Veckoanalysen 8–12 juli
Svenska obligationer stöds av Riksbanken

I media har fokus varit på de brittiska, franska och kommande amerikanska valen även om blickarna snart riktas mot den amerikanska rapportsäsongen som sparkas igång av de finansiella företagen. I skymundan har dock en stor omprisning skett i den svenska räntemarknaden de senaste månaderna.
Henrik Erikson
Henrik Erikson 
Investeringsstrateg, Söderberg & Partners
Veckans viktigaste

Det viktigaste för börsen just nu

Valet av presidentkandidat ungefär lika osäkert som valet av president

Efter den amerikanska presidentdebatten föll sannolikheten för att Biden ska vinna valet, men även för att han ens kommer vara demokraternas presidentkandidat. Räntor steg under viss turbulens då en mer expansiv finanspolitik väntas under Trump. Trots detta har marknadsreaktionerna hittills varit relativt begränsade. Osäkerheten är dock stor, varför fler marknadsreaktioner inte kan uteslutas, allt beroende på den fortsatta utvecklingen.

Kommer amerikansk prisdata fortsätta sin trend ned?

Under veckan får vi amerikanska inflationssiffror i form av KPI (torsdag). Federal Reserves inflationsmål är formulerat i termer av den så kallade ”PCE deflatorn” och inte KPI. Likväl kommer KPI följas för att ge vägledning inför PCE-siffrorna som kommer i slutet av månaden. Under veckan kommer även producentpriser, PPI, vilka utgörs av de priser som företagen möter (fredag). Dessa används som en indikator för såväl KPI- som PCE-inflationen.

Torsdag, fredag

Kommer investmentbank även fortsättningsvis vara bättre än traditionell bank?

I veckan kommer rapportsäsongen igång med rapporter från finansiella bolag. Detta är en inhomogen grupp bolag som bland annat består av företag inom försäkring, kapitalmarknad (såsom investmentbanker) och traditionell bank. Banker har gått kräftgång en längre tid, medan mer handelsintensiva företag inom kapitalmarknaden gått betydligt bättre. I veckan får vi de första tecknen på hur denna sektor mår just nu.

Fredag

Marknadskommentar

Svenska obligationer stöds av Riksbanken

I media har fokus varit på de brittiska, franska och kommande amerikanska valen även om blickarna snart riktas mot den amerikanska rapportsäsongen som sparkas igång av de finansiella företagen. I skymundan har dock en stor omprisning skett i den svenska räntemarknaden de senaste månaderna.

Begränsad effekt av valen… än så länge…

Framgångarna för vänsteralliansen i det franska valet fick Euron att sjunka något. Opinionsskift i olika länder har dock hittills haft en relativt begränsad effekt. Vanligtvis brukar inte heller val skapa mer osäkerhet på de finansiella marknaderna än vad vi hittills redan sett. I USA vet vi dock inte ens säkert vem som kommer vara demokraternas presidentkandidat (se figur 1 på föregående sida). Således är det för tidigt att konkludera vilka effekter det valet kommer ge och utvecklingen måste följas noga.

Svenska räntor faller relativt andra 

I höstas ansåg många att den amerikanska centralbanken kommer sänka före den europeiska, som i sin tur kommer sänka före den svenska. I själva verket blev det tvärtom. Den svenska sänkte först och den amerikanska sist, ett scenario vi åsatt en hög sannolikhet, vilket fått stor effekt på räntemarknaderna. Svenska räntor har fallit relativt sina amerikanska och tyska motsvarigheter. Sedan skiftet oktober-november förra året, har exempelvis svenska 5-åriga statsobligationsräntor fallit mer än 0,6 procentenheter relativt sina tyska motsvarigheter! Vi har haft en något mer positiv syn på svenska obligationer relativt andra länders, även om vi noterar att utrymmet för svenska räntor att falla mot andra länder nu är mer begränsad.

Finansiella företag sparkar igång rapportsäsongen

Den amerikanska rapportsäsongen brukar sparkas igång av finansiella företag. Analytiker prognosticerar en vinsttillväxt på 4,3 procent för sektorn som helhet, där vi har en undervikt. Sektorn är dock en mycket inhomogen grupp (se figur 3 på föregående sida). Till denna sektor räknas försäkring där analytiker förväntar sig en vinsttillväxt på 31 procent och företag inom kapitalmarknaden, såsom investmentbanker, med en vinsttillväxt på 23 procent, men även traditionella banker som förväntas ha en vinsttillväxt på -10 procent! Trots att vi har en undervikt på sektorn i sin helhet kommer givetvis rapporterna att granskas för indikationer på hur sektorn kommer gå, och givetvis även för indikationer på den allmänna konjunkturen.

Vill du veta mer om vad som händer på marknaden? Lyssna på Veckoanalysen i poddformat där vi fördjupar oss ytterligare. Nytt avsnitt varje tisdag morgon! Finns där poddar finns.

Lyssna här
Börskalender

Börs- & bolagshändelser

Måndag

Rapporter

 • Wihlborgs 
 • Wallenstam 
 • Industrivärden

Utl. rapporter

 • TGS

Makrohändelser

 • Söndag – Frankrike: andra omgången i nyvalet
 • Sverige: industriproduktion maj (M/M) kl 8.00
 • USA: inflationsförväntningar jun kl 17.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tisdag

Rapporter

 • Atrium Ljungberg
 • Kinnevik 
 • Xano

Makrohändelser

 • UK: BRC detaljhandel jun (Y/Y) kl 1.01
 • USA: NFIB konfidensindikator jun kl 12.00
 • USA: Fed:s Powell talar inför senaten kl 17.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Onsdag

Rapporter

 • Nyfosa 
 • Bulten 
 • JM 
 • Heba 
 • Irlab

Makrohändelser

 • Japan: PPI jun (Y/Y) kl 1.50
 • Kina: inflation jun (Y/Y) kl 3.30
 • Kina: PPI jun (Y/Y) kl 3.30
 • Danmark: inflation jun (Y/Y) kl 8.00
 • Norge: inflation jun (Y/Y) kl 8.00
 • Italien: industriproduktion maj (M/M) kl 10.00
 • USA: Powell talar inför representanthuset kl 16.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Torsdag

Rapporter

 • Alligator 
 • Bonesupport 
 • SLP 
 • BE Group 
 • Bufab 
 • Emilshus  
 • Q-linea

Utl. rapporter

 • DNB
 • Stolt-Nielsen
 • Tryg
 • Delta Air Lines
 • PepsiCo

Makrohändelser

 • Japan: maskinorder maj (M/M) kl 1.50
 • Tyskland: inflation jun (Y/Y) (def) kl 8.00
 • Sverige: husprisindex jun (M/M) kl 8.00
 • UK: BNP maj (M/M) kl 8.00
 • UK: industriproduktion maj (M/M) kl 8.00
 • USA: inflation jun (Y/Y) kl 14.30
 • USA: kärninflation jun (Y/Y) kl 14.30

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Fredag

Rapporter

 • Axfood 
 • Ericsson 
 • TF Bank 
 • Cloetta 
 • Elanders 
 • HMS Networks 
 • Lifco 
 • Netel 
 • Norion Bank 
 • Xvivo 
 • Avanza 
 • Trianon 
 • AQ Group 
 • Byggmax 
 • Corem Property 
 • Dedicare 
 • Nelly 
 • Vitec 
 • Addtech 
 • Formpipe 
 • Creades 
 • Arjo 
 • Fortnox 
 • Inwido 
 • Lammhults 
 • Lime 
 • NP3 
 • Vitrolife

Utl. rapporter

 • Citigroup Inc
 • Wells Fargo
 • JPMorgan Chase 
 • Aker Solutions 
 • Elkem 
 • Norwegian 
 • XXL 
 • Storebrand 
 • Aker BP 
 • Atea 
 • Entra 
 • Norske Skog Topdanmark
 • Fast Retailing

Makrohändelser

 • Sverige: KPIF jun (Y/Y) kl 8.00
 • Sverige: KPIF ex. energi jun (Y/Y) kl 8.00 
 • Sverige: KPI jun (Y/Y) kl 8.00
 • Frankrike: inflation jun (Y/Y) (def) kl 8.45
 • Spanien: inflation jun (Y/Y) (def) kl 9.00
 • USA: PPI jun (Y/Y) kl 14.30
 • USA: kärn-PPI jun (Y/Y) kl 14.30 
 • USA: Michigan sentimentindex jul (prel) kl 16.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tabeller

Utveckling

Aktiemarknad

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor.

Visa tabellen

Räntor, valutor & råvaror

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden.

Visa tabellen
Taktisk allokering

Allokeringsindikator

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator.

Visa tabellen
Författare

Analytikerna bakom veckoanalysen

Marcus Tengvall
Marcus Tengvall 
Ansvarig taktisk allokering
Cathrine Danin
Cathrine Danin 
Investeringsstrateg
Henrik Erikson
Henrik Erikson 
Investeringsstrateg, Söderberg & Partners
Gustav Zetterquist
Gustav Zetterquist 
Studentanalytiker
Podcast

Lyssna på Veckoanalysen i poddformat

Få analyserna direkt i din inkorg

Veckoanalysen ger dig de viktigaste händelserna den senaste veckan och tipsar om vad du bör hålla ögonen på kommande vecka.

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.