Veckoanalysen 1–5 april
Vi köper tillbaka småbolag i USA

Storbolagen i USA har gått otroligt starkt under det senaste året samtidigt som småbolagen inte har hängt med. För ett år sedan sålde vi ut småbolagen ur våra portföljer och efter att de tappat cirka 22 procent mot storbolagen valde vi nu att köpa tillbaka dem.
Marcus Tengvall
Marcus Tengvall 
Ansvarig taktisk allokering
Veckans viktigaste

Det viktigaste för börsen just nu

Ny stark USA-jobbdata väntas

Veckans fokus är USAs jobbdata. Fed räknar med en fortsatt stark jobbmarknad utan att den driver upp inflationen. En ökad arbetskraft och/eller högre produktivitet skulle möjliggöra detta. Om så blir fallet – och inflationen faller - kan Fed sänka räntan tre gånger i år. Powell har även sagt att en oväntad försvagning av jobbmarknaden kan motivera en Fed-reaktion. Detta ska tolkas som att Fed värnar om en mjuklandning.

Onsdag, Fredag.

Börsen har prisat in att ISM ska förbättras

Tittar vi på det historiska sambandet mellan ISM (inköpschefsindex) och börsutvecklingen i USA, har de gått isär den senaste tiden. Börserna, som tenderar att leda den realekonomiska utvecklingen med 6-12 månader, har prisat in en förbättring av konjunkturen. Vi bedömer att ISM kommer förbättras framöver, i takt med att räntesänkningarna närmar sig, vilket också är viktigt för den framtida börsutvecklingen. I veckan får vi inköpschefsdata från flera viktiga länder.

Inflationssiffror avgör om ECB kan sänka i juni

Marknaden är även inställd på att ECB sänker räntan i juni men inflationen behöver bromsa in ytterligare. På onsdag släpps preliminära inflationssiffror för mars och väntat är oförändrade prisökningar på 2,6 procent i årstakt. En högre siffra än så kan få ECB att vänta, vilket marknaden inte vill se. 

Onsdag.

Marknadskommentar

Vi köper tillbaka småbolag i USA

Storbolagen i USA har gått otroligt starkt under det senaste året samtidigt som småbolagen inte har hängt med. För ett år sedan sålde vi ut småbolagen ur våra portföljer och efter att de tappat cirka 22 procent mot storbolagen valde vi nu att köpa tillbaka dem.

Vi ser bra läge för småbolag i USA

Som vi lyft flera gångar tidigare har amerikanska storbolag utklassat globala börser de senaste åren. Amerikanska småbolag har inte varit något undantag, utan även de har haft svårt att hänga med jättarna. I januari 2023 sålde vi ut amerikanska småbolag ur vår globala aktieportfölj och sedan dess har storbolagen i USA gått cirka 22 procent bättre. I förra veckan valde vi att köpa tillbaka dem. Hur kommer det sig och varför är småbolag intressanta just nu?

Småbolag gynnas av Feds räntesänkningar

Det har knappats undgått någon att vi har tagit oss igenom en tuff räntehöjningscykel, där småbolagen, globala som svenska, haft det väldigt kämpigt. Generellt brukar det sägas att småbolag är mer räntekänsliga än storbolag. Det kan förklaras av att cirka 50 procent av Russell 2000 (småbolagsindex i USA) har en rörlig ränta, jämfört med enbart 10 procent av storbolagen. Med räntesänkningar som nu står för dörren kan räntekostnaderna snabbt minska för småbolagen, vilket förbättrar förutsättningarna för deras vinster och marginaler framöver.

Under slutet av 2023, då marknaden på allvar prisade in Feds kommande räntesänkningar, steg Russell 2000 index 12 procent bara under december. Storbolagsindex (S&P 500 index) steg endast 4,5 procent. Det är en viktig signal om hur marknaden ser på småbolagen i en räntesänkningscykel. Under 2024 väntar vi oss runt tre räntesänkningar från Fed.

Småbolagen kompletterar teknikjättarna i vår portfölj

Även om vi fortsatt är positiva till teknikjättarna i USA bör man komma ihåg att vi haft en lång period där småbolagen underpresterat storbolagen. Det har pågått ända sedan 2016, vilket är den näst längsta perioden av underavkastning sedan 1926. Naturligt har då även värderingen för småbolagen fallit i relation till de större. 

Vi har fortsatt kvar vår övervikt mot teknikjättarna men väljer nu att komplettera med småbolag för att diversifiera portföljen efter den starka börsutveckling storbolagen uppvisat den senaste tiden. På så sätt får vi en mer balanserad portfölj, som bör kunna stå sig väl i den marknadsmiljö vi har framför oss.

Vill du veta mer om vad som händer på marknaden? Lyssna på Veckoanalysen i poddformat där vi fördjupar oss ytterligare. Nytt avsnitt varje tisdag morgon! Finns där poddar finns.

Lyssna här
Börskalender

Börs- & bolagshändelser

Måndag

Övrigt

 • Börs: Stockholmsbörsen och flera andra börser stängda

Makrohändelser

 • Japan: Tankan tillverkningsindex Q1 kl 1.50
 • Japan: PMI tillverkningssektorn mar kl 2.30
 • Kina: Caixin PMI tillverkningssektorn mar kl 3.45
 • Kanada: PMI tillverkningssektorn mar kl 15.30 
 • USA: PMI tillverkningssektorn mar kl 15.45
 • USA: ISM PMI tillverkningssektorn mar kl 16.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tisdag

Makrohändelser

 • Sverige: PMI tillverkningssektorn mar kl 8.30
 • Spanien: PMI tillverkningssektorn mar kl 9.15
 • Tyskland: PMI tillverkningssektorn mar kl 9.55
 • Eurozonen: PMI tillverkningssektorn mar kl 10.00
 • UK: PMI tillverkningssektorn mar kl 10.30
 • Tyskland: inflation mar (Y/Y) (prel) kl 14.00
 • USA: JOLTS lediga jobb feb kl 16.00
 • USA: industriorder feb (M/M) kl 16.00 

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Onsdag

Övrigt

 • Stämmor: Ericsson, Nokia

Makrohändelser

 • Kina: Caixin PMI tjänstesektorn mar kl 3.45
 • Sverige: PMI tjänstesektorn mar kl 8.30
 • Eurozonen: inflation mar (Y/Y) (prel) kl 11.00
 • Eurozonen: kärninflation mar (Y/Y) (prel) kl 11.00
 • Eurozonen: arbetslöshet feb kl 11.00
 • USA: ADP sysselsättningsdata mar kl 14.15
 • USA: PMI tjänstesektorn mar kl 15.45
 • USA: ISM PMI tjänstesektorn mar kl 16.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Torsdag

Rapporter

 • Arctic Paper
 • Oscar Properties

Utl. rapporter

 • Chr Hansen

Övrigt

 • Exklusive utdelning: Ericsson (1:35 SEK), Heimstaden (0:50 SEK i preferensaktie)

Makrohändelser

 • Spanien: PMI tjänstesektorn mar kl 9.15
 • Sverige: protokoll från penningpolitiskt möte kl 9.30
 • Italien: PMI tjänstesektorn mar kl 9.45
 • Frankrike: PMI tjänstesektorn mar kl 9.50
 • Tyskland: PMI tjänstesektorn mar kl 9.55
 • Eurozonen: PMI tjänstesektorn mar kl 10.00
 • UK: PMI tjänstesektorn mar kl 10.30
 • Eurozonen: PPI feb (Y/Y) kl 11.00
 • USA: handelsbalans feb kl 14.30

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Fredag

Övrigt

 • Börsstatistik: Norwegian (trafiksiffror för mars)
 • Exklusive utdelning: Link Prop Investment (2:00 SEK)

Makrohändelser

 • Tyskland: industriorder feb (M/M) kl 8.00
 • UK: Halifax husprisindex mar (M/M) kl 8.00
 • Frankrike: industriproduktion feb (M/M) kl 8.45
 • Eurozonen: detaljhandel feb (M/M) kl 11.00
 • Kanada: arbetslöshet mar kl 14.30
 • USA: antalet anställda ex. jordbruk mar kl 14.30
 • USA: arbetslöshet mar kl 14.30
 • USA: genomsnittlig timlön mar (M/M) kl 14.30 
 • Kanada: Ivey PMI mar kl 16.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tabeller

Utveckling

Aktiemarknad

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor.

Visa tabellen

Räntor, valutor & råvaror

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden.

Visa tabellen
Taktisk allokering

Allokeringsindikator

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator.

Visa tabellen
Författare

Analytikerna bakom veckoanalysen

Marcus Tengvall
Marcus Tengvall 
Ansvarig taktisk allokering
Cathrine Danin
Cathrine Danin 
Investeringsstrateg
Henrik Erikson
Henrik Erikson 
Investeringsstrateg, Söderberg & Partners
Gustav Zetterquist
Gustav Zetterquist 
Studentanalytiker
Podcast

Lyssna på Veckoanalysen i poddformat

Få analyserna direkt i din inkorg

Veckoanalysen ger dig de viktigaste händelserna den senaste veckan och tipsar om vad du bör hålla ögonen på kommande vecka.

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.