Skip to main content Skip to main navigation

Institutionell rådgivning

Institutionell rådgivning

BÄSTA JORDMÅNEN FÖR FÖRETAGETS PENSIONER

Hur säkerställs företagets pensionsutfästelser? Vad blir konsekvenserna av att byta kollektivavtal? Hur behåller man en optimal risknivå i förvaltningen av pensionskapitalet? Söderberg & Partners har mångårig erfarenhet av kvalificerad rådgivning till institutionella uppdragsgivare.

Företag och organisationer sätter av enorma summor för att i framtiden kunna betala ut pensioner åt sina anställda. Pengar som måste växa för att arbetsgivarna ska kunna infria sina löften till dem som går i pension. Söderberg & Partners förser sedan många år en rad av Sveriges största privata bolag, kommuner och landsting med analystjänster inom långsiktig kapitalförvaltning i förhållande till pensionsskulder. Idag har vi mandat att hantera risken för över 20 miljarder kronor i våra kunders pensionsportföljer.

Vårt analys- och förvaltningsteam omfattar en rad specialistkompetenser och våra rekommendationer täcker en bredd av områden. Några exempel är:

 

Värdering av pensionsskuld

Hur ska företagets pensionsskuld värderas? Vi analyserar utfästelserna i enlighet med gällande internationella redovisningsregler, exempelvis IFRS.

 

Utredning av tryggandeform

Pensionsskuld, stiftelse eller försäkring? Våra analyser visar risker och konsekvenser över tiden samt beräknar resultaten för olika alternativ. Vi kan även ge råd om skatter, legala frågor, investeringsstrategier eller hur det rent praktiskt går till att sätta upp en stiftelse.

 

Institutionell kapitalförvaltning

Hur ska pensionskapitalet placeras? Vi utvärderar risken mot uppställda mål och vidtar åtgärder för riskkontroll. I vårt erbjudande ingår även utvärdering och upphandling av placeringsalternativ. Med ett av marknadens bredaste produktutbud är vi inte låsta till specifika instrument, utan kan erbjuda en bredd av lösningar.

Kontakta oss