Vad händer med bolåneräntan?

13 feb. 2023
Under flera år har bolåneräntan varit låg och stabil. Men sommaren 2022 kom vändningen då Riksbanken genomförde sin första räntehöjning. En åtgärd som sedan följdes av flera höjningar under året som gick. Den 9 februari kom beskedet att Riksbanken har tagit ett beslut om ytterligare en höjning. Det gör att många nu ställer sig frågan – när toppar räntan?

Fler valde rörligt när bolåneräntorna steg 

Under 2022 höjdes nivån på 3-månadersräntorna med omkring 2,2 procent (Söderberg & Partners Bolåns genomsnittsränta för lån med 75 procent belåningsgrad). Samtidigt justerades Riksbankens styrränta med totalt 2,5 procent under året.

”Även om det inte finns någon absolut koppling mellan bolåneräntan och styrräntan, påverkas normalt upplåningskostnaderna i ungefär motsvarande omfattning. Utvecklingen av bolåneräntan styrs även delvis av förväntningar på kommande räntehöjningar”, säger Linus Creutzer operativ chef på Söderberg & Partners Bolån.

När räntorna började gå upp under den sista halvan av 2022, visar statistik från SCB att fler valde rörliga räntor för deras nya bolåneavtal framför att binda sina lån. I begreppet ”nya bolåneavtal” räknas då omförhandlade och nya bolån in, inte de lån som förlängdes automatiskt.

Grafen nedan visar hur ränteutvecklingen såg ut under 2022 (Söderberg & Partners Bolåns 3-månadersränta för ett bolån med 75 procent belåningsgrad i jämförelse med styrräntan).

Hur mycket kan räntan gå upp under 2023?

Riksbanken tog i februari beslutet att höja styrräntan till 3 procent från den tidigare nivån på 2,5 procent. Det innebär att du kan räkna med ytterligare höjningar i inledningen av 2023 i linje med styrränteförändringen.

Beroende på utveckling av inflationssiffrorna under det första kvartalet blir nästa ränteprognos en tydlig indikator för vad vi kan vänta oss under resten av 2023. Då kanske frågan som svenska bolånetagare väntar på får ett tydligare svar, nämligen när toppar räntan?

”Efter ett 2022 som har präglats av en orolig omvärld, skenande inflation och kraftiga räntehöjningar, ser vi framför oss ett något lugnare 2023. Marknaden verkar tro på ett scenario där räntehöjningar fortsätter en bit in på året, men därefter avstannar. Samtidigt påpekar gärna centralbankscheferna att fokus ligger på att bekämpa inflationen till varje pris”, säger Adam Lewenhaupt på hypoteksbolaget Borgo som är kreditgivare till Söderberg & Partners Bolån.

Storbankerna tycks vara oeniga om när räntan väntas toppa och börja falla tillbaka. Några tror att räntan kommer att toppa efter höjningen i februari och börja gå nedåt under senare delen av 2023. Andra tror att vi kan vänta oss några fler höjningar innan räntan börjar falla. Adam på Borgo är en av dem som tror att vi har fler höjningar att vänta:

“Instabila marknadsräntor tyder på osäkerhet kring både hur hög räntan kommer bli och exakt när du kan förvänta dig en vändning. Borgo delar tron om att fler höjningar kommer. Vi tror att vi kan komma att se rörliga listräntor på över 5 procent och faktiska räntor till kund på runt 4 procent. Dock bör det kunna stanna på den nivån och eventuellt börja falla tillbaka om cirka ett år. Om vi på lite längre sikt kommer ned på de historiskt låga räntor som vi kunde se mellan 2008 och 2021 återstår att se. Men något högre nivåer kan nog förväntas bli det nya normala.” 

Kan du vinna på att flytta ditt bolån?

I tider som denna, då allt blir dyrare och räntorna väntas gå upp, kan det vara en god idé att se över dina avtal och lån. Kan du omförhandla avtal eller flytta lån för att få mer förmånliga villkor?

Ta dig tid att jämföra ditt nuvarande bolån med andra tillgängliga alternativ på marknaden. Det kostar inget att flytta ett rörligt bolån men när du flyttar dina bundna lån kan du behöva betala ränteskillnadsersättning till din nuvarande bank. En flytt kan dock löna sig ändå, om du får en sänkt ränta i samband med flytten – trots ränteskillnadsersättning.

Vill du ha hjälp att jämföra ditt lån?

Kontakta oss på Söderberg & Partners Bolån, så ser vi över tillsammans vad du kan vinna på att flytta ditt bolån. 

Fyll i formuläret eller ring oss

Vi vill hjälpa dig med ditt bolån! Fyll i dina uppgifter så ringer vi inom några timmar. Du kan även nå oss på telefon 08-466 80 40. Öppettider: Måndag-torsdag kl 9-17 Fredag kl 9-16