Veckoanalysen 17-21 juli
Tungviktarna rapporterar

Lägre amerikansk inflation fick börser att ta ett glädjeskutt. En till räntehöjning i USA väntas, men blir det mer än så? Inte om man ska tro marknaden. I veckan ökar rapporttempot i Sverige där utsikterna står i fokus.
Cathrine Danin
Cathrine Danin 
Investeringsstrateg
Veckans viktigaste

Det viktigaste för börsen just nu

USA:s detaljhandel visar vägen

I över ett år har varukonsumtionen i USA stagnerat. Amerikanska hushåll har istället prioriterat tjänster. I veckan publiceras detaljhandeln, som visar konsumtionen av varor och matserveringar. Analytiker räknar med en tilltagande månadstakt på 0,5 procent för juni (f.g. 0,3 procent). Data ger en bra signal om Q2 BNP, som i preliminär form släpps den 27 juli.

Tisdag.

Brittisk och europeisk KPI i fokus

I veckan släpps brittisk KPI och definitivt utfall för euroområdet. Brittiska centralbankchefen menar att KPI lär falla i år men att löneökningar hotar detta. I Sverige och globalt ökar tjänstepriser snabbt, vilket kan göra inflationsnedgången trög. Tjänstesektorn är arbetskraftsintensiv och påverkas av lönetillväxten (se graf för privat sektor), som därför bör nagelfaras.

Onsdag.

Tempoökning för rapportsäsongen

Resten av USA:s storbanker släpper Q2-resultat och rapportsäsongen breddas till fler sektorer. Bl.a. kommer bolaget Tesla, vars kurs tidigare samvarierat med kronan. Sambandet är dock något försvagat numera (se graf). I Sverige gör finanssektorn och verkstadsbolagen premiär. Fokus ligger på räntenetto, pris- och kostnadstryck samt utsikterna.

Måndag-fredag.

Marknadskommentar

Tungviktarna rapporterar

Lägre amerikansk inflation fick börser att ta ett glädjeskutt. En till räntehöjning i USA väntas, men blir det mer än så? Inte om man ska tro marknaden. I veckan ökar rapporttempot i Sverige där utsikterna står i fokus.

Positiva besked förra veckan

Veckans huvudnyhet var Turkiets Nato-ja till Sverige (Ungern ger besked i sept.). Även den överraskande stora nedgången i USA-KPI var glädjande. Månadstakten var den lägsta sedan 2021 och visar att Fed:s åtstramning biter. Trots det är takten för hög för att ekonomin ska undgå en räntehöjning i juli. 

Marknaden prisar in +25 punkter vid kommande Fed-möte, men sannolikheten för ytterligare höjningar har minskat. USA-KPI mottogs med glädje på aktiemarknaden och vi fortsätter att förorda aktier över andra tillgångsslag, samt en mer tillväxtinriktad exponering inom globala aktier. 

Under veckan har räntor fallit, dollarn försvagats (krona stärkts) och börser stigit. Det amerikanska flygbolaget Delta Air presenterade ett starkt resultat och ser en hög efterfrågan framöver. Svenska bolagsrapporter har hittills visat spridda skurar. Inflation för juni föll marginellt till 8,1 procent då energi exkluderas, vilket är ett utfall över Riksbankens prognos.

Stockholmsbörsens supervecka inleds

Inför rapportsäsongen har det varit ovanligt många stora kursfall och vinstvarningar, men inga från Stockholmsbörsens största bolag, vilket är lugnande. Som alltid är bolagens utsikter viktigast och för svenskt del är verkstadssektorns framtidstro av stort intresse. Även bankernas räntenetto och kreditförluster samt företags pris- och kostnadstryck blir centralt att följa. 

Troligtvis kommer vi att se vinster pumpas upp av den svaga kronan. Utan hjälp från kronan och prisinflation skulle det sannolikt innebära krympande vinster för flera exporttunga bolag. Samtidigt bör lägre råvaru-, transport- och logistikkostnader bidra positivt jämfört med tidigare kvartal.

Börskalender

Börs- & bolagshändelser

Måndag

Rapporter

 • Nordea
 • Volati 
 • Investor 
 • Biotage
 • Bong
 • K2A
 • Sagax
 • Softronic

Utl. rapporter

 • Orion

Övrigt

 • Tokyobörsen stängd

Makrohändelser

 • Kina: BNP 2 kv kl 4.00 (Å/Å)
 • Kina: industriproduktion juni kl 4.00 (Å/Å)

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tisdag

Rapporter

 • Swedbank
 • Afry 
 • Husqvarna 
 • SEB 
 • Tele2 
 • NCC 
 • Enea
 • Munters 
 • Net Insight 
 • Alligo 
 • Arise 
 • Bactiguard 
 • Balder 
 • Cibus 
 • Dometic 
 • Getinge 
 • Orexo 
 • Probi 
 • Sobi 
 • Prevas 
 • Svedbergs 
 • Epiroc 
 • Sweco 
 • Actic
 • Aligro
 • Camurus
 • Senzime
 • VNV Global

Utl. rapporter

 • NEL 
 • Schibsted 
 • Atea
 • Citycon
 • Kemira
 • Bank of America 
 • Morgan Stanley 
 • Novartis

Makrohändelser

 • USA: detaljhandel juni kl 14.30 (M/M)
 • USA: industriproduktion juni kl 15.15 (M/M)
 • USA: NAHB husmarknadsindex juli kl 16.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Onsdag

Rapporter

 • Ratos 
 • SHB 
 • SKF 
 • Volvo 
 • Qliro 
 • Lagercrantz 
 • Thule 
 • Assa Abloy 
 • Hemnet 
 • AAK 
 • Moment Group 
 • Hexpol 
 • Sandvik 
 • Atlas Copco 
 • Trelleborg 
 • Ework
 • Midway
 • VEF

Utl. rapporter

 • Yara 
 • Pareto Bank
 • Alcoa 
 • ASML
 • Goldman Sachs
 • IBM 
 • Netflix 
 • Tesla

Övrigt

 • Stämmor: Eblitz
 • Exklusive utdelning: Diös (0:50 SEK)

Makrohändelser

 • Storbritannien: KPI juni kl 8.00 (Å/Å)
 • Storbritannien: PPI (ingående) juni kl 8.00 (Å/Å)
 • EMU: KPI (def) juni kl 11.00 (Å/Å)

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Torsdag

Rapporter

 • ABB 
 • Essity 
 • Intrum 
 • Telia 
 • Volvo Cars 
 • Cellavision 
 • Alfa Laval
 • Betsson  
 • Knowit 
 • Mips  
 • Saab 
 • Viaplay 
 • Boliden 
 • Alimak 
 • Attendo 
 • Electrolux 
 • Hansa Biopharma
 • Midsona 
 • Beijer Ref 
 • Indutrade 
 • Nobia 
 • BHG 
 • Fagerhult
 • Nokia
 • Nordic Waterproofing
 • Studsvik
 • Vattenfall

Utl. rapporter

 • Metso 
 • Atria
 • Cargotec
 • Fiskars
 • Huhtamäki
 • SRV
 • Telenor
 • TGS
 • Verkkokauppa
 • BHP
 • Johnson & Johnson
 • Ubisoft

Makrohändelser

 • Tyskland: PPI juni kl 8.00 (Å/Å)
 • USA: Philadelphia Fed index juli kl 14.30
 • USA: försäljning befintliga bostäder juni kl 16.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Fredag

Rapporter

 • Sedana Medical 
 • Stillfront 
 • Tietoevry 
 • Beijer Alma 
 • Evolution 
 • Sinch 
 • Skanska 
 • SSAB 
 • Stora Enso 
 • Tobii 
 • Truecaller 
 • Lindab 
 • Bilia 
 • Biogaia 
 • CTT 
 • ELUX PRO 
 • Humana 
 • Loomis 
 • SCA 
 • Sdiptech 
 • Resurs 
 • Alleima 
 • Autoliv 
 • Christian Berner
 • B3 Consulting
 • Fenix
 • Infrea
 • Invisio
 • NCAB
 • Profoto
 • Solid Försäkring

Utl. rapporter

 • Stockmann
 • Finnair 
 • Danske Bank
 • Nokian Renkaat
 • Norsk Hydro
 • Wärtsilä

Övrigt

 • Exklusive utdelning: Cibus (0:07 EUR)

Makrohändelser

 • Storbritannien: detaljhandel juni kl 8.00 (M/M)

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tabeller

Utveckling

Aktiemarknad

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor.

Visa tabellen

Räntor, valutor & råvaror

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden.

Visa tabellen
Taktisk allokering

Allokeringsindikator

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. 

Visa tabellen
Författare

Analytikerna bakom veckoanalysen

Marcus Tengvall
Marcus Tengvall 
Ansvarig taktisk allokering
Cathrine Danin
Cathrine Danin 
Investeringsstrateg
Henrik Erikson
Henrik Erikson 
Investeringsstrateg, Söderberg & Partners
Lowiza Svensson
Lowiza Svensson 
Studentanalytiker
Podcast

Lyssna på Veckoanalysen i poddformat

Få analyserna direkt i din inkorg

Veckoanalysen ger dig de viktigaste händelserna den senaste veckan och tipsar om vad du bör hålla ögonen på kommande vecka.

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.