Veckoanalysen 12–16 februari
Rapporterna bjuder på spänning

I USA har vi nu tagit oss genom ungefär två tredjedelar av rapportsäsongen, sett till andelen bolag som har rapporterat. Rapporterna har bjudit på mycket spänning såhär långt, och det kan mycket väl fortsätta.
Veckans viktigaste

Det viktigaste för börsen just nu

Får vi se marginalpress i dagligvarusektorn?

Rapportsäsongen fortsätter, och i veckan bjuds vi bland annat på rapporter från två jättar inom dagligvarusektorn; Coca Cola och Kraft Heinz. Vi sänkte nyligen betyget på sektorn till en undervikt då vi bedömer att det kan ske en marginalpress inom sektorn, drivet av konsumenters trötthet på höga priser. I veckan får vi se om denna marginalpress redan syns.

Tisdag, Onsdag

Kinesiska staten stöttar den inhemska börsen

Förra veckan kom nyheten om att den kinesiska staten går in och stöttar den inhemska börsen, bland annat genom att tvinga statsägda företag att flytta hem pengar från utlandet och köpa kinesiska aktier. Detta är ett tydligt desperat drag som förde med sig stora marknadsreaktioner. Vi kan mycket väl komma att se stora rörelser även denna vecka, men mer behöver göras för att hjälpa den pressade kinesiska ekonomin.

Amerikansk inflationsutfall kan få stor marknadspåverkan

Marknaden vill se att inflationen fortsätter visa tydliga tecken på att falla, så att centralbankerna kan börja med sina räntesänkningar. Därför kan inflationsutfallen få stor effekt på aktiemarknaden. Ekonomin håller generellt uppe betydligt bättre i USA än på många andra håll, vilket också kan göra att inflationen inte faller lika snabbt. 

Tisdag

Marknadskommentar

Rapporterna bjuder på spänning

I USA har vi nu tagit oss genom ungefär två tredjedelar av rapportsäsongen, sett till andelen bolag som har rapporterat. Rapporterna har bjudit på mycket spänning såhär långt, och det kan mycket väl fortsätta.

Bolagen överraskar åt båda håll

När rapportsäsongen inleddes, vilket i vanlig ordning skedde med amerikanska bankrapporter, så var det ovanligt många bolag som levererade sämre resultat än vad analytikerna hade estimerat, och det såg relativt dystert ut. När det sedan blev dags för de teknikrelaterade bolagen inom IT och Kommunikationstjänster så visade dessa i vanlig ordning var skåpet ska stå. 

Förra veckan fick vi se flera bolag inom de tre sektorer vi för närvarande har en övervikt mot, IT, Kommunikationstjänster och Hälsovård. Både Spotify och Disney levererade starkt, och mycket var drivet av att deras besparingsprogram varit väldigt effektiva. Världens just nu största hälsovårdsbolag, Eli Lilly, som är danska Novo Nordisks största konkurrent inom diabetes och viktminskning, lyckades även de leverera en rapport som fick ett väldigt gott mottagande. 

Ingen av dessa kunde dock mäta sig med det brittiska, USA-noterade IT-bolaget Arm. Arm designar chip som bland annat används i telefoner och datorer. De överträffade förväntningarna gällande kvartalsvinsten, och framför allt levererade de en mer positiv framtidssyn än väntat. Detta resulterade i att aktiekursen steg med strax under 48 procent på rapportdagen, och adderade 38 miljarder dollar i marknadsvärde.

S&P 500 når över 5000

Det amerikanska storbolagsindexet fortsätter slå nya rekord, och nådde i förra veckan för första gången över 5000 dollar i indexvärde. Under torsdagen passerades denna ”magiska” gräns för första gången, och under fredagen var första gången som indexet stängde över 5000. Detta har förstås ingen större ekonomisk effekt. Det kan dock ha en positiv effekt på börssentimentet, som de senaste veckorna har gynnats av starka amerikanska rapporter. 

Vill du veta mer om vad som händer på marknaden? Lyssna på Veckoanalysen i poddformat där vi fördjupar oss ytterligare. Nytt avsnitt varje tisdag morgon! Finns där poddar finns.

Lyssna här
Börskalender

Börs- & bolagshändelser

Måndag

Rapporter

 • Ratos
 • Alimak

Utl. rapporter

 • Arista Networks

Makrohändelser

 • Danmark: inflation jan (Y/Y) kl 8.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tisdag

Rapporter

 • Catena Media Wihlborgs 
 • Invisio 
 • Fasadgruppen 
 • Fenix 
 • Hanza 
 • Moberg Pharma
 • Nordisk Bergteknik
 • Profilgruppen

Utl. rapporter

 • Sats 
 • Mandatum 
 • Orion 
 • Selvaag Bolig
 • Coca-Cola
 • Airbnb
 • Shopify
 • Upstart Holdings

Övrigt

 • Kapitalmarknadsdag: Peab, Hanza

Makrohändelser

 • UK: arbetslöshet dec kl 8.00
 • EMU: ZEW-index feb kl 11.00
 • Tyskland: ZEW-index feb kl 11.00
 • USA: kärninflation jan (Y/Y) kl 14.30
 • USA: inflation jan (Y/Y) kl 14.30

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Onsdag

Rapporter

 • Emilshus 
 • Meko 
 • Orrön Energy 
 • Scandic Hotels 
 • Bioarctic 
 • Castellum 
 • Eltel 
 • Prevas 
 • Actic 
 • B3 Consulting 
 • K2A 
 • Karnov 
 • Lime 
 • Mendus 
 • Xspray

Utl. rapporter

 • Pexip 
 • Avance Gas 
 • Genmab 
 • Mowi 
 • Next Biometrics
 • Norsk Hydro 
 • Occidental Petroleum 
 • QuantumScape
 • Cisco Systems
 • Sony 
 • Twilio
 • Barrick Gold
 • CME Group
 • The Kraft Heinz Co

Makrohändelser

 • Finland: BNP dec (Y/Y) kl 7.00
 • Norge: BNP Q4 (Q/Q) kl 8.00
 • UK: inflation jan (Y/Y) kl 8.00
 • EMU: BNP Q4 (Q/Q) kl 11.00
 • EMU: industriproduktion dec (M/M) kl 11.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Torsdag

Rapporter

 • Sedana Medical Storskogen 
 • Vestum 
 • Beijer Alma 
 • Betsson 
 • Bravida 
 • NCAB 
 • Railcare 
 • Sinch 
 • Starbreeze 
 • Eolus Vind 
 • AQ Group 
 • Tietoevry 
 • Fortnox
 • Alligator 
 • Biotage 
 • Camurus 
 • Embracer 
 • Fastator 
 • Hufvudstaden 
 • Instalco
 • K-Fastigheter 
 • Klarabo 
 • Medivir 
 • Moment Group Mysafety 
 • Senzime 
 • SLP

Utl. rapporter

 • PGS 
 • Citycon 
 • Kojamo
 • Revenio 
 • Salmar 
 • TGS 
 • The Trade Desk 
 • Schneider Electric
 • Deere & Co
 • Applied Materials
 • Coinbase Global
 • Liberty Global

Makrohändelser

 • Japan: BNP Q4 (Q/Q) (prel) kl 0.50
 • UK: BNP Q4 (Q/Q) (prel) kl 8.00
 • UK: industriproduktion dec (M/M) kl 8.00
 • EMU: ECBs ordförande Lagarde håller tal
 • USA: detaljhandel jan (M/M) kl 14.30
 • USA: exportpriser jan (M/M) kl 14.30
 • USA: importpriser jan (M/M) kl 14.30
 • USA: arbetslöshetsersättning (veckodata) kl 14.30
 • USA: industriproduktion jan (M/M) kl 15.15
 • USA: NAHB husmarknadsindex feb kl 16.00
 • USA: lager osålda varor dec kl 16.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Fredag

Rapporter

 • Diös 
 • Net Insight 
 • Netel 
 • Alligo 
 • John Mattson 
 • Precise 
 • Stockwik 
 • Ortivus 
 • ACQ Bure 
 • Fagerhult 
 • Formpipe 
 • Nederman 
 • Nibe 
 • Novotek 
 • Trianon 
 • Wall to Wall Group

Utl. rapporter

 • Norwegian
 • Metso 
 • QT Group 
 • Uponor

Makrohändelser

 • Sverige: arbetslöshet jan kl 8.00
 • UK: detaljhandel jan (M/M) kl 8.00
 • Frankrike: inflation jan (Y/Y) kl 8.45
 • USA: bygglov jan (M/M) (prel) kl 14.30
 • USA: PPI jan (M/M) kl 14.30 
 • USA: kärn-PPI jan (M/M) kl 14.30

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tabeller

Utveckling

Aktiemarknad

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor.

Visa tabellen

Räntor, valutor & råvaror

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden.

Visa tabellen
Taktisk allokering

Allokeringsindikator

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator.

Visa tabellen
Podcast

Lyssna på Veckoanalysen i poddformat

Få analyserna direkt i din inkorg

Veckoanalysen ger dig de viktigaste händelserna den senaste veckan och tipsar om vad du bör hålla ögonen på kommande vecka.

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.