Veckoanalysen 13 - 17 maj
Riksbanken och Stockholmsbörsen levererar

Maj månad har börjat bra för flertalet tillgångsslag. Amerikanska sektorer såsom kommunikation och IT levererar fina vinster och Stockholmsbörsen får nytt bränsle av att Riksbanken nu tar ledartröjan i räntesänkningsprocessen.
Henrik Erikson
Henrik Erikson 
Investeringsstrateg, Söderberg & Partners
Veckans viktigaste

Det viktigaste för börsen just nu

Inflationen förväntas ligga kvar under Riksbankens prognos

I mars var inflationen klart lägre än Riksbankens prognoser. Förra veckan sänkte Riksbanken styrräntan men indikerade att ränteprognosen inte ändrats mycket då de inte kan dra för stora växlar på ett enda inflationsutfall. I veckan får vi inflationssiffror för april. Analytiker räknar med att inflationen fortfarande ligger 3 tiondelar under Riksbankens prognos. Läs mer i Marknadskommentaren nedan.

Onsdag

Viktiga inflationssiffror från USA

Den amerikanska centralbankens inflationsmål är formulerat efter måttet PCE-deflatorn. Vi får inte PCE-deflatorn förrän i slutet av maj. Marknaden kommer därför nagelfara veckans data i form av producentpriser (priser som företagen möter) samt inflationen mätt som KPI för att se vilken vägledning de kan ge om PCE-deflatorn. 

Tisdag, Onsdag.

Fortsatt god vinstutveckling, inte minst från IT och kommunikation

Förutsättningarna för en god börsutveckling finns på plats. Störningar som följde av pandemin håller på att försvinna, räntor är på väg att sänkas och konjunkturen är god. Viktigt är att detta nu kan omsättas till en god vinstutveckling. När rapportsäsongen går mot sitt slut kan vi konstatera att bolagen än så länge kan leverera en god vinst. Inte minst har det gällt IT och kommunikation, två av sektorerna vi överviktat.

Marknadskommentar

Riksbanken och Stockholmsbörsen levererar

Maj månad har börjat bra för flertalet tillgångsslag. Amerikanska sektorer såsom kommunikation och IT levererar fina vinster och Stockholmsbörsen får nytt bränsle av att Riksbanken nu tar ledartröjan i räntesänkningsprocessen.

Riksbanken sänker

Förra veckan sänkte Riksbanken styrräntan från 4,0% till 3,75%. Samtidigt gjorde Riksbanken inget försök att signalera att ränteprognosen skulle sänkas. Enligt Riksbankens senaste ränteprognos från mars ska styrräntan sänkas ytterligare ett par gånger i år för att sedan nå 3% ungefär vid sommaren 2025. Sedan dess har dock inflationen blivit klart lägre än Riksbankens prognoser, vilket skulle kunna motivera än fler sänkningar. Sannolikheten är stor att Riksbanken måste revidera ned sin ränteprognos och leverera fler sänkningar. 

I veckan publiceras svensk inflation för april. Ligger inflationen då fortfarande tydligt under Riksbankens prognos kommer det bli allt svårare för Riksbanken att stå emot en nedrevidering av prognoserna.

ECB går mot en sänkning

Förra veckan publicerade ECB protokollet från det senaste penningpolitiska mötet. Från detta protokoll framgick att några medlemmar ville sänka styrräntan omedelbart även om en konsensus sedan etablerades om att avvakta till juni då mer information fanns tillgänglig. Allt tyder därför på att ECB påbörjar sina sänkningar i juni, om inget dramatiskt händer. 

Vinster och räntor drar åt samma håll

Maj månad har startat bra för de flesta tillgångsslag. När rapportsäsongen börjar gå mot sitt slut kan vi konstatera att den varit tillfredsställande. För amerikansk del har vinsttillväxten varit tvåsiffrig för sektorer såsom kommunikation och IT där vi har en övervikt, och det är nu fler bolag jämfört med ett tio-årigt snitt vars vinster slår estimaten. En god rapportsäsong och sjunkande oljepris har säkert bidragit till att S&P 500 är upp 2% hittills i maj, mätt i svenska kronor. S&P 500 har dock fått se sig slagen under maj av Stockholmsbörsen som hittills stigit med 3,5%! Den räntekänsliga svenska ekonomin bör kunna vara en vinnare när nu allt fler centralbanker går mot sänkningar, inte minst eftersom sänkningsprocessen nu leds av Riksbanken!

Vill du veta mer om vad som händer på marknaden? Lyssna på Veckoanalysen i poddformat där vi fördjupar oss ytterligare. Nytt avsnitt varje tisdag morgon! Finns där poddar finns.

Lyssna här
Börskalender

Börs- & bolagshändelser

Måndag

Rapporter

 • Bure
 • Concejo

Utl. rapporter

 •  

Övrigt

 • Stämmor: Calliditas
 • Exklusive utdelning: AAK (3:70 SEK), Gränges (3:00 SEK)

Makrohändelser

 • Indien: inflation apr (Y/Y) kl 14.00
 • USA: hushållens inflationsförväntningar apr kl 17.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tisdag

Rapporter

 • Starbreeze
 • Itab
 • Karnell
 • Orrön Energy
 • Pierce
 • Precise
 • Nobia
 • Arctic Paper
 • Coinshares
 • C-Rad
 • Ctek 
 • Garo 
 • Mysafety 
 • Pofoto

Utl. rapporter

 • Salmar
 • Köbenhavns Lufthavne
 • Sony
 • Tencent
 • Bayer
 • Foxconn
 • Vodafone
 • Alibaba
 • The Home Depot

Övrigt

 • Stämmor: Epiroc, Lindab, OX2, Sobi, Stillfront, Viaplay
 • Kapitalmarknadsdag: BHG, Assa Abloy

Makrohändelser

 • Tyskland: inflation apr (Y/Y) kl 8.00
 • UK: arbetslöshet mar kl 8.00
 • Spanien: inflation apr (Y/Y) kl 9.00
 • Tyskland: ZEW-index maj kl 11.00
 • EMU: ZEW-index maj kl 11.00
 • USA: PPI apr (Y/Y) kl 14.30
 • USA: kärn-PPI apr (Y/Y) kl 14.30
 • USA: Fed:s ordförande Powell håller tal kl 16.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Onsdag

Rapporter

 • Cavotec
 • Eolus Vind
 • Stockwik
 • Africa Oil
 • Bergman & Beving
 • Bong

Utl. rapporter

 • Lerøy Seafood Group Avance Gas
 • Citycon
 • FLSmidth
 • Jeudan
 • Lundbeck
 • Rockwool
 • Cisco
 • The Trade Desk

Övrigt

 • Stämmor: Orrön Energy, Paradox, Starbreeze, Tele2, Trianon
 • Kapitalmarknadsdag: Getinge
  Exklusive utdelning: Epiroc (1:90 SEK), Equinor (USD 0,35 + USD 0,35)

Makrohändelser

 • Sverige: KPIF apr (Y/Y) kl 8.00
 • Sverige: KPIF ex. energi apr (Y/Y) kl 8.00
 • Sverige: KPI apr (Y/Y) kl 8.00
 • Sverige: protokoll från penningpolitiska mötet kl 9.30
 • EMU: BNP Q1 (Q/Q) kl 11.00
 • USA: kärninflation apr (Y/Y) kl 14.30
 • USA: inflation apr (Y/Y) kl 14.30
 • USA: detaljhandel apr (M/M) kl 14.30

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Torsdag

Rapporter

 • Sweco
 • Ferronordic
 • Meko
 • Tobii
 • Nibe
 • Addtech
 • Ascelia Pharma
 • Björn Borg
 • Calliditas 
 • Wise Group
 • Xbrane Biopharma

Utl. rapporter

 • Idex Biometrics Zealand Pharma
 • Walmart
 • Baidu
 • Deere & Co
 • JD.com
 • Applied Materials
 • TTWO

Övrigt

 • Exklusive utdelning: DNO (NOK 0,25), Mowi (NOK 1,50), Tele2 (3:45 SEK), TGS (USD 0,14)
 • Kapitalmarknadsdag: Atlas Copco
 • Stämmor: Adevinta (extra) (kl 15.00), Fastator, Humana, MTG, New Wave, Next Biometrics, Nibe, Scandic Hotels, Sinch

Makrohändelser

 • Japan: BNP Q1 (Q/Q) (prel) kl 1.50
 • Italien: inflation (Y/Y) apr kl 10.00
 • USA: bygglov apr (M/M) (prel) kl 14.30
 • USA: industriproduktion apr (M/M) kl 15.15

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Fredag

Rapporter

 • Synsam
 • Raysearch
 • Bioarctic
 • Infrea
 • Lagercrantz
 • Mendus
 • Q-linea

Utl. rapporter

 •  

Övrigt

 • Exklusive utdelning: New Wave (1:75 SEK)

Makrohändelser

 • Kina: industriproduktion apr (Y/Y) kl 4.00
 • Kina: detaljhandel apr (Y/Y) kl 4.00
 • Sverige: Riksbankschefen Thedéen håller tal kl 9.00
 • EMU: inflation apr (Y/Y) kl 11.00
 • EMU: kärninflation apr (Y/Y) kl 11.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tabeller

Utveckling

Aktiemarknad

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor.

Visa tabellen

Räntor, valutor & råvaror

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden.

Visa tabellen
Taktisk allokering

Allokeringsindikator

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator.

Visa tabellen
Författare

Analytikerna bakom veckoanalysen

Marcus Tengvall
Marcus Tengvall 
Ansvarig taktisk allokering
Cathrine Danin
Cathrine Danin 
Investeringsstrateg
Henrik Erikson
Henrik Erikson 
Investeringsstrateg, Söderberg & Partners
Gustav Zetterquist
Gustav Zetterquist 
Studentanalytiker
Podcast

Lyssna på Veckoanalysen i poddformat

Få analyserna direkt i din inkorg

Veckoanalysen ger dig de viktigaste händelserna den senaste veckan och tipsar om vad du bör hålla ögonen på kommande vecka.

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.