Varu- och transport­försäkring

Det finns alltid en risk för att gods skadas eller försvinner under en varutransport. Oavsett hur transporten sker – med bil, tåg, båt eller flyg – är transportörens ansvar begränsat. För att transportören ska vara ansvarig, krävs att transportören har vållat skadan och då ersätts förlorat eller skadat gods bara till ett förutbestämt kilopris. Med transportförsäkring och varuförsäkring , är företagets varor skyddade under transport och lagerhållning.

Ersätter skada & förlust

Med en varuförsäkring behöver du inte oroa dig för risken att gods skadas eller försvinner. Företaget får då ett ekonomiskt skydd om detta skulle hända.

Skydd vid transport & lagerhållning

Om du har en transport- och varuförsäkring är företaget skyddat mot skador som kan uppstå under hela transporten. Hela vägen från lastning, vidare till mellanlagring och under lossning.

Hjälp att utreda ansvar

Om olyckan är framme är det inte alltid helt lätt att fastställa vem som bär ansvaret. Det kan vara en tidskrävande och komplex process. Med rätt transportförsäkring och varuförsäkring, utbetalas ersättning redan under försäkringsbolagets utredning.

Vad är en transport­försäkring?

En transportförsäkring ersätter skador som inträffar när ditt företag fraktar varor med eget fordon eller om ni har anlitat en transportör. Med en transportförsäkring får ditt företag full ersättning vid en skada och slipper ta hand om det praktiska – oavsett vem som har orsakat skadan.

Vad täcker transportförsäkring?

En transportförsäkring gäller till exempel om en lastbil kör i diket, ett tåg spårar ur eller om ett fartyg förliser. Den gäller också om varor skulle bli stulna eller om det uppstår krosskador under transporten, mellanlagringen, lastningen eller lossningen.

I köpeavtalet specificeras vilka leveransvillkor som gäller och om det är köparen eller säljaren som står risken under frakten och därmed bör teckna en transportförsäkring. Genom att analysera godsflödet för ditt företag kan våra experter ta fram en optimal transportförsäkring för just er verksamhet.

Finns det en skillnad mellan varuförsäkring och transportförsäkring? 

Egentligen är det ingen skillnad mellan varuförsäkring och transportförsäkring. Det är i stort två begrepp för samma sak. I försäkringsbranschen brukar vi tala om att varuförsäkringen är en del under kategorin Transport. 

Oavsett om det kallas för varuförsäkring eller transportförsäkring, är de till för att skydda för företag från risken att deras varor skadas under transport. Skyddet gäller även vid lagring under transporten. 

De varor som finns i företagets egna varulager skyddas istället av den kombinerade företagsförsäkringen. 

Vilka andra försäkringar finns inom transport?

Varje transportföretag har sina utmaningar, vilket också styr vilka försäkringar som bör ingå i företagets skydd för transporter. Det är en stor skillnad på hur en transportförsäkring för ett företag som ska frakta byggmateriel inrikes bör utformas, i jämförelse med ett företag som ska importera handelsvaror från världens alla hörn.

Våra specialister kan transportbranschen och hjälper dig gärna att skapa ett skydd som utgår ifrån företagets specifika behov. Nedan har vi listat några vanliga försäkringar som kan behöva adderas till företagets försäkringsskydd inom transport.

Hitta rätt transportförsäkring och varuförsäkring

Vi kan hjälpa dig att analysera marknaden och jämföra försäkringsvillkor. Som försäkringsförmedlare börjar vi alltid med att skapa en riskanalys, för att sedan kunna hjälpa dig att anpassa försäkringsskyddet efter den.

Vår förhandlingskraft gör det möjligt att skapa försäkringslösningar med generösa villkor till rätt pris. Kontakta oss via formuläret nedan, så berättar vi mer om hur vi som försäkringsförmedlare kan hjälpa ditt företag att hitta rätt transportförsäkring och varuförsäkring.

Kontakta oss

Kontakta oss!

Vill du ha hjälp att se över företagets försäkringsbehov? Fyll i formuläret så blir du kontaktad.