finansiella rådgivning utgår från gedigna analyser som våra analytiker har skapat. Självklart tar vi även hänsyn till dina önskemål om vad du vill att ditt kapital ska verka för – parallellt med att skapa avkastning.

Idag är Söderberg & Partners en av landets största kapitalförvaltare. Med kontor på över 40 orter runt om i Sverige kan vi erbjuda dig en lokal rådgivare som alltid finns nära till hands. Vår transparenta och tydliga arvodesmodell är en av anledningarna till att många väljer oss. Men framförallt brukar våra kunder uppskatta engagemanget och kunskapen hos våra personliga rådgivare.

Investeringsrådgivning eller portföljförvaltning?

Du väljer själv vilken typ av förvaltning du vill ha, alternativt en kombination av båda. Oavsett vilken lösning du föredrar, kommer vi att utgå från dina val och alltid ha dina mål i fokus.

Investeringsrådgivning, passar dig som har den tid och intresse som krävs för att själv vara aktiv. Du är då delaktig i såväl strategiska som taktiska beslut. Tillsammans med din dedikerade rådgivare skapar ni en portfölj i syfte att uppnå dina mål.

Portföljförvaltning, passar dig som inte har möjlighet att lägga tid på att själv förvalta ditt kapital, utan gärna överlåter det dagliga arbetet till våra professionella förvaltare. Genom regelbundna rapporter får du en bra överblick över dina placeringar, så att du kan följa utvecklingen av din portfölj.

Vi hjälper våra kunder till toppen

Vi har utnämnts till Sveriges främsta Private Banking-aktör i Kantar Sifo Prosperas årliga undersökning. En utmärkelse som bygger på betyg från de svenska private banking-aktörernas egna kunder.

För att kora Sveriges främsta Private Banking-aktör har Kantar Prospera genomfört 600 telefonintervjuer med svenskar som anlitar förmögenhetsförvaltare. Betyget bygger på en sammanvägning av svar på frågor med 10-15 olika kundnöjdhetsparametrar. Detta resulterar sedan i ett kundnöjdhetsmått. Skalan i frågorna går från 1. ”Mycket missnöjd” till 5. ”Mycket nöjd”.

Vi placerades på första plats inom kategorierna: Personliga kontakter, Nyheter & marknadsinformation, IM-kompetens, Löpande råd, Serviceinriktad, Rapportering, PB lösning set-up och Etiska normer.

Vi hjälper dig skapa en långsiktig strategi för hanteringen av ditt kapital. Genom att ha en av våra rådgivare vid din sida får du inte bara kunskap och expertis, utan också trygghet i att du tar välgrundade beslut för att nå dina ekonomiska mål.
Louise Beigler
Affärsområdesansvarig Förmögenhetsrådgivning

Låt oss hjälpa dig vidare

Vi erbjuder personlig rådgivning och kapitalförvaltning för dig med minst 500 000 kr i placerbart kapital. Fyll i formuläret, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig!

T.ex. +46 7X-XXX XX XX

Valfritt