Garantiförsäkring

Behöver du en garanti för ditt projekt? En garantiförsäkring ger dig en stabil säkerhet, oavsett om det gäller stora byggprojekt eller internationella affärstransaktioner. Vi reder ut varför garantiförsäkring är ett smart och tryggt alternativ till bankgaranti.

Vad är en garantiförsäkring?

Garantiförsäkring, eller fullgörandeförsäkring som det också kallas, är ett skriftligt åtagande från ett försäkringsbolag som garanterar ekonomisk ersättning till den som drabbas av ekonomisk skada (exempelvis byggherren i ett byggprojekt) om den andra parten (exempelvis entreprenören) av någon anledning inte skulle kunna fullfölja de avtalade förpliktelserna enligt avtal.

Garantiförsäkring är ett alternativ till bankgaranti och fungerar som en säkerhet för båda parter i ett affärsavtal, vilket ger en extra trygghet i både stora och små projekt.

Varför välja garantiförsäkring framför bankgaranti?

Garantiförsäkring är ett utmärkt alternativ till traditionella bankgarantier. De främsta fördelarna med en garantiförsäkring är:

  • Ekonomisk flexibilitet. Garantiförsäkringen påverkar inte företagets kreditram hos banken, vilket frigör rörelsekapital för andra ändamål, såsom att utveckla verksamheten.
  • Internationell acceptans. En garantiförsäkring kan även förenkla processen vid internationella affärer, då den accepteras som en säkerhet globalt.
  • Skräddarsydda lösningar. Din garantiförsäkring kan anpassas efter dina specifika behov och marknadsförhållanden.

Vilka branscher passar garantiförsäkringar för?

En garantiförsäkring är särskilt användbar i bygg- och tillverkningsbranschen, där stora projekt ofta kräver robusta garantier. Det är också en värdefull försäkring för att skapa trygghet under perioder av marknadsoro, där osäkerheten annars kan göra det svårare att uppfylla kontraktens krav.

När du överväger en garantiförsäkring, bör du alltid först försäkra dig om att förmånstagaren inte kräver en bankgaranti separat. Garantiförsäkringen ska fungera som en säkerhet, redan under förhandlingarna.

Förskottsgaranti – en del i din garantiförsäkring

En förskottsgaranti kan vara en del av din garantiförsäkring. Garantiförsäkring är nämligen ett samlingsbegrepp som innefattar många olika typer av garantier som försäkringsbolag erbjuder till sina kunder för att säkra olika typer av åtaganden i deras affärsavtal.

Förskottsgaranti är en specifik typ av garanti som fungerar som en säkerhet om den part som mottagit förskottsbetalningen inte uppfyller sina åtaganden enligt avtalet. Med hjälp av en sådan garanti kan den part som har gjort förskottsbetalningen få tillbaka sina pengar pengar. Det är alltså en försäkring som minskar den finansiella risken för köparen och underlättar genomförandet av affärstransaktioner genom att erbjuda ekonomisk trygghet.

Vad är en betalningsgaranti?

En betalningsgaranti för företag är ett löfte från en bank eller ett försäkringsbolag att en betalning kommer att ske, även om den som ska betala inte kan göra det. Precis som garantiförsäkring, fungerar en betalningsgaranti som en säkerhet för mottagaren av betalningen.

Betalningsgarantier används ofta av företag som är verksamma inom handel, import och export. Det passar företag som hanterar stora transaktioner där en utebliven betalning skulle få en stor negativ påverkan på företaget.

Fördelarna med en betalningsgaranti är samma som med en garantiförsäkring, det ger ökad trygghet, bättre likviditet och förbättrade affärsrelationer eftersom risken för betalningsförluster minskar.

Det som skiljer en betalningsgaranti från en garantiförsäkring är att en betalningsgaranti specifikt garanterar att en betalning kommer att ske, medan en garantiförsäkring skyddar mot ekonomiska förluster till följd av att en part inte uppfyller sina avtalade åtaganden.

Både betalningsgaranti och garantiförsäkring ger trygghet, men de täcker olika typer av risker och används av olika typer av företag.

En försäkringsförmedlare kan hjälpa dig

Det kan vara svårt att på egen hand jämföra villkor och jämföra olika fullgörande- och garantiförsäkringar. Därför är det en bra idé att ta hjälp av en försäkringsförmedlare som kan garantiförsäkring. Vi på Söderberg & Partners har den erfarenhet som krävs för att granska och jämföra villkor – och undvika vanliga försäkringsmissar.

Om du överväger en garantiförsäkring eller vill veta mer om hur den kan skydda din verksamhet, är du varmt välkommen att kontakta oss via formuläret på denna sida.

Kontakta oss

Kontakta oss!

Vill du ha hjälp att se över företagets försäkringsbehov? Fyll i formuläret så blir du kontaktad.