Transportöransvars­försäkring

Vid varutransporter finns det alltid en risk att gods skadas eller försvinner, vilket kan leda till att skadeståndskrav riktas mot företag med transportöransvar. Våra specialister kan hjälpa dig som transportör att hitta rätt transportöransvarsförsäkring för din verksamhet.

Trygghet vid skada & förlust

Risken finns att varor skadas eller försvinner under transport. Det kan i så fall innebära stora kostnader för dig med transportöransvar. Med en anpassad transportansvarsförsäkring får företaget ett tryggt ekonomiskt skydd.

Skydd från lastning till lossning

Med rätt försäkring är du skyddad mot skador som kan uppstå under hela transportförloppet – lastning, transport till mellanlagring och lossning.

Täcker skadeståndskostnader

Om företaget skulle få ett skadeståndskrav riktat mot sig på grund av ert transportöransvar, täcker försäkringen skadeståndet och ni får hjälp både inför och under rättsprocessen.

Vad är en transportöransvars­försäkring?

En transportöransvarsförsäkring är en ansvarsförsäkring som försäkrar den som transporterar gods för någon annans räkning. Försäkringen täcker skadestånd som uppkommer till följd av skadade, försvunna eller försenade varor. Något som transportören är ansvarig för.

Vad styr företagets transportöransvar?

Företagets transportöransvar är begränsat utifrån ett förutbestämt kilopris. Med rätt transportöransvarsförsäkring får ni ersättning för kostnader upp till det förutbestämda kilopriset.

Det finns ett stort antal bestämmelser att förhålla sig till som transportör, allt från lagar till branschavtal och internationella konventioner som påverkar ert transportöransvar. Några exempel på vanliga bestämmelser som påverkar ansvarsfördelningen vid transporter är Lag om inrikes vägtransport (VTL) och branschavtalet Alltrans. Vid internationella transporter gäller CMR-konventionen vilket innebär att det i de fallen är viktigt att försäkringsskyddet innehåller en CMR försäkring.

Det är samma sak för en speditör som har avtalat om uppdrag enligt NSAB. Då måste försäkringsskyddet gälla i enlighet med bestämmelserna i NSAB, vilket normalt kräver en särskild speditöransvarsförsäkring.

Vad ingår i en transportörförsäkring?

Varje transportföretag har sina utmaningar, vilket också styr hur företagets transportansvarsförsäkring ska utformas. Försäkringsbehovet varierar beroende på vilket gods som transporteras, vart och hur det transporteras samt vilket ansvar som transportören har tagit på sig.

Våra specialister kan transportbranschen och utgår ifrån era specifika behov när de rekommenderar en försäkringslösning. Men ambitionen är alltid densamma – att förenkla, förtydliga och ge ert företag det optimala försäkringsskyddet.

Vilka delar som behöver ingå i er transportansvarsförsäkring styrs av hur er verksamhet ser ut. Här följer några försäkringar som du kan behöva addera till din transportöransvarsförsäkring.

Vi hjälper dig hitta rätt transportöransvars­försäkring

När du tar hjälp av oss, behöver du inte själv sätta dig in i alla försäkringsvillkor och jämföra olika lösningar. En försäkringsförmedlare kan hjälpa dig att göra en riskanalys och se över vilket skydd som ditt företag behöver inom transportansvarsförsäkring.

Vi använder vår förhandlingskraft som förmedlare för att skapa försäkringslösningar med generösa villkor till rätt pris. Kontakta oss via formuläret nedan, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.

Kontakta oss

Kontakta oss!

Vill du ha hjälp att se över företagets försäkringsbehov? Fyll i formuläret så blir du kontaktad.