Ny bostad innebär nya kostnader – vad är viktigt att tänka på?

20 dec. 2021
När du köper en ny bostad förändras ofta dina månadskostnader på ett eller annat sätt. Kanske köper du en ny bostad och tar bolån för första gången, eller så byter du från en bostad till en annan. I den här artikeln redogör vi för viktiga delar att tänka på när det kommer till månadskostnaderna för ditt nya boende.

Bolånekostnader

Utgifterna för ditt bolån är uppbyggda på samma sätt oavsett om du köper en villa eller en bostadsrätt.

Räntekostnader

Ränta är kostnaden du betalar för att ha ditt bolån. Räntan uttrycks i procent som årsränta, och leder normalt till en månadsbetalning (även kvartalsbetalning förekommer). Om du exempelvis tar ett lån på 1 800 000 kr med en ränta på 2,00 %, betalar du en räntekostnad per månad enligt följande:

1 800 000 (lånebelopp) x 0,02 (ränta) / 12 (månader) = 3 000 kr

Av inbetald ränta har man årligen rätt att dra av 30 % av utgiften upp till 100 000 kr (per låntagare). Detta kallas ränteavdrag och gör att den faktiska räntekostnaden blir lägre när du deklarerat och dragit av ränteutgifterna i din skatteberäkning.

Amortering

När man tar ett bolån behöver man betala av på lånet varje månad, det kallas amortering. Storleken på amorteringen räknas ut genom att följa det lagstadgade amorteringskravet, som baseras på belåningsgraden (storlek på lånet i förhållande till köpeskillingen) samt skuldkvoten (lånets storlek i förhållande till årsinkomsten). Årligen är amorteringsbeloppet 0-3 % av lånebeloppet.

Om du exempelvis hamnar på ett amorteringskrav på 2 %, innebär det att 2 % av det totala lånebeloppet ska betalas av varje år. Om du lånar 1 800 000 kr blir din lägsta amortering 3 000 kr/månad enligt följande beräkning:

1 800 000 (lånebelopp) x 0,02 (amorteringskrav) / 12 (månader) = 3 000 kr

Boendekostnader

Beroende på om man köper en villa eller bostadsrätt så kommer boendekostnaderna att vara uppbyggda på lite olika sätt. Köper du en bostadsrätt tillkommer exempelvis en månadsavgift till bostadsrättsföreningen. Detta är ett sätt att vara med och betala för föreningens gemensamma kostnader för driften och underhållet av bostadshuset. Köper du en villa betalar man inte en månadsavgift på samma sätt utan man är själv ansvarig för att betala för de drifts- och underhållskostnader som uppstår i huset.

Kostnader för bostadsrätt

Utöver bolånet finns det några andra kostnader som tillkommer bostadsrättsinnehavare varje månad. Nedan följer de vanligaste och viktigaste utgifterna som man behöver vara beredd på inför köp av en bostadsrätt:

  • Månadsavgift – avgift som betalas till bostadsrättsföreningen för att finansiera föreningens kostnader för drift och underhåll av huset.

  • Hemförsäkring – du behöver teckna hemförsäkring för din bostadsrätt – glöm inte att välja till bostadsrättstillägg om inte föreningen har upphandlat det kollektivt till sina medlemmar.

  • Elkostnader – i vissa föreningar är upphandling av el gjord centralt, men i de flesta fall väljer du själv vilket elbolag du vill ha.

Kostnader för villa

Som villaägare får man räkna med andra typer av löpande kostnader. Nedan följer några vanliga och viktiga kostnader som man bör känna till:

  • Kostnader för uppvärmning – beroende på val av hus finns olika uppvärmningssystem där kostnaderna varierar.

  • Elkostnader – elförbrukningen för ett småhus är i regel högre än för en lägenhet, och genererar därmed också högre elkostnader.

  • Vatten och avfall – kostnader för sophämtning och vattenförbrukning betalas till kommunen.

  • Tomträttsavgäld – vissa fastigheter är så kallade tomträtter, vilket innebär att huset inte är friköpt samt att man betalar en årlig kostnad till kommunen för att nyttjandet av tomten.

  • Villa- och hemförsäkring – som villaägare bör man teckna försäkringar som täcker både lösöre samt byggnaden.

Boendekalkyl

Inför ditt bostadsköp råder vi dig att ta fram en boendekalkyl som visar hur dina månadskostnader kommer att se ut, både med nuvarande räntor och vid förändrat ränteläge. Det ger dig ett bra underlag som stöd i beslutet kring prisnivån på din bostad – vad du känner dig bekväm med och som din ekonomi klarar av.

Vill du ha hjälp att ta fram en boendekalkyl?

Vi på Söderberg & Partners Bolån hjälper dig gärna – fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig för vidare dialog – eller ansök direkt på vår hemsida genom att klicka här.

Kontakta oss