Veckoanalysen 29 maj–2 juni
Lösning på skuldtaksfrågan?

Under helgen nåddes vi av nyheten att USAs president Joe Biden och talmannen i deras kongress Kevin McCarthy hade nått en överenskommelse på skuldtaksfrågan. Huruvida deras förslag röstas igenom i kongressen kommer få stor påverkan på marknaden i veckan, och på ekonomin de kommande åren.
Veckans viktigaste

Det viktigaste för börsen just nu

Kompromiss nådd gällande skuldtaket

Under helgen nåddes en kompromiss mellan USAs president Joe Biden och kongressens talman och högste republikan Kevin McCarthy gällande skuldtaket. Nu hänger det på att förslaget röstas igenom i kongressen under veckan.

Fortsätter den europeiska kärninflationen ned?

I eurozonen fortsatte kärninflationen stiga långt efter att den övergripande inflationen började falla tillbaka, men när siffran för april presenterades fick vi äntligen se den falla tillbaka. På torsdag får vi preliminär inflation från eurozonen, och ser om den fortsätter falla. 

Torsdag

Kommer USAs arbetsmarknad åter överträffa prognoserna?

Arbetsmarknaden i USA står fortsatt otroligt starkt, och man har inte haft en lägre arbetslöshet i USA sedan 60-talet. Arbetslösheten väntas stiga, men har gång på gång kommit in lägre än väntat de senaste månaderna. Kommer denna trend bestå? 

Fredag

Marknadskommentar

Lösning på skuldtaksfrågan?

Under helgen nåddes vi av nyheten att USAs president Joe Biden och talmannen i deras kongress Kevin McCarthy hade nått en överenskommelse på skuldtaksfrågan. Huruvida deras förslag röstas igenom i kongressen kommer få stor påverkan på marknaden i veckan, och på ekonomin de kommande åren.

En avgörande kompromiss

Debatten kring det amerikanska skuldtaket har tagit upp mycket mediautrymme de senaste veckorna, och har dessutom fått en allt större marknadspåverkan. Nu är det första av de två hindren överkommet, då presidenten och kongressens talman enats om ett förslag som ska läggas fram i kongressen. Nu gäller det att talman Kevin McCarthy lyckas få igenom detta förslag i kongressen. Så fort förslaget presenterades så hördes klagomål från såväl de mer konservativa republikanerna som de mer progressiva demokraterna, vilket på sätt och vis inger hopp om att de mer mitteninriktade politikerna inom respektive parti kommer anse att denna kompromiss är bra nog. Även om förslaget röstas igenom så återstår dock många debatter. Detta då man enats om att spara in på budgeten för vissa stora utgiftsposter, men inte bestämt exakt var man ska spara som mest.

AI fångade marknaden

Häromveckan deklarerade vi att rapportsäsongen i all väsentlighet låg bakom oss, men detta visade sig vara felaktigt. Nvidia kom nämligen ut med en riktig dunderrapport. De slog marknadens estimat för såväl omsättning som vinst, men framför allt så levererade de en försäljningsprognos som låg över 50 procent högre än analytikerkårens högsta prognos. Detta fick Nvidia att stiga med 25 procent, och bidrog till att dra med sig hela IT-sektorn upp, som stängde 6 procent upp för veckan och är har stigit med hela 35 procent hittills i år. Vi har sedan länge ett ljusgrönt betyg och en övervikt mot IT-sektorn.

Vill du veta mer om vad som händer på marknaden? Lyssna på Veckoanalysen i poddformat där vi fördjupar oss ytterligare. Nytt avsnitt varje tisdag morgon! Finns där poddar finns.

Lyssna här
Börskalender

Börs- & bolagshändelser

Måndag

Övrigt

Stämmor:

 • Amido
 • Clean Motion
 • Elon
 • Lidds
 • SBF Bostad
 • Simris
 • Tura
 • Wicket Gaming

Exklusive utdelning:

 • Dala Energi (1:00 SEK)
 • Thinc Collective (0:02 SEK)

USA-, London-, Oslo- och Köpenhamnbörserna stängda

Tisdag

Rapporter

 •  Lundbergs

Utl. rapporter

 • Avance Gas
 • Canopy Growth 

Övrigt

Stämmor:

 • EQT
 • Preservia Holding
 • Sustainable Energy
 • Unibap
 • Zenicor

Exklusive utdelning:

 • Elon (2:00 SEK)
 • SBB (0:12 SEK i B-aktie)
 • Tingsvalvet (2:00 SEK i preferensaktie)
 • Tura (0:30 SEK)

Makrohändelser

 • SCB: BNP (def) 1 kv kl 8.00 (K/K)
 • KI: konjunkturbarometer maj kl 9.00
 • USA: hushållens konfidensindikator maj kl 16.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Onsdag

Rapporter

 • Besqab 
 • Xbrane Biopharma

Övrigt

Stämmor:

 • Euris
 • Gasporox
 • Gomspace
 • Hoodin
 • Nelly
 • Safe at Sea
 • Sats
 • Titania
 • Zinzino

Exklusive utdelning:

 • Aros Bostad (1:87 SEK i preferensaktie)
 • EQT (1:50 SEK)

Makrohändelser

 • Kina: PMI industrin maj kl 3.30
 • Tyskland: KPI (prel) maj kl 7.30 (Å/Å)
 • USA: JOLTS lediga platser april kl 16.00
 • FED: Beige Book kl 20.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Torsdag

Rapporter

 • SAS

Utl. rapporter

 • Dell

Övrigt

Stämmor:

 • Bioarctic
 • Gotlandsbolaget
 • Heliospectra
 • Hoi Publishing
 • Imsys (extra)
 • Lyckegård
 • Mowi
 • Prostatype Genomics
 • Stayble
 • Traton

Exklusive utdelning:

 • Lundin Mining (0:09 CAD)
 • Zinzino (1:75 SEK)

Kapitalmarknadsdag:

 • Netcompany
 • Epiroc 

Makrohändelser

 • Kina: Caixin industri-PMI maj kl 2.45
 • Tyskland: detaljhandel april kl 8.00
 • Silf/Swedbank: industri-PMI maj kl 8.30
 • Tyskland: industri-PMI (def) maj kl 9.55
 • EMU: industri-PMI (def) maj kl 10.00
 • EMU: KPI (prel) maj kl 11.00 (Å/Å)
 • USA: industri-PMI (def) maj kl 15.45
 • USA: ISM industri-PMI maj kl 16.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Fredag

Rapporter

 • Sectra

Övrigt

Stämmor:

 • Azelio (extra)
 • Cortus Energy
 • Divio
 • Irisity (extra)
 • Lohilo Foods
 • Medfield
 • Obducat
 • Polymer Factory
 • Svenska Aerogel
 • Vimian

Exklusive utdelning:

 • Traton (0:70 EUR)

Kapitalmarknadsdag:

 • Epiroc (fortsättning från 1a juni)

Makrohändelser

 • USA: arbetslöshet maj kl 14.30
 • USA: Nonfarm payrolls maj

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tabeller

Utveckling

Aktiemarknad

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor.

Visa tabellen

Räntor, valutor & råvaror

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden.

Visa tabellen
Taktisk allokering

Allokeringsindikator

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator.

Visa tabellen
Podcast

Lyssna på Veckoanalysen i poddformat

Få analyserna direkt i din inkorg

Veckoanalysen ger dig de viktigaste händelserna den senaste veckan och tipsar om vad du bör hålla ögonen på kommande vecka.

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.