Veckoanalysen 8–12 april
Rapportsäsongen drar igång

Nu är det dags igen. Bolagen ska bekänna färg, vilket innebär att under de kommande sex-sju veckorna så kommer mycket fokus åter att riktas mot företagens vinster och framtidsutsikter. Bankerna är först ut, i vanlig ordning.
Veckans viktigaste

Det viktigaste för börsen just nu

De amerikanska bankerna inleder rapportsäsongen

Tiden är kommen för att få veta hur bolagen presterade under det första kvartalet 2024. I vanlig ordning inleds rapportsäsongen med att de amerikanska bankerna bekänner färg. På fredag får vi ta del av rapporterna från Blackrock, Citi, JP Morgan och Wells Fargo. Bankerna har fortsatt hålla upp väl då räntorna fortsatt vara höga, men när räntan väl börjar falla tillbaka löper de en risk att underprestera relativt andra sektorer.

Fredag

Inflationsbonanza runt om i världen

Veckan bjuder även på mycket intressant inflationsstatistik. I USA väntas KPI öka från 3,2 till 3,4 procent, men KPI ex. mat och energi väntas minska från 3,8 till 3,7 procent. Att inflationen faller tillbaka är en förutsättning för centralbankerna att sänka räntan. I Sverige väntas vi få se KPI sjunka marginellt från 4,5 till 4,4 procent, samtidigt som KPIF, alltså inflationen med fast ränta, väntas öka marginellt från 2,5 till 2,6 procent.

Onsdag, Fredag

Feds mötesanteckningar presenteras

På onsdag får vi ta del av protokollet från det senaste Fed-mötet. Efter stark ekonomisk data och en inflation som inte fallit i en tillfredsställande takt var det något oväntat att ledamöterna skulle fortsätta signalera tre räntesänkningar under året. Därför blir det väldigt intressant att se hur de resonerat kring detta.

Onsdag

Marknadskommentar

Rapportsäsongen drar igång

Nu är det dags igen. Bolagen ska bekänna färg, vilket innebär att under de kommande sex-sju veckorna så kommer mycket fokus åter att riktas mot företagens vinster och framtidsutsikter. Bankerna är först ut, i vanlig ordning.

Måttliga förväntningar på bolagen

Förväntningarna på de amerikanska bolagen är alltid intressanta att tolka. Generellt sett kommer bolagens vinster alltid in ett antal procent högre än analytikernas estimat. Samtidigt så reviderar analytikerna i regel ned estimaten under de tre månader som föregår rapporten, för att sedan bli chockade när deras nya estimat överträffas. 

Blickar vi tillbaka över de senaste 20 åren, eller 80 kvartalen, har estimaten över vinsterna på det amerikanska storbolagsindexet S&P 500 i snitt reviderats ned med 3,9 procent under kvartalet innan rapporterna släppts. Under det första kvartalet i år har vinstestimaten ”endast” reviderats ned med 2,5 procent, alltså 1,4 procentenheter mindre än historiskt snitt. Det blir intressant att se om detta får någon effekt på om, och hur mycket, bolagen i slutändan överträffar estimaten. För närvarande bedöms vinsterna stiga med 3,6 procent.

Räntebesked från ECB kan ge hint om framtiden

Just nu råder det viss oklarhet om vilken centralbank som kommer vara först ut att sänka styrräntan. Historiskt tenderar den amerikanska centralbanken Fed att sänka först, men det är osäkert om så blir fallet denna gång. Ser man till ECB så är marknaden relativt övertygad om att man kommer sänka räntan i juni. Huruvida man fortsätter räkna med detta efter torsdagens räntebesked återstår att se, men inflationsdata i eurozonen, som fallit snabbare än väntat, gör i alla fall att marknaden är säker på sin sak.

Ser man till Fed så råder inte samma säkerhet. Det prissätts i dagsläget att de kommer sänka räntan antingen i juni eller i juli, men det har på sistone höjts röster från såväl marknadsdeltagare som Fed-ledamöter om att det inte går att utesluta att räntesänkningarna skjuts ända till 2025. Vi ser det som mest sannolikt att även Fed börjar sänka räntan under året, men en bibehållen stark amerikansk konjunktur och arbetsmarknad minskar chansen för detta.

Vill du veta mer om vad som händer på marknaden? Lyssna på Veckoanalysen i poddformat där vi fördjupar oss ytterligare. Nytt avsnitt varje tisdag morgon! Finns där poddar finns.

Lyssna här
Börskalender

Börs- & bolagshändelser

Måndag

Rapporter

 • Industrivärden

Övrigt

 • Börsstatistik: Clas Ohlson (försäljningssiffror för mars)

Makrohändelser

 • Tyskland: handelsbalans feb kl 8.00
 • Tyskland: industriproduktion feb kl 8.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tisdag

Utl. rapporter

 • PGS

Övrigt

 • Stämmor: Fabege, Indutrade, NCC
 • Exklusive utdelning: Solnaberg Property

Makrohändelser

 • UK: BRC detaljhandel mar (Y/Y) kl 01.01
 • Australien: NAB affärsklimat mar kl 3.30
 • Japan: konsumentförtroende mar kl 7.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Onsdag

Rapporter

 • Creades 
 • Dustin

Utl. rapporter

 • Stolt-Nielsen
 • Delta Air Lines

Övrigt

 • Stämmor: Bonava, Pandox, Telia
 • Exklusive utdelning: Fabege (0:45 SEK per aktie), Indutrade (2:85 SEK), NCC (4:00 SEK)

Makrohändelser

 • Sverige: BNP feb (M/M) kl 8.00
 • Sverige: hushållens konsumtion feb (M/M) kl 8.00
 • Sverige: industriproduktion feb (M/M) kl 8.00
 • Sverige: industriorder feb (Y/Y) kl 8.00
 • USA: kärninflation mar (Y/Y) kl 14.30
 • USA: inflation mar (Y/Y) kl 14.30
 • Kanada: räntebeslut kl 15.45
 • USA: protokoll från FOMC-mötet kl 20.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Torsdag

Övrigt

 • Stämmor: Aker Solutions, Astra Zeneca, Avanza, Dometic, Norske Skog, Saab 
 • Exklusive utdelning: Pandox (4:00 SEK), Telia (0:50 SEK)

Makrohändelser

 • Kina: inflation mar (Y/Y) kl 3.30
 • Kina: PPI mar (Y/Y) kl 3.30
 • Norge: BNP feb (M/M) kl 8.00
 • Sverige: husprisindex mar kl 8.00
 • Italien: industriproduktion feb (M/M) kl 10.00
 • Eurozonen: aktuell ränta på inlåningsfacilitet kl 14.15
 • Eurozonen: ECB räntebeslut kl 14.15
 • USA: PPI mar (Y/Y) kl 14.30
 • USA: kärn-PPI mar (Y/Y) kl 14.30
 • Eurozonen: ECB presskonferens kl 14.45

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Fredag

Rapporter

 • Atrium Ljungberg

Utl. rapporter

 • BlackRock
 • Citigroup
 • JPMorgan Chase
 • Wells Fargo
 • Fast Retailing

Övrigt

 • Stämmor: XXL, Astralis, Pexip
 • Exklusive utdelning: Aker Solutions (NOK 2,00), Avanza (11:50 SEK), Dometic (1:90 SEK), Pexip (NOK 1,1), Saab (3:20 SEK)

Makrohändelser

 • Sydkorea: räntebeslut kl 3.00
 • Kina: handelsbalans mar kl 5.00
 • Japan: industriproduktion feb (M/M) kl 6.30
 • Tyskland: inflation mar (Y/Y) kl 8.00
 • Sverige: KPI mar (Y/Y) kl 8.00
 • Sverige: KPIF mar (Y/Y) kl 8.00
 • Sverige: KPIF ex. energi (Y/Y) kl 8.00
 • UK: BNP feb (M/M) kl 8.00
 • UK: industriproduktion feb (M/M) kl 8.00
 • Frankrike: inflation mar (Y/Y) kl 8.45
 • Spanien: inflation mar (Y/Y) kl 9.00
 • Indien: inflation mar (Y/Y) kl 14.00
 • USA: Michigan sentimentindex apr (prel) kl 16.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tabeller

Utveckling

Aktiemarknad

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor.

Visa tabellen

Räntor, valutor & råvaror

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden.

Visa tabellen
Taktisk allokering

Allokeringsindikator

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator.

Visa tabellen
Författare

Analytikerna bakom veckoanalysen

Marcus Tengvall
Marcus Tengvall 
Ansvarig taktisk allokering
Cathrine Danin
Cathrine Danin 
Investeringsstrateg
Henrik Erikson
Henrik Erikson 
Investeringsstrateg, Söderberg & Partners
Gustav Zetterquist
Gustav Zetterquist 
Studentanalytiker
Podcast

Lyssna på Veckoanalysen i poddformat

Få analyserna direkt i din inkorg

Veckoanalysen ger dig de viktigaste händelserna den senaste veckan och tipsar om vad du bör hålla ögonen på kommande vecka.

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.