Veckoanalysen 24 Juni – 28 Juni
Nu är Nvidia störst av alla

Resan till toppen har inte varit spikrak för Nvidia men nu är det världens högst värderade bolag. Nu trumfar deras grafikkort alla konkurrenters lösningar och deras vinster växer i exceptionell fart.
Marcus Tengvall
Marcus Tengvall 
Ansvarig taktisk allokering
Veckans viktigaste

Det viktigaste för börsen just nu

Politiken i marknadens fokus

I brist på bolagsspecifika nyheter hamnar politiken i fokus. Efter de politiska oroligheterna i Frankrike riktar marknaden sitt fokus mot den första omgången av det laddade franska nyvalet som hålls på söndag. Veckan bjuder även på en viktig debatt mellan kandidaterna Joe Biden och Donald Trump när den amerikanska valrörelsen drar igång på allvar under natten till fredagen. Utöver det står Storbritannien inför ett maktskifte den 4 juli och i Sverige inleds Almedalsveckan på tisdag.

Fallande PCE-inflation i USA

Fallande PCE-inflation väntas efter att maj-KPI var överraskande låg. Fokus är på tjänstepriser, som visat en trög nedgång. Vissa indikatorer talar för att inflationen fortsätter ned i höst, vilket föranleder sänkt styrränta från Fed under andra halvåret. I Europa släpps prel. juni-inflation för flera länder. I maj steg eurozonens inflation till 2,6 procent, och en fortsatt trendmässig nedgång är centralt för att få en databeroende ECB att sänka igen.

Fredag

Ingen räntesänkning från Riksbanken

Riksbanken avvaktar och gör endast små justeringar av prognoserna då kronan och inflationen i princip fallit ut som väntat. Realekonomin är aningen svagare men föranleder inte heller något större omtag. Därför väntas ränteprognosen vara oförändrad och signalera två sänkningar under andra halvåret, vid vartannat möte, i år. Fokus är på ränteutsikterna för kv. 1 2025 då Riksbankens direktion numera gör en aktiv prognos dit.

Torsdag

Marknadskommentar

Nu är Nvidia störst av alla

Resan till toppen har inte varit spikrak för Nvidia men nu är det världens högst värderade bolag. Nu trumfar deras grafikkort alla konkurrenters lösningar och deras vinster växer i exceptionell fart.

Nu är Nvidia världens högst värderade bolag

Det var bara en tidsfråga innan Nvidia skulle bli det största bolaget i världen. Efter en fortsatt uppgång under föregående vecka passerade bolaget Microsoft i börsvärde och blev därmed världens högst värderade bolag med ett marknadsvärde på cirka 3 335 miljarder dollar.

Nvidia noterades år 1999 som en okänd chiptillverkare och sedan dess har resan varit minst sagt exceptionell. Fram till idag har bolaget levererat en avkastning på cirka 591 000 procent. Men vägen har varit allt annat än spikrak och aktieägarna har behövt genomlida tre kurshalveringar. Sällan har vikten av långsiktighet vid investeringar varit mer passande.

Det som banade vägen för Nvidias succé var deras stora satsning på grafikkort och vd Jensen Huangs vision om att industrin skulle ställa om till accelererad databehandling. Ett område där Nvidias grafikkort trumfar konkurrenternas lösningar. När vi firade midsommar hann Nvidia tyvärr tappa förstaplatsen som än en gång innehas av Microsoft, men det tar inte bort Nvidias fantastiska resa.

Värderingen har trots allt fallit

På bara ett år är aktien upp cirka 217 procent men värderingen har faktiskt fallit under samma period. Tack vare en enorm vinsttillväxt och återkommande positiva nyheter har vinstestimat behövts justeras upp löpande, vilket har hållit nere värderingen när kursen drivit allt högre. Även om dagens P/E-tal runt 45 kan klassas som högt kan vi konstatera att det inte har varit rätt strategi att enbart stirra sig blint på värderingsmultiplar i Nvidias fall. 

Positiva ringar på vattnet

Under föregående vecka drog Nvidia med sig flera chiptillverkare i USA och efter att Elon Musk dessutom annonserade att han ska bygga en superdator för hans startup xAI steg uppgången ytterligare. Nya börsrekord sattes och vi kan nu konstatera att 31 stängningsrekord hittills noterats under 2024 för Nasdaq. Teknikoptimismen smittade även av sig till Asien där teknikbolagen drev uppgången. Den globala IT-sektorn utklassade resten av sektorerna under veckan och under det första halvåret har sektorn stigit med cirka 30 procent. Mycket är tack vare Nvidia och troligtvis har vi bara sett början på denna AI-resa.

Lyssna här
Börskalender

Börs- & bolagshändelser

Måndag

Rapporter

 •  

Utl. rapporter

 •  

Övrigt

 •  

Makrohändelser

 • Tyskland: IFO-index jun kl 10.00
 • UK: CBI industritrender jun kl 12.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tisdag

Rapporter

 •  

Utl. rapporter

 • FedEx

Övrigt

 •  

Makrohändelser

 • Sverige: PPI maj (Y/Y) kl 8.00
 • Kanada: inflation maj (Y/Y) kl 14.30 
 • USA: S&P/CS husprisindex apr (M/M) kl 15.00
 • USA: CB konsumentförtroende jun kl 16.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Onsdag

Rapporter

 •  

Utl. rapporter

 • Micron Technology

Övrigt

 • Stämmor: PGS

Makrohändelser

 • Tyskland: GfK konsumentförtroende jul kl 8.00
 • USA: försäljning nya hem maj (M/M) kl 16.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Torsdag

Rapporter

 • H&M

Utl. rapporter

 • Nike

Övrigt

 • Stämmor: Hansa Biopharma
 • Exklusive utdelning: Corem Property (0:02 SEK i A- och B-aktie samt 5:00 SEK per preferensaktie, 5:00 SEK per D-aktie ), Sagax (0:50 SEK i D-aktie)

Makrohändelser

 • Japan: detaljhandel maj (M/M) kl 1.50
 • Sverige: konsumentförtroende jun kl 9.00
 • Sverige: inflationsförväntningar jun kl 9.00
 • Spanien: detaljhandel maj (M/M) kl 9.00
 • Sverige: Riksbanken räntebesked kl 9.30
 • EMU: ekonomiskt sentiment jun kl 11.00
 • Sverige: pressträff med Erik Thedéen kl 11.00
 • USA: order varaktiga varor maj (M/M) kl 14.30
 • USA: BNP Q1 (Q/Q) (def) kl 14.30

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Fredag

Rapporter

 •  

Utl. rapporter

 •  

Övrigt

 • Exklusive utdelning: Cibus (0:08 EUR)

Makrohändelser

 • Japan: arbetslöshet maj kl 1.30
 • Japan: industriproduktion maj (M/M) (prel) kl 1.50
 • UK: BNP Q1 (Q/Q) (def) kl 8.00
 • Sverige: utlåningstillväxt maj (Y/Y) kl 8.00
 • Sverige: detaljhandel maj (M/M) kl 8.00
 • Frankrike: inflation jun (Y/Y) (prel) kl 8.45
 • Spanien: inflation jun (Y/Y) (prel) kl 9.00
 • Tyskland: arbetslöshet jun kl 9.55
 • Italien: inflation jun (Y/Y) (prel) kl 11.00
 • USA: PCE-inflation maj (Y/Y) kl 14.30
 • USA: underliggande PCE-inflation maj (Y/Y) kl 14.30
 • USA: privata inkomster maj (M/M) kl 14.30
 • USA: privata utgifter maj (M/M) kl 14.30

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tabeller

Utveckling

Aktiemarknad

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor.

Visa tabellen

Räntor, valutor & råvaror

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden.

Visa tabellen
Taktisk allokering

Allokeringsindikator

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator.

Visa tabellen
Författare

Analytikerna bakom veckoanalysen

Marcus Tengvall
Marcus Tengvall 
Ansvarig taktisk allokering
Cathrine Danin
Cathrine Danin 
Investeringsstrateg
Henrik Erikson
Henrik Erikson 
Investeringsstrateg, Söderberg & Partners
Gustav Zetterquist
Gustav Zetterquist 
Studentanalytiker
Podcast

Lyssna på Veckoanalysen i poddformat

Få analyserna direkt i din inkorg

Veckoanalysen ger dig de viktigaste händelserna den senaste veckan och tipsar om vad du bör hålla ögonen på kommande vecka.

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.