Veckoanalysen 17 Juni – 21 Juni
Marknaden ifrågasätter Fed

USA-inflationen tog äntligen ett skutt ned och troligen glider den ytterligare ned i höst. Tills vidare avvaktar Fed, som ändock signalerar att räntan sänks i år. Även Riksbanken lär sänka under andra halvåret. Senaste tidens data ger stöd till vår aktuella marknadssyn.
Cathrine Danin
Cathrine Danin 
Investeringsstrateg
Veckans viktigaste

Det viktigaste för börsen just nu

Riskfyllda tillgångar ångar på

Förra veckan nådde S&P 500 och Nasdaq en ny toppnotering. Drivande var USA-KPI (se nästa sida). Återigen är det tech som sitter i förarsätet och börsuppgången har smalnat av. Efter att Broadcom höjt sin omsättningsprognos för halvledare som används inom AI steg flera chiptillverkare. Fallande räntor har även gynnat riskaptiten. I denna miljö har kronan stärkts. 

Snart sänkt ränta från Bank of England (BoE)

Brittisk KPI lär falla till 2 procent i maj. Utfallet, främst tjänstepriserna, nagelfars av BoE som släpper sitt räntebesked på torsdag. Vid förra mötet röstade två för sänkning och sju förespråkade oförändrad ränta. BoE lär använda mötet till att förbereda marknaden för en snar sänkning. Vanligen brukar de fem ”interna medlemmarna” rösta lika så det kan gå snabbt när vinden vänder. Nu prisas en sänkning till sensommaren.

Torsdag

Konjunkturen bekänner färg

När räntesänkningarna gått långsamt har konjunkturen fått bära börsen. USA:s ekonomi inledde Q2 svagt men tycks ha repat sig i slutet av kvartalet. USA:s senaste inköpschefsindex för industrin visade en spretig bild där ISM och Markit gav olika signaler. I Europa ser konjunkturen ut att ljusna. Preliminära PMI-data och amerikansk detaljhandel kan ge en fingervisning om hur det egentligen ligger till med global ekonomi.

Tisdag (USA detaljhandel) och Fredag (prel. PMI)

Marknadskommentar

Marknaden ifrågasätter Fed

USA-inflationen tog äntligen ett skutt ned och troligen glider den ytterligare ned i höst. Tills vidare avvaktar Fed, som ändock signalerar att räntan sänks i år. Även Riksbanken lär sänka under andra halvåret. Senaste tidens data ger stöd till vår aktuella marknadssyn.

Äntligen föll USA-inflationen

I avvaktan på rapportsäsongen dirigerar makrodata marknaden. Förra veckans statistik var inget undantag. Efter flera månaders överraskningar på uppsidan föll till slut KPI-inflationen i USA mer än väntat. I maj var årstakten 3,3 procent och rensat för energi samt livsmedel var takten 3,4 procent – bägge 0,1 lägre än estimaten. Den kortsiktiga inflationstrenden innebär dock fortfarande en för hög årstakt, vilket talar för att centralbanken (Fed) är tålmodig i närtid.

Vid Fed-beskedet i förra veckan reviderades antalet sänkningar ned till 1 i år och 4 för 2025, från 3 respektive år. Därtill reviderades den långsiktiga räntan upp. Det var väntat att centralbanken skulle signalera en längre räntepaus, men justeringarna var större än beräknat. Marknaden tog dock nyheten med ro och litar inte på Feds kommunikation då de signalerat ett databeroende och KPI-siffran föll. Dessutom pekar löner, hyror, bostadspriser och avtagande utbudstörningar på att inflationen ska fortsätta falla. Vi ser goda chanser att Fed sänker i höst och är av uppfattningen att marknaden prisar in för hög ränta i USA på längre sikt.

Swiftflation och Eurovision dämpade prisfallet i Sverige

Den svenska inflationsnedgången avstannade i maj då flera tjänstepriser steg. KPIF-inflationen uppgick till 2,3 procent vilket var 0,3 under Riksbankens prognos och prognosfelet minskade något. Dessutom var KPIF exkl. energi 3,0 vilket var 0,1 högre än deras prognos. Det talar för små revideringar av inflationsbanan. Kronan har varit svagare under Q2 än Riksbanken förutsett, men senaste veckornas förstärkning har medfört att avvikelsen är liten. Överlag håller Riksbankens prognoser alltså bra, även om ekonomin är lite svagare än väntat.

Därmed finns det inget stort tryck på Riksbanken att sänka eller göra ett större omtag av ränteprognosen vid mötet 26-27 juni. Just nu prognosticerar Riksbanken 2 sänkningar under hösten och 1 sänkning under första halvåret nästa år.

Senaste tidens globala och svenska makrodata gör att vi är fortsatt bekväma med våra positioner i våra förvaltade och rekommenderade portföljer när semestertiderna nu står för dörren.

Lyssna här
Börskalender

Börs- & bolagshändelser

Måndag

Rapporter

 •  

Utl. rapporter

 •  

Övrigt

 •  

Makrohändelser

 • Japan: maskinorder apr (M/M) kl 1.50
 • Kina: husprisindex maj (Y/Y) kl 3.30
 • Kina: industriproduktion maj (Y/Y) kl 4.00
 • Kina: detaljhandel maj (Y/Y) kl 4.00
 • Kina: arbetslöshet maj kl 4.00
 • EMU: arbetskraftskostnader Q1 (Y/Y) (def) kl 11.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tisdag

Rapporter

 •  

Utl. rapporter

 • Roblon

Övrigt

 •  

Makrohändelser

 • Australien: RBA räntebesked kl 6.30
 • EMU: inflation maj (def) (Y/Y) kl 11.00
 • EMU: kärninflation maj (def) (Y/Y) kl 11.00
 • EMU: ZEW-index jun kl 11.00
 • Tyskland: ZEW-index jun kl 11.00
 • USA: detaljhandel maj (M/M) kl 14.30
 • USA: industriproduktion maj (M/M) kl 15.15 
 • USA: lager osålda varor apr (M/M) kl 16.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Onsdag

Rapporter

 •  

Utl. rapporter

 •  

Övrigt

 • Stämmor: Idex Biometrics
 • Börs: USA-börserna stängda

Makrohändelser

 • Sverige: arbetslöshet maj kl 8.00
 • UK: inflation maj (Y/Y) kl 8.00
 • UK: kärninflation maj (Y/Y) kl 8.00
 • USA: NAHB husmarknadsindex jun kl 16.00 

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Torsdag

Rapporter

 • Skistar

Utl. rapporter

 • Accenture

Övrigt

 • Bolag: Cinclus Pharmas beräknad första handelsdag

Makrohändelser

 • Tyskland: PPI maj (Y/Y) kl 8.00
 • Norge: Norges Bank räntebesked kl 10.00
 • UK: BoE räntebesked kl 13.00
 • USA: bygglov maj (prel) (M/M) kl 14.30
 • EMU: konsumentförtroende jun (prel) kl 16.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Fredag

Rapporter

 •  

Utl. rapporter

 •  

Övrigt

 • Börs: Stockholmsbörsen stängd

Makrohändelser

 • Japan: inflation maj (Y/Y) kl 1.30
 • Japan: PMI tillverkningssektorn jun (prel) kl 2.30
 • Japan: PMI tjänstesektorn jun (prel) kl 2.30
 • UK: detaljhandel maj (M/M) kl 8.00
 • Frankrike: PMI tillverkningssektorn jun (prel) kl 9.15
 • Tyskland: PMI tillverkningssektorn jun (prel) kl 9.30
 • Tyskland: PMI tjänstesektorn jun (prel) kl 9.30
 • EMU: PMI tillverkningssektorn jun (prel) kl 10.00
 • EMU: PMI tjänstesektorn jun (prel) kl 10.00
 • UK: PMI tillverkningssektorn jun (prel) kl 10.30 
 • UK: PMI tjänstesektorn jun (prel) kl 10.30
 • USA: PMI tillverkningssektorn jun (prel) kl 15.45
 • USA: PMI tjänstesektorn jun (prel) kl 15.45

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tabeller

Utveckling

Aktiemarknad

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor.

Visa tabellen

Räntor, valutor & råvaror

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden.

Visa tabellen
Taktisk allokering

Allokeringsindikator

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator.

Visa tabellen
Författare

Analytikerna bakom veckoanalysen

Marcus Tengvall
Marcus Tengvall 
Ansvarig taktisk allokering
Cathrine Danin
Cathrine Danin 
Investeringsstrateg
Henrik Erikson
Henrik Erikson 
Investeringsstrateg, Söderberg & Partners
Gustav Zetterquist
Gustav Zetterquist 
Studentanalytiker
Podcast

Lyssna på Veckoanalysen i poddformat

Få analyserna direkt i din inkorg

Veckoanalysen ger dig de viktigaste händelserna den senaste veckan och tipsar om vad du bör hålla ögonen på kommande vecka.

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.