Veckoanalysen 20 - 24 maj
Inflationslättnad gav marknaden skjuts

Data fortsätter ge stöd till vår marknadssyn om att räntorna gradvis ska falla och börser stärkas. I förra veckan publicerades amerikansk KPI och svag detaljhandel, vilket åter fick liv i förväntningarna på att Fed ska sänka räntan i år.
Cathrine Danin
Cathrine Danin 
Investeringsstrateg
Veckans viktigaste

Det viktigaste för börsen just nu

Krossar Nvidia prognosen igen?

Att Nvidia är årets lysande stjärna är inget nytt. Medan S&P 500 har stigit med 11 procent har Nvidia stigit med ca 87 procent i år. På ons. släpps bolagets kvartalsrapport som slutar i april. Förväntningarna är att vinsten per aktie (EPS) stiger till $5,17, vilket kan jämföras mot $0,88 för samma period ifjol och $4,91 för kvartalet som slutade i januari. Vi är positiva till IT-sektorn där Nvidia är det tredje största bolaget i världen.

Onsdag

Preliminär PMI - Upp till bevis

Förutsättningarna i Europa börjar ljusna. Inflationen har dämpats och ECB signalerar sänkt ränta i juni. Därtill har eurozonens inköpschefer blivit optimistiska och ett sammanvägt PMI är åter i tillväxtzonen. I USA tycks dock konjunkturen tappa fart. Ett sammanvägt PMI är ännu över 50 men styrkan har avtagit. Att USA:s konjunktur fortsätter tuffa på är bra för börsen, givet osäkerheten kring omvärldens ränteutveckling.

Torsdag

Starkare krona efter USA-data

Det blev stora marknadsrörelser på USA:s KPI (se Marknadskommentaren). Marknadsaktörer har tidigare lyft fram att kronan påverkats av omvärldsfaktorer, såsom en stark amerikansk ekonomi och en trög inflationsnedgång i USA. Att kronan påverkas av USA fick vi bevis på i förra veckan. Dollarn försvagades efter KPI-siffran och risksentimentet var positivt. I denna miljö stärktes kronan mot flera valutor.

Marknadskommentar

Inflationslättnad gav marknaden skjuts

Data fortsätter ge stöd till vår marknadssyn om att räntorna gradvis ska falla och börser stärkas. I förra veckan publicerades amerikansk KPI och svag detaljhandel, vilket åter fick liv i förväntningarna på att Fed ska sänka räntan i år.

Äntligen fortsatte inflationsresan söderut

Svensk inflationstakt var 2,3 procent i april och rensat för energipriserna var årstakten oförändrad på 2,9 procent. Utfallet var lägre än marknadens och Riksbankens prognos.

I Riksbankens protokoll, som tolkades aningen mjukt, konstaterade ett antal ledamöter att enskilda inflationsutfall inte ska övertolkas. Några ledamöter resonerade även kring en inflationstakt under 2 procent och riksbankschefen sade att det finns en risk att man underskattar detta. Innan nästa räntebesked släpps ytterligare ett KPIF-utfall. I juni väntas Riksbanken revidera ned räntebanan men lämna räntan oförändrad. Vår svenska position i S&P:s Ränteportfölj är sedan en tid tillbaka positionerad för att marknadsräntor ska falla och vi är fortsatt bekväma med exponeringen. 

Amerikansk KPI var i linje med förväntningarna i april. Inflationstakten (3,4 procent) föll dock från marsutfallet, vilket även den underliggande inflationstakten gjorde. Att USA:s inflation backade togs väl emot av marknaden eftersom nedgången tidigare avstannat. Som lök på laxen var detaljhandelsförsäljningen i USA svagare än väntat. 

En vecka som föll portföljerna i smaken

Det amerikanska inflationsutfallet fick riskaptiten att stiga på marknaden. US-dollarn försvagades och amerikanska räntor föll kraftigt. Räntesänkningar från Fed i år är åter i spel efter att ha ifrågasatts för bara för någon vecka sedan. Nästa signal kring hur centralbanken tänker kring sänkt ränta kan komma i protokollet som publiceras på onsdag.

I spåren av inflationssiffran fick USA-börser ytterligare skjuts och S&P 500 nådde en ny toppnotering. Inte minst gynnades amerikanska småbolag och techaktier, som vi har en positivt syn på. Under veckan har Stockholmsbörsen dessutom fortsatt att leverera.

Sammantaget har marknadsrörelserna passat våra förvaltade och rekommenderade portföljer där både amerikanska och nordiska aktier överviktas. Även vår småbolagsexponering har bidragit och väntas gynnas relativt sett mer av kommande räntesänkningar.

Vill du veta mer om vad som händer på marknaden? Lyssna på Veckoanalysen i poddformat där vi fördjupar oss ytterligare. Nytt avsnitt varje tisdag morgon! Finns där poddar finns.

Lyssna här
Börskalender

Börs- & bolagshändelser

Måndag

Rapporter

 •  

Utl. rapporter

 • Ryanair
 • Palo Alto Networks
 • Zoom 

Övrigt

 •  

Makrohändelser

 • Sverige: riksbankschefen Thedéen håller tal kl 12.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tisdag

Rapporter

 • Cantargia
 • Creaspac
 • Better Collective

Utl. rapporter

 • XPeng

Övrigt

 • Stämmor: Xspray
 • Kapitalmarknadsdag: Embellence, Astra Zeneca, Munters
 • Exklusive utdelning: Profoto (3:75 SEK)

Makrohändelser

 • Tyskland: PPI apr (Y/Y) kl 8.00
 • Sverige: kapacitetsutnyttjande Q1 (Q/Q) kl 8.00
 • Kanada: inflation apr (Y/Y) kl 14.30

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Onsdag

Rapporter

 • Norva 24
 • Strax
 • Tradedoubler

Utl. rapporter

 • Selvaag Bolig
 • Golden Ocean
 • Nvidia
 • Snowflake
 • Synopsys

Övrigt

 • Stämmor: Sedana Medical, Bioarctic, Norva 24, Raysearch, Tradedoubler
 • Kapitalmarknadsdag: JM
 • Exklusive utdelning: Autoliv (0:68 USD)

Makrohändelser

 • Sverige: arbetslöshet apr kl 8.00
 • UK: inflation apr (Y/Y) kl 8.00
 • USA: protokoll från FOMC-mötet den 1/5 kl 20.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Torsdag

Rapporter

 • Calliditas
 • Embracer
 • Abliva
 • Vivesto

Utl. rapporter

 • Medtronic
 • Intuit

Övrigt

 • Exklusive utdelning: Avance Gas (USD 1,16)
 • Kapitalmarknadsdag: Fortnox
 • Stämmor: Cantargia, Millicom, Tobii, Truecaller

Makrohändelser

 • Japan: PMI tillverkningssektorn maj (prel) kl 2.30
 • Japan: PMI tjänstesektorn maj (prel) kl 2.30
 • Frankrike: PMI tillverkningssektorn maj (prel) kl 9.15
 • Frankrike: PMI tjänstesektorn maj (prel) kl 9.15
 • Tyskland: PMI tillverkningssektorn maj (prel) kl 9.30
 • Tyskland: PMI tjänstesektorn maj (prel) kl 9.30
 • EMU: PMI tillverkningssektorn maj (prel) kl 10.00
 • EMU: PMI tjänstesektorn maj (prel) kl 10.00
 • UK: PMI tillverkningssektorn maj (prel) kl 10.30
 • UK: PMI tjänstesektorn maj (prel) kl 10.30
 • USA: PMI tillverkningssektorn maj (prel) kl 15.45
 • USA: PMI tjänstesektorn maj (prel) kl 15.45
 • USA: försäljning nya hem apr (M/M) kl 16.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Fredag

Rapporter

 •  

Utl. rapporter

 •  

Övrigt

 •  

Makrohändelser

 • Japan: inflation apr (Y/Y) kl 1.30
 • Tyskland: BNP Q1 (Q/Q) kl 8.00
 • Sverige: PPI apr (Y/Y) kl 8.00
 • UK: detaljhandel apr (M/M) kl 8.00
 • Kanada: detaljhandel mar (M/M) kl 14.30
 • USA: order varaktiga varor apr (M/M) kl 14.30

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tabeller

Utveckling

Aktiemarknad

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor.

Visa tabellen

Räntor, valutor & råvaror

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden.

Visa tabellen
Taktisk allokering

Allokeringsindikator

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator.

Visa tabellen
Författare

Analytikerna bakom veckoanalysen

Marcus Tengvall
Marcus Tengvall 
Ansvarig taktisk allokering
Cathrine Danin
Cathrine Danin 
Investeringsstrateg
Henrik Erikson
Henrik Erikson 
Investeringsstrateg, Söderberg & Partners
Gustav Zetterquist
Gustav Zetterquist 
Studentanalytiker
Podcast

Lyssna på Veckoanalysen i poddformat

Få analyserna direkt i din inkorg

Veckoanalysen ger dig de viktigaste händelserna den senaste veckan och tipsar om vad du bör hålla ögonen på kommande vecka.

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.