Transport- och godsförsäkring

Vid varutransporter finns det alltid en risk att gods skadas eller försvinner. Oavsett hur transporten sker – med bil, tåg, båt eller flyg – är transportörens ansvar begränsat och skadat eller förlorat gods ersätts oftast till ett förutbestämt kilopris. Med en transportförsäkring kan ni frakta gods tryggt och säkert, utan att vara oroliga för vad som kan hända under resans gång. Låt våra specialister hjälpa ert företag att hitta den bästa lösningen för er verksamhet.

Trygghet vid skada & förlust

Mycket kan hända med varor under en transport. Risken finns att de skadas eller försvinner. En transportförsäkring ger er ett ekonomiskt skydd om detta skulle inträffa.

Skydd från lastning till lossning

Med rätt försäkring är du skyddad mot skador som kan uppstå under hela transportförloppet – från lastningen och transport till mellanlagring och lossning.

Täcker skadestånds­kostnader

Är ni transportör kan ni bli skadeståndsskyldiga om varorna skadas. Om det skulle hända får ni hjälp inför och under rättsprocessen. Blir ni skadeståndsskyldiga täcker försäkringen alla kostnader.

Vad är en transport­försäkring?

En transportförsäkring ersätter skador som inträffar när ni fraktar varor med eget fordon eller om ni har anlitat en transportör. Med en transportförsäkring får ni full ersättning vid en skada och slipper ta hand om det praktiska – oavsett vem som är ansvarig för skadan.

En transportförsäkring gäller till exempel om en lastbil kör i diket, ett tåg spårar ur eller om ett fartyg förliser. Den gäller också om varor skulle bli stulna eller om det uppstår krosskador under transporten, mellanlagringen, lastningen eller lossningen.

I köpeavtalet specificeras vilka leveransvillkor som gäller och om det är köparen eller säljaren som står för risken under frakten och därmed bör teckna en transportförsäkring. Våra experter analyserar ert företags godsflöde och tar fram en optimal transportförsäkring för just er verksamhet.

Vilket skydd kräver din transport?

Varje transportföretag har sina utmaningar, vilket också styr försäkringsbehovet. Det är stor skillnad på att ha ett litet åkeri och att importera handelsvaror från världens alla hörn. Våra specialister kan transportbranschen och utgår ifrån era specifika behov när de rekommenderar en försäkringslösning. Men ambitionen är alltid densamma – att förenkla, förtydliga och ge ert företag det optimala försäkringsskyddet.

Lastbilsförsäkring

Om er lastbil skulle bli stående av någon anledning kan det skapa förseningar i leveransen, och era affärer kan bli lidande. Med rätt lastbilsförsäkring slipper ni oroa er för förlorad inkomst då ni får ersättning från första avbrottsdagen. Försäkringen gäller oavsett om lastbilen används för egna transporter, transport mot betalning eller entreprenad.

Åkeriförsäkring

En traditionell fordonsförsäkring täcker inte alla typer av skador som är vanliga i åkeribranschen. Därför kan ni behöva komplettera er fordon- eller transportförsäkring med en åkeriförsäkring som bland annat täcker överfall, stöld och skadegörelse vid inbrott i garage.

Gods- och varuförsäkring

Oavsett om ni arbetar inrikes med köp och sälj, exporterar eller importerar varor från utlandet kan ni behöva komplettera er fordon- eller transportförsäkring med en varuförsäkring. Transportörens ansvar är begränsat och utan en gods- och varuförsäkring kan ni riskera att inte få era handelsvaror ersatta till sitt fulla värde vid en skada. En varuförsäkring skyddar mot skadan oberoende av vem som vållat den.

Vi hjälper dig att hitta rätt

Att vara rätt försäkrad innebär i korthet att er försäkring täcker de risker som just ert företag har. Med oss som försäkringsförmedlare kan ni vara trygga med att ert företag alltid är rätt försäkrat med ett konkurrenskraftigt skydd till en lägre premie. Kontakta oss så berättar vi mer.
Kontakta oss