Veckoanalys | Vecka 26


Positiva tongångar och förtroende för centralbankerna

Midsommarveckan bjöd på uppgångar på aktiemarknaden och fokus ligger fortsatt på inflation, makroekonomi och centralbankspolitik. Samtidigt vilar blickarna även på förhandlingarna kring infrastrukturpaketet i Vita Huset.

 

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka


Finansiella marknader

Midsommarveckan bjöd övergripande på positiva tongångar på världens börser samtidigt som amerikanska långräntor steg och korträntor föll, vilket gav förnyat stöd bland annat till banksektorn och vittnar om en stark underliggande trend. USA:s president Joe Biden och ett antal senatorer från både republikanerna och demokraterna nådde i torsdags en överenskommelse beträffande ett infrastrukturpaket, men under helgen föll samtidigt mer ljus på svårigheterna i att hitta en slutgiltig utformning. I den amerikanska centralbanken Fed tror, som vi tidigare diskuterat, fler ledamöter än tidigare idag på två styrräntehöjningar under 2023 och den förskjutna förväntansbilden har resulterat i en minskad marknadsoro för överhettning till följd av en kombination av stark tillväxt och fortsatt omfattande stimulanser. Marknadens inflationsförväntningar har fallit tillbaka och vi ser det som troligt att vi under sommaren kommer att få se något stigande realräntor och viss dollarstyrka. Som vi prognostiserat har rotationen på aktiemarknaden kommit av sig och återigen har fokus på bolag av mer tillväxtorienterad karaktär ökat. I den tillväxtfas vi bedömer att vi kommer att befinna oss i rent konjunkturellt tenderar trenderna vad gäller stilar och faktorer på aktiemarknaden att bli mindre tydliga och vi fortsätter att förespråka en taktisk övervikt mot aktier som tillgångsslag. 

Utveckling globala sektorer (1 mån)
ink utd. SEKMakrostatistik

Under veckan som gick fick vi bland annat ta del av preliminära inköpschefsindex från USA och eurozonen. I fokus under veckan låg också amerikansk bostadsstatistik, tyska IFO-index och amerikansk inflationsstatistik i form av PCE. Humöret bland inköpschefer fortsätter att vara mycket gott och IFO-mätningen vittnar om att bolagens syn förbättras, både vad gäller nuläge och närmaste framtid. Innevarande vecka bjuds vi imorgon tisdag på Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer för juni månad. Barometerindikatorn har under våren stigit och visade i den senaste mätningen historisk styrka om 119,3, den högsta noteringen i indikatorns 25-åriga historia. På torsdag släpps nya ISM-siffror över stämningsläget i den amerikanska industrin. Förväntningarna ligger på 61,0. Veckan avslutas med den hårt bevakade amerikanska sysselsättningsrapporten. I skrivande stund ligger förväntningarna på en sysselsättningsökning om 675 000 och att arbetslösheten faller marginellt, till 5,7 procent från förra månadens 5,8 procent.   

USA: Antal sysselsatta
(NFP, miljoner personer)

 

BÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Övrigt

Stämmor: Tele2 (extra)

Tisdag

Övrigt

Stämmor: Volvo (extra), Adevinta, Saniona

Exklusive utdelning: Tele2 (3:00 SEK extra), Fastpartner (1:67 SEK kvartalsvis), Klövern (5:00 SEK preferensaktie, kvartalsvis),  Kungsleden (0:70 SEK kvartalsvis) m.fl

Onsdag

Rapporter

Dustin (kl. 8.00)

Övrigt

Stämmor: Anoto, Traton

Exklusive utdelning: Volvo (9:50 SEK extra)

Torsdag

Rapporter

RNB (kl 7.00), H&M (kl 8.00)

Utl. rapporter

Stolt-Nielsen, Associated British Foods (operativ uppdatering)

Övrigt

Stämmor: NAXS (extra) Exklusive utdelning: Lundin Energy (0:45 USD kvartalsvis), Traton (0:25 EUR)

Övrigt: Torontobörsen och Hongkongbörsen stängd

Fredag

Rapporter

Nobina (kl 8.00)

Övrigt

Stämmor: Semcon (extra)

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen.

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa indikatorn.

 

Analytikerna bakom veckoanalysen