Veckoanalysen 20–24 februari
Inflationen sätter agendan

Amerikansk KPI kom i veckan in något högre än väntat, och räntor steg. Trots detta höll globala börser uppe och stängde kring nollan, samtidigt som Stockholmsbörsen fortsatte på den goda återhämtningstrend som vi sett sedan i höstas och steg 2 procent. Inflationen fortsätter sätta agendan i veckan.
Veckans viktigaste

Det viktigaste för börsen just nu

Detaljhandelsjättar rapporterar efter starka detaljhandelssiffror

Rapportsäsongen börjar närma sig sitt slut, men innan dess väntar rapporter från några av de amerikanska detaljhandelsjättarna. Efter förra veckans detaljhandelsstatistik som med råge överträffade förväntningarna blir det spännande att se hur Walmart och Home Depot har presterat. Även den kinesiska jätten Alibaba släpper sin rapport.

Tisdag

Feds mötesanteckningar ger ledamöternas bild av ekonomin

På onsdag får vi ta del av mötesanteckningarna från det senaste Fed-mötet. Efter den senaste tidens mycket starka ekonomiska data har förväntningarna på centralbanken höjts, och anteckningarna kommer ge en bild av hur mycket ledamöterna själva bedömer att man måste strama åt ekonomin för att hantera inflationen som fortsatt är för hög.

Onsdag kl. 20.00

Svensk inflation tar ett första steg nedåt

Morgonen bjöd på goda nyheter, då svensk inflation föll, och dessutom mer än väntat. Under onsdagen presenteras tysk inflation, på torsdag slutgiltig inflation för eurozonen och på fredag kommer på PCE-inflation, vilket är Feds favoritmått. Inflationen har fallit tillbaka de senaste månaderna. Det är mycket viktigt att så blir fallet även framgent för börsutvecklingen.

Måndag, Onsdag, Torsdag, Fredag

Marknadskommentar

Inflationen sätter agendan

Amerikansk KPI kom i veckan in något högre än väntat, och räntor steg. Trots detta höll globala börser uppe och stängde kring nollan, samtidigt som Stockholmsbörsen fortsatte på den goda återhämtningstrend som vi sett sedan i höstas och steg 2 procent. Inflationen fortsätter sätta agendan i veckan.

Amerikansk ekonomi står emot

Efter förra veckans starka detaljhandelssiffror från USA blir det allt mer tydligt att ekonomin står emot både hög inflation och höga räntor, åtminstone såhär långt. Amerikansk KPI kom in högre än väntat, på 6,4 procent mot väntade 6,2, men ändå lägre än föregående månads 6,5 procent. Sammantaget bidrar dessa siffror, tillsammans med den senaste mycket starka arbetsmarknadsstatistiken, att addera till förväntningarna på Fed. Marknaden väntar sig nu att Fed har två eller tre 25-punktershöjningar kvar, från att tidigare endast väntat sig en till. Samtidigt väntar sig marknaden att det kommer räntesänkningar i år, även om det sker något senare än tidigare tänkt.

Inflationsstatistik avgörande

Under veckan kommer ytterligare inflationsstatistik som kommer sätta agendan för såväl Fed som ECB och Riksbanken. Runt om i världen har vi sett att inflationen har börjat falla tillbaka, men vilken takt detta sker i blir avgörande för hur mycket centralbankerna kommer höja räntorna, och när en sänkning kan komma. Under året har de räntekänsliga bolagen gått starkt, vilket har drivits av hopp om räntesänkningar. Om detta fortsätter skjutas på framtiden kan dessa bolag få det tuffare. Vår bedömning är dock att inflationen kommer falla tillbaka tillräckligt mycket för att centralbankerna ska ta ett steg tillbaka under året. Så länge räntor inte stiger bör exempelvis IT och kommunikationstjänster kunna gynnas.

Börskalender

Börs- & bolagshändelser

Måndag

Rapporter

 • OEM

Övrigt

 • Stämmor: Minesto (extra)
 • Kapitalmarknadsdag: Dustin kl 14.00-15.30
 • Exklusive utdelning: Cibus (0:08 EUR)
 • USA- och Torontobörserna stängda

Makrohändelser

 • SCB: KPI januari kl 8.00 (Å/Å)
 • Tyskland: PPI januari kl 8.00 (Å/Å)
 • EMU: hushållens konfidensindikator (prel) februari kl 16.00
 • Riksbanken: protokoll från penningpolitiskt möte den 8/2 kl 9.30

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tisdag

Rapporter

 • Ovzon (kl 8.00)
 • Better Collective
 • Coinshares
 • Corem Property
 • Lucara Diamond
 • Net Insight
 • Pion
 • VBG

Utl. rapporter

 • Lerøy Seafood Group
 • Bakkafrost
 • Ingersoll-Rand
 • Home Depot
 • HSBC
 • Medtronic
 • Pfeiffer Vacuum
 • Walmart

Övrigt

 • Stämmor: Epti (extra)

Makrohändelser

 • EMU: PMI (prel) februari kl 10.00
 • Tyskland: ZEW-index februari kl 11.00
 • USA: PMI (prel) februari kl 15.45
 • USA: försäljning befintliga bostäder januari kl 16.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Onsdag

Rapporter

 • Bico (kl 7.00)
 • Catena Media (kl 7.00) Truecaller (kl 7.30)
 • Catena (kl 8.00)
 • Engcon (kl 8.00)
 • John Mattson (kl 8.00)
 • OX2 (kl 8.00)
 • Profoto (kl 8.00)
 • Serneke (kl 8.00)
 • Bioinvent
 • Cint
 • Concejo
 • Egetis Therapeutics
 • Fagerhult
 • Genova Property
 • Havsfrun
 • Isofol Medical
 • Lundin Mining
 • Oscar Properties
 • Softronic
 • Stendörren
 • Synsam

Utl. rapporter

 • Salmar (kl 6.30)
 • Atria (kl 7.00)
 • Genmab
 • Idex Biometrics
 • Next Biometrics
 • Nvidia

Övrigt

 • Stämmor: CDON (extra)
 • Kapitalmarknadsdagar:
 • OX2 kl 9.00-12.15
 • Surgical Science kl 14.00-17.30

Makrohändelser

 • Tyskland: KPI (def) januari kl 7.30
 • Tyskland: IFO-index februari kl 10.00
 • FED: publicerar protokoll kl 20.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Torsdag

Rapporter

 • Irlab (kl 7.00)
 • Björn Borg (kl 7.30)
 • Saniona (kl 8.00)
 • Vivesto (kl 8.00)
 • Cantargia (kl 8.30)
 • Christian Berner
 • Annehem
 • Bure
 • Calliditas
 • Cibus
 • Elos Medtech
 • Garo
 • Infrea
 • Lundbergs
 • Lundin Gold
 • SBB
 • Sensys Gatso
 • Strax
 • Wise Group

Utl. rapporter

 • Adevinta (kl 7.00)
 • ISSREC Silicon
 • Acerinox
 • Deutsche Telekom
 • Moderna
 • Mondi
 • Alibaba Group

Övrigt

 • Tokyobörsen stängd

Makrohändelser

 • EMU: HICP (def) januari kl 11.00
 • USA: BNP (prel) 4 kv kl 14.30 (Q/Q)

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Fredag

Rapporter

 • Cavotec (kl 7.00)
 • Elekta (kl 7.30)
 • Elon (kl 7.30)
 • BTS (kl 8.00)
 • FM Mattsson (kl 8.00)
 • Norva 24 (kl 8.00)
 • Abliva
 • Brinova
 • SAS

Utl. rapporter

 • Stockmann (kl 7.00)
 • Tomra (kl 7.00)
 • IAG

Övrigt

 • Stämmor: Acosense (extra)
 • Guard Therapeutics (extra)
 • Plexian (extra)
 • Exklusive utdelning: Elekta (1:20 SEK)

Makrohändelser

 • KI: konjunkturbarometer februari kl 9.00
 • USA: Michiganindex konsumentförtroende (def) februari kl 16.00
 • Tyskland: BNP (def) 4 kv kl 8.00 (Å/Å)
 • USA: Kärninflation (PCE) januari kl 14.30 (Å/Å)
 • USA: privatkonsumtion (PCE) januari kl 14.30 (M/M)

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tabeller

Utveckling

Aktiemarknad

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor.

Visa tabellen

Räntor, valutor & råvaror

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden.

Visa tabellen
Taktisk allokering

Allokeringsindikator

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator.

Visa tabellen
Podcast

Lyssna på Veckoanalysen i poddformat

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Få det senaste
— först

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få nyheter direkt till din inkorg.