Veckoanalysen 20–24 november
Är det nu det vänder?

När den amerikanska inflationsstatistiken presenterades i tisdag fick marknaden ett rejält glädjeskutt, och resulterade i att Stockholmsbörsen stängde hela 3,36 procent upp under tisdagen. Nu ser det äntligen ut som att den dystra svenska aktiemarknaden kan vända.
Veckans viktigaste

Det viktigaste för börsen just nu

Halvledarjätten stänger rapportsäsongen

Nvidia är det bolag på S&P som har vuxit mest hittills under året, med en börskurs som stigit mer än 200 procent. Även deras vinster har vuxit enormt, och marknaden vill se att detta håller i sig när Nvidia släpper sin kvartalsrapport på tisdag, och i princip stänger rapportsäsongen för den här gången.   

Tisdag

Kan småbolagen vända den negativa trenden?

I januari i år skiftade vi vy på amerikanska småbolag och sålde av dem i de diskretionära portföljerna. Sedan dess har småbolagen i USA kraftigt underpresterat storbolagen. De senaste veckorna har de dock uppvisat ett litet trendbrott i samband med att riskaptiten ökat. Vi bedömer att förutsättningarna för småbolagen kan förbättras i takt med att Fed närmar sig räntesänkningarna och vi fortsätter att bevaka dem noggrant.

En sista höjning för Riksbanken?

Marknadens syn på huruvida det kommer någon mer räntehöjning varierar ständigt. Det vi kan konstatera är att om Riksbanken höjer styrräntan på torsdag så är det sannolikt den sista höjningen för denna cykel. Marknadsräntorna i Sverige har rört sig sidledes sedan sommaren, så effekten på marknaden blir sannolikt begränsad oavsett utfall. 

Torsdag

Marknadskommentar

Är det nu det vänder?

När den amerikanska inflationsstatistiken presenterades i tisdag fick marknaden ett rejält glädjeskutt, och resulterade i att Stockholmsbörsen stängde hela 3,36 procent upp under tisdagen. Nu ser det äntligen ut som att den dystra svenska aktiemarknaden kan vända.

Amerikansk inflation stänger dörren för fler räntehöjningar

Den amerikanska inflationsstatistiken bjöd i tisdags på riktigt goda nyheter. Såväl huvudsiffran som kärninflationen kom in 0,1 procentenheter lägre än väntat i både månads- och årstakt. Den statistiken stängde i princip dörren för fler räntehöjningar, och i skrivande stund är det endast en procents sannolikhet att Fed genomför en till räntehöjning innan man byter fot och sänker räntan, enligt marknadens prissättning. Det här kan förstås komma att ändras, särskilt om kommande inflationssiffror snarare skulle överraska på uppsidan.

Det goda marknadssentimentet gynnar Stockholmsbörsen

Inflationssiffran förde med sig ett betydligt muntrare börssentiment, som inte minst syntes på Stockholmsbörsen. Trots att svenska företag går väldigt bra, med en vinsttillväxt på omkring 20 procent under året, så har svenska aktier kraftigt underpresterat relativt sina globala kollegor. Om marknaden nu får mer klarhet i centralbankernas nästa steg så kan det bidra till ett ökat risksentiment, vilket vore positivt för Stockholmsbörsen och vår övervikt mot Nordiska Aktier. Vi bedömer också att småbolag, bland annat i Sverige, kommer gynnas av det mer positiva marknadssentimentet. 

Vill du veta mer om vad som händer på marknaden? Lyssna på Veckoanalysen i poddformat där vi fördjupar oss ytterligare. Nytt avsnitt varje tisdag morgon! Finns där poddar finns.

Lyssna här
Börskalender

Börs- & bolagshändelser

Måndag

Utl. rapporter

 • Zoom

Övrigt

Exklusive utdelning:

 • Atea (NOK 3,125)
 • New Wave (1:62 SEK)
 • Norske Skog (NOK 0,67)
 • Raketech (0:047 USD)

Makrohändelser

 • Tyskland: PPI okt (M/M) kl 8.00
 • Sverige: företagens lager Q3 kl 8.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tisdag

Rapporter

 • Catena Media 
 • Mysafety 
 • Norva 24

Utl. rapporter

 • Golden Ocean
 • Nvidia
 • Baidu
 • Medtronic
 • HP

Övrigt

 • Stämmor: Revolutionrace
 • Kapitalmarknadsdag: Sivers, Skanska

Makrohändelser

 • Sverige: kapacitetsutnyttjande Q3 (Q/Q) kl 8.00
 • Kanada: inflation okt (Y/Y) kl 14.30
 • USA: befintlig husförsäljning okt kl 16.00
 • USA: FOMC mötesprotokoll kl 20.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Onsdag

Utl. rapporter

 • Rockwool
 • Deere & Co

Övrigt

 • Exklusive utdelning: Cibus (0:08 EUR), Meko (2:20 SEK)
 • Stämmor: Zwipe

Makrohändelser

 • USA: beställning av kapitalvaror okt (M/M) kl 14.30
 • USA: arbetslöshetsersättning (veckodata) kl 14.30

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Torsdag

Rapporter

 • Lundbergs
 • Malmbergs

Utl. rapporter

 • Adevinta

Övrigt

 • Stämmor: Hamlet Biopharma
 • Börs: Tokyobörsen stängd

Makrohändelser

 • Norge: BNP Q3 (Q/Q) kl 8.00
 • Frankrike: PMI tillverkningssektorn (prel) nov kl 9.15
 • Frankrike: PMI tjänstesektorn (prel) nov kl 9.15
 • Sverige: räntebeslut kl 9.30
 • Sverige: protokoll från penningpolitiska mötet kl 9.30 
 • Tyskland: PMI tillverkningssektorn (prel) nov kl 9.30
 • Tyskland: PMI tjänstesektorn (prel) nov kl 9.30
 • EMU: PMI tillverkningssektorn (prel) nov kl 10.00
 • EMU: PMI tjänstesektorn (prel) nov kl 10.00
 • UK: PMI tjänstesektorn (prel) kl 10.30
 • UK: PMI tillverkningssektorn (prel) kl 10.30

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Fredag

Övrigt

 • Kapitalmarknadsdag: Axfood
 • Börs: USA-börserna halvdag, stänger kl 19 svensk tid 

Makrohändelser

 • Japan: inflation okt (Y/Y) kl 0.30
 • Finland: PPI okt (Y/Y) kl 7.00
 • Tyskland: BNP Q3 (Q/Q) kl 8.00
 • Sverige: PPI okt (M/M) kl 8.00
 • Sverige: PPI okt (Y/Y) kl 8.00
 • Spanien: PPI okt (Y/Y) kl 9.00
 • EMU: ECBs ordförande Lagarde håller tal kl 10.00
 • Tyskland: affärsklimatindex nov kl 10.00
 • USA: PMI tillverkningssektorn (prel) nov kl 15.45
 • USA: PMI tjänstesektorn (prel) nov kl 15.45

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tabeller

Utveckling

Aktiemarknad

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor.

Visa tabellen

Räntor, valutor & råvaror

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden.

Visa tabellen
Taktisk allokering

Allokeringsindikator

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator.

Visa tabellen
Författare

Analytikerna bakom veckoanalysen

Marcus Tengvall
Marcus Tengvall 
Ansvarig taktisk allokering
Cathrine Danin
Cathrine Danin 
Investeringsstrateg
Henrik Erikson
Henrik Erikson 
Investeringsstrateg, Söderberg & Partners
Gustav Zetterquist
Gustav Zetterquist 
Studentanalytiker
Podcast

Lyssna på Veckoanalysen i poddformat

Få analyserna direkt i din inkorg

Veckoanalysen ger dig de viktigaste händelserna den senaste veckan och tipsar om vad du bör hålla ögonen på kommande vecka.

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.