Veckoanalysen 13–17 FEBRUARI
Mjuklandning till ingen landning alls?

Även om börsen fick ge tillbaka under veckan är oron för den så väntade recessionen som bortblåst. Marknaden prissätter att centralbankerna backar från åtstramningen och att konjunkturen håller uppe. I vår värld är det ett orealistiskt optimistiskt scenario och vi har en neutral vikt till globala aktier.
Veckans viktigaste

Det viktigaste för börsen just nu

Amerikansk inflation avgör om börsrallyt kommer fortsätta

Återigen är det dags för börsens viktigaste händelse. Marknaden prissätter att inflationen fortsätter ned i årstakt till 6,2 procent, vilket får centralbankerna att bromsa sin åtstramning i år. Månadsförändringen i kärn-KPI väntas däremot stiga. Den starka arbetsmarknaden riskerar samtidigt att skjuta de väntade räntesänkningarna framåt i tiden.

Marknaden och Fed vill olika när det kommer till detaljhandeln

Dagen efter inflationssiffrorna får vi se hur påverkad den amerikanska konsumenten är av det högre kostnadsläget. Med tanke på att ca 70 procent av USA:s BNP kommer från konsumtion är detta väldigt viktiga siffror för både konjunktur och vinstutvecklingen. Fed vill gärna se en försvagning, vilket bolagen och börsen inte vill.

Fortsatt fokus på kvartalsrapporter i veckan

Överlag har Q4-rapporterna varit lite svagare vad gäller vinster och marginaler. På tisdag rapporterar bland annat Viaplay, som startat 2023 starkt och ligger i vår nordiska aktieportfölj. Fokus är på antalet nya kunder och hur genomförda prishöjningar mottagits. Bolaget är sedan några år tillbaka inne på en internationell tillväxtresa.

Marknadskommentar

Mjuklandning till ingen landning alls?

Även om börsen fick ge tillbaka under veckan är oron för den så väntade recessionen som bortblåst. Marknaden prissätter att centralbankerna backar från åtstramningen och att konjunkturen håller uppe. I vår värld är det ett orealistiskt optimistiskt scenario och vi har en neutral vikt till globala aktier.

Tydligt skifte av konjunkturbilden

Tydligt är att sentimentet bland investerare och analytiker har skiftat från höstens väldigt mörka konjunkturutsikter. Nu hörs allt fler optimistiska tongångar kring en ökad sannolikhet för en mjuklandning eller till och med ingen landning alls av den globala ekonomin.

Vår bedömning är däremot att det är för tidigt att blåsa faran över. Hushåll pressas ordentligt nu och efterfrågan dämpas. Det bör i förlängningen få arbetsmarknaden att svalna, något den senaste tidens varsel är tidiga signaler på. Därför anser vi att en konjunkturell nedgång är oundviklig under 2023 och positionerar oss därefter.

Neutral allokering till globala aktier

Marknaden har tagit fasta på att centralbankerna backar från sin åtstramningsplan och att konjunkturen håller uppe. I vår värld är det ett orealistiskt optimistiskt scenario. Därför behåller vi en neutral allokering till globala aktier. Under det första eller andra kvartalet skulle vi kunna se en ökad turbulens om konjunkturbilden försvagas eller om de väntade räntesänkningarna inte kommer så snabbt som marknaden hoppats på. I närtid ligger däremot fokus på amerikansk inflation som presenteras i veckan. Fortsätter trenden ned och snabbare än marknaden väntat sig, kommer börsoptimismen fortsätta. Om det omvända sker kommer ränte- och börsoron tillta.

Börskalender

Makro- & bolagshändelser

Måndag

Rapporter

Ratos (ca kl 7.00), Castellum (kl 8.00), Invisio (kl 14.00)

Övrigt

Stämmor: Rugvista kl 9.00
Exklusive utdelning: Asuntosalkku (0:35 EUR)

Tisdag

Rapporter

Betsson (kl 7.30) Bravida (kl 7.30) Fasadgruppen (7.30), Hanza (kl 7.30), Viaplay (kl 7.30), Wihlborgs (kl 7.30), Boliden (kl 7.45), Duni (kl 7.45), K2A (kl 14.00), Camurus, Diös

Utl. rapporter

Norsk Hydro ( 7.00), Orkla (kl 7.00), Sats (kl 7.00), Coca-Cola, Japan Tobacco

Övrigt

Stämmor: CS Medica (ändrat datum), Xavi Solutionnode (extra), Kapitalmarknadsdag: Saab

Onsdag

Rapporter

Stillfront (kl 7.00), Tietoevry (kl 7.00), Meko (kl 7.30), Orrön Energy (kl 7.30), Karnov (ca kl 8.00) Klarabo (kl 8.00), Momentum Group, Nibe (kl 8.00), Creaspac (kl 8.30), Formpipe (kl 8.45) Biotage (kl 15.00), Beijer Alma, Medivir, Xspray

Utl. rapporter

Mowi (kl 6.30), Uponor (ca kl 8.00) Finnair, GIG (före börsöppning), Cisco (kl 22.30)

Övrigt

Kapitalmarknadsdag:
Orrön Energy: webbpresentation kl 14.00, Stillfront kl 15.00-17.30

Torsdag

Rapporter

Embracer (kl 6.00), Sedana Medical, Storskogen (kl 7.00), Sinch (kl 7.30), Lime (kl 7.50), Eniro (kl 8.30), Fortnox (kl 8.30), Bure, Actic, Green Landscaping, Hufvudstaden, K-Fastigheter, Nyfosa, Scandic Hotels

Utl. rapporter

Alma Media (ca kl 7.00), Norwegian (kl 7.00), Simcorp

Fredag

Rapporter

Vestum (kl 7.00), NCAB (kl 7.20), Medicover (kl 7.45), Alimak (kl 8.00), Arla Plast (kl 8.00), Dedicare (kl 8.00), Precise (kl 8.00), Stockwik (kl 8.00), Ortivus (kl 8.30), Episurf Medical, Karolinska Development, Logistea, Mendus, Pierce, Synact Pharma, Trianon, Xbrane Biopharma

Utl. rapporter

Metso Outotec(ca 8.00), Pihlajalinna, Air France-KLM, Draftkings (före USA-börsernas öppning), Natwest Group

Övrigt

Kapitalmarknadsdag: Medicover kl 11.30-16.00

Tabeller

Utveckling

Aktiemarknad

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen.

Räntor, valutor & råvaror

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen.

Taktisk allokering

Allokeringsindikator

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa tabellen.

Podcast

Lyssna på Veckoanalysen i poddformat

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Få det senaste
— först

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få nyheter direkt till din inkorg.