Veckoanalysen 19–23 februari
Hoppet är inte ute för Guldlock!

Amerikansk KPI-inflation var högre än väntat. Den viktigaste inflationssiffran för amerikansk del (PCE-deflatorn) kommer dock först i slutet av denna månad.
Henrik Erikson
Henrik Erikson 
Investeringsstrateg, Söderberg & Partners
Veckans viktigaste

Det viktigaste för börsen just nu

Är räntor på väg upp igen?

I slutet av förra året föll räntor snabbt och brett i såväl USA som Sverige. Sedan början av året har dock fraktpriser stigit och indikationer på amerikansk inflation har inte fallit så snabbt som många trott. Följden har blivit stigande räntor. Än så länge har avtrycken på aktiemarknaden varit begränsade, men det kan ändras om räntor fortsätter stiga. När vi, historiskt sett, legat på de räntenivåer som vi ser nu så har obligationer haft ungefär samma avkastning som aktier. Vi tycker därför det finns värde i att äga obligationer. 

Fortsätter kursraketen Nvidia leverera?

På onsdag rapporterar det senaste årets kanske mest omtalade bolag, Nvidia. Just nu ligger de genomsnittliga estimaten på att vinsten blir 4,56 dollar per aktie, vilket vore en ökning med strax över 418 procent jämfört med året innan. Denna alldeles enorma förväntade vinsttillväxt är förklaringen till aktiens prestation det senaste året, men innebär också att fallhöjden är stor. 

Onsdag

Har svag ekonomi börjat påverka svenska statsfinanser?

De senaste månaderna har en svag ekonomi bidragit till att skatteinkomsterna blivit lägre än vad Riksgälden räknat med. Det har medfört ett lägre överskott i statsfinanserna. På torsdag publicerar Riksgälden nya prognoser på hur mycket de behöver låna. Om de ökar sin upplåning, genom att ge ut mer statsobligationer, kan det göra att portföljer med stats-obligationer ser lägre avkastning än vad som annars varit fallet.

Torsdag

Marknadskommentar

Hoppet är inte ute för Guldlock!

Amerikansk KPI-inflation var högre än väntat. Den viktigaste inflationssiffran för amerikansk del (PCE-deflatorn) kommer dock först i slutet av denna månad.

Amerikansk inflation högre än väntat

I sagan om Guldlock och de tre björnarna smakade Guldlock på skålar med gröt och fann att hon föredrog gröt som var varken för kall eller för varm utan hade den rätta temperaturen. Av denna anledning brukar ett scenario, där ekonomin är ljummen och bra men saknar heta element som driver upp inflationen, kallas för ett ”Guldlockscenario”. De senaste månaderna har allt fler analytiker av den amerikanska ekonomin sagt att de tror på ett Guldlockscenario. Centralbanken har ju fått inflationen att falla samtidigt som ekonomin går bra. 

Förra veckan blev dock ett bakslag de som hoppats på Guldlockscenario. Amerikansk inflation, mätt som KPI, visade sig bli högre än analytiker hade prognosticerat samtidigt som detaljhandelsförsäljningen blev lägre. Det inflationsmått som är viktigast för den amerikanska centralbanken Fed är dock den som kallas ”PCE deflatorn”, vilken kommer senare denna månad. De senaste månaderna har avvikelserna varit stor mellan dessa olika inflationsmått, varför PCE-deflatorn inte nödvändigtvis behöver bli så hög. Samtidigt har den amerikanska ekonomin visat sig vara motståndskraftig med en stark arbetsmarknad. Således ska man inte dra alltför långtgående slutsatser av en enskild detaljhandelssiffra. Vi ser således fortsatt potential för amerikansk börs. Hoppet är således inte ute för ett Guldlockscenario!

Svensk inflation någorlunda i linje med Riksbankens prognos

Idag publicerades svensk inflation för januari. Huvudsiffran, d.v.s. inflationen inklusive energi blev 3,3 procent, något högre än såväl Riksbankens prognos (3,2 procent) som analytikers prognos (3,1 procent). Exkluderas energi blev inflationen 4,4 procent, vilket var i linje med analytikers förväntan men något lägre än Riksbankens prognos (4,5 procent). 

Efter Riksbankens penningpolitiska möte i januari signalerade Riksbanken att en första styrräntesänkning kan komma redan under första halvåret i år. Vi är av uppfattningen att dagens siffra inte omkullkastar Riksbankens planer. Riksbanken hinner dock få ytterligare ett inflationsutfall innan nästa räntebesked. Förutsatt att inget dramatiskt händer då räknar vi med att Riksbanken, vid nästa penningpolitiska möte, kommer återupprepa att sannolikheten är hög för en första sänkning redan under första halvåret i år.

Vill du veta mer om vad som händer på marknaden? Lyssna på Veckoanalysen i poddformat där vi fördjupar oss ytterligare. Nytt avsnitt varje tisdag morgon! Finns där poddar finns.

Lyssna här
Börskalender

Börs- & bolagshändelser

Måndag

Rapporter

 • OEM

Övrigt

 • Börs: USA- och Torontobörserna stängda

Makrohändelser

 • Sverige: KPIF jan (Y/Y) kl 8.00
 • Sverige: KPIF ex energi jan (Y/Y) kl 8.00
 • Sverige: KPI jan (Y/Y) kl 8.00
 • Kanada: PPI jan (M/M) kl 14.30

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tisdag

Rapporter

 • Truecaller
 • Pierce 
 • Nobia 
 • VBG 
 • Bico 
 • Isofol Medical 
 • Lucara Diamond 
 • Pierce

Utl. rapporter

 • Bakkafrost
 • Barclays 
 • Walmart
 • Medtronic
 • The Home Depot
 • Palo Alto Networks
 • Teladoc Health

Övrigt

 • Stämmor: Norrhydro
 • Kapitalmarknadsdag: New Wave

Makrohändelser

 • Sverige: kapacitetsutnyttjande Q4 (Q/Q) kl 8.00
 • EMU: byggproduktion dec (Y/Y) kl 11.00
 • Kanada: inflation jan (Y/Y) kl 14.30

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Onsdag

Rapporter

 • Calliditas 
 • Nyfosa 
 • Synsam 
 • Corem Property 
 • Engcon 
 • Ovzon 
 • OX2 
 • Immunovia 
 • Better Collective 
 • Garo 
 • Genova Property Havsfrun 
 • Lundin Mining 
 • Oscar Properties

Utl. rapporter

 • AGF 
 • Chr Hansen
 • FLSmidth 
 • Jeudan 
 • NKT 
 • HSBC 
 • Nvidia
 • Etsy
 • Jackson Financial
 • Lucid Group
 • Rivian Automotive

Övrigt

 • Kapitalmarknadsdag: Tobii Dynavox
 • Exklusive utdelning: Cibus (0:08 EUR)

Makrohändelser

 • USA: Fed - Protokoll från policymötet 31/1 kl 20.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Torsdag

Rapporter

 • Cantargia 
 • Elon 
 • Ferronordic 
 • Viaplay 
 • Arla Plast 
 • BTS 
 • Catena 
 • Cint 
 • Sensys Gatso 
 • Bure 
 • Egetis Therapeutics 
 • Elos Medtech 
 • Lundbergs 
 • Lundin Gold 
 • Sagax 
 • Wise Group 
 • Vivesto

Utl. rapporter

 • ISS
 • Zwipe
 • Mercedes-Benz
 • Fiverr International
 • Keurig Dr Pepper
 • Moderna
 • Newmont
 • Block
 • Intuit

Makrohändelser

 • Japan: PMI tillverkningssektorn feb (prel) kl 1.30
 • Sverige: Riksgälden – Statsupplåningsrapport kl 9.30
 • Tyskland: PMI tillverkningssektorn feb (prel) kl 9.30
 • Tyskland: PMI tjänstesektorn feb (prel) kl 9.30
 • EMU: PMI tillverkningssektorn feb (prel) kl 10.00
 • EMU: PMI tjänstesektorn feb (prel) kl 10.00
 • UK: PMI tillverkningssektorn feb (prel) kl 10.30
 • UK: PMI tjänstesektorn feb (prel) kl 10.30
 • EMU: inflation jan (Y/Y) kl 11.00
 • EMU: kärninflation jan (Y/Y) kl 11.00
 • USA: PMI tillverkningssektorn feb (prel) kl 15.45
 • USA: PMI tillverkningssektorn feb (prel) kl 15.45

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Fredag

Rapporter

 • Cavotec 
 • Björn Borg 
 • Synact Pharma Raysearch 
 • FM Mattsson 
 • Norva 24 
 • Abliva 
 • Infrea 
 • Stendörren

Utl. rapporter

 • Berkshire Hathaway

Makrohändelser

 • Tyskland: BNP Q4 (Q/Q) kl 8.00
 • Tyskland: affärsklimatindex feb kl 10.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tabeller

Utveckling

Aktiemarknad

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor.

Visa tabellen

Räntor, valutor & råvaror

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden.

Visa tabellen
Taktisk allokering

Allokeringsindikator

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator.

Visa tabellen
Författare

Analytikerna bakom veckoanalysen

Marcus Tengvall
Marcus Tengvall 
Ansvarig taktisk allokering
Cathrine Danin
Cathrine Danin 
Investeringsstrateg
Henrik Erikson
Henrik Erikson 
Investeringsstrateg, Söderberg & Partners
Gustav Zetterquist
Gustav Zetterquist 
Studentanalytiker
Podcast

Lyssna på Veckoanalysen i poddformat

Få analyserna direkt i din inkorg

Veckoanalysen ger dig de viktigaste händelserna den senaste veckan och tipsar om vad du bör hålla ögonen på kommande vecka.

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.