Veckoanalys | Vecka 27


Börserna fortsätter sätta nya all-time-highs

Samtidigt som börserna sätter nya all-time-highs visar räntemarknaden ingen större oro för stigande inflation. Bankerna visar styrka efter Feds årliga stresstest när möjligheten till ökade utdelningar och aktieåterköp återupptas. På hemmaplan fortsätter det politiska kaoset men utan några effekter på de finansiella marknaderna.

 

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka


Finansiella marknader

Efter att ha lagt första halvåret bakom oss kan vi notera att globala börser hittills i år är upp cirka 18 procent räknat i svenska kronor, drivet av snabbare än väntad utrullning av vaccin, enorma finanspolitiska stimulanser i USA och superlätt penningpolitik runt om i världen. När börserna fortsätter sätta nya all-time-highs visar räntemarknaden liten oro för stigande inflation och ser den som tillfällig. Bland sektorerna ser vi styrka i bankerna efter att Fed nyligen godkänt 23 banker i det årliga stresstestet, vilket återigen öppnar möjligheten för återupptagna utdelningar och aktieåterköp. Bankerna i USA planerar extrautdelningar på cirka två miljarder dollar under Q3. Bankernas kapitalposition med överskottskapital som numera får distribueras till aktieägarna genom utdelningar och återköp av egna aktier gör att vi fortsatt ser uppsida för sektorn trots årets redan starka kursuppgång. Samtidigt tar marknaden den senaste tidens politiska turbulens i Sverige med ro där det knepiga politiska läget i Sverige inte fört med sig några effekter på varken valuta- eller räntemarknaden.

Utveckling regioner i år
Index inkl. utd. SEKMakrostatistik

Data från arbetsmarknaden är av avgörande intresse för Federal Reserve som vill se en klar förbättring på innan man närmar sig en åtstramning. Antalet sysselsatta ökade 850.000 personer i juni, mer än väntade 700.000. Det var det starkaste utfallet sedan augusti 2020 men förändrar i grunden inte synen på Feds agerande framåt. Riksbanken lämnade reporäntan och räntebanan oförändrad samtidigt som ramen för värdepappersköp lämnas oförändrad på 700 miljarder kronor till och med 31 december 2021 och att innehavet upprätthålls under åtminstone 2022. Inflationstakten (HIKP) i euroområdet sjönk till 1,9 procent i juni jämfört med 2,0 procent i maj men vi väntar oss att prisstegringstakten ökar successivt under året innan den toppar kring 3 procent i årstakt. Den bredaste amerikanska konjunkturbarometern ISM presenterades i veckan och sjönk för industrin till 60,6 i juni jämfört med 61,2 i maj. Inköpschefsindex för svensk industrisektor visade också en försiktig försvagning till 65,8 i juni från 66,0 i maj och samma syntes från Kina där även tjänstesektorn pressades av förnyade pandemiutbrott i södra Kina. Potentialen för ytterligare förbättring av sentimentet i industrin från dagens redan mycket höga nivåer börjar nu bli begränsade, vilket vi också såg i statistiken.


USA: Antal sysselsatta fortsatt långt färre än före krisen
Antal sysselsatta utanför jordbrukssektorn (NFP, miljoner personer)

 

BÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Rapporter

Diös (kl 12.00)

Övrigt

Exklusive utdelning: Semcon (3:00 SEK)

Tisdag

Rapporter

Catena (ca kl 8.00), Platzer (kl 8.00), Industrivärden (kl 10.00), Fastpartner

Övrigt

Exklusive utdelning: Leo Vegas (0:40 SEK kvartalsvis)

Onsdag

Rapporter

Kungsleden (kl 6.55), Atrium Ljungberg (kl 7.30), Magnolia Bostad (kl 8.00)

Torsdag

Rapporter

Wallenstam

Utl. rapporter

Entain (operativ uppdatering), Chr Hansen

Fredag

Rapporter

Fabege (kl 7.30), Bioarctic (kl 8.00), NP3 (kl 8.00), Öresund (kl 8.00), Besqab (kl 10.00)

Utl. rapporter

Tryg (kl 7.30)

Övrigt

Stämmor: Klövern (extra)

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen.

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa indikatorn.

 

Analytikerna bakom veckoanalysen