Räntan på ditt bolån – hur ska du tänka?

4 nov. 2021
Du som antingen ska köpa en bostad eller äger ett boende har sannolikt behov av ett bolån för att finansiera ditt köp eller ägande. Hur stor kostnaden för ditt bolån blir styrs av de aktuella bolåneräntorna som varierar från tid till annan. Hur ska man tänka när man väljer kreditgivare, och är bundna eller rörliga räntor bäst?

Räntekostnader och upplåning

Ränta är den kostnad som en kreditgivare tar ut för att du ska få låna pengar. Banken som lånar ut pengar till dig har i sin tur kostnader för att låna upp dessa pengar från kapitalmarknaden, och därtill tillkommer administrativa kostnader för att ge ut lånen samt den marginal banken behöver.

Ränta uttrycks i procent som årsränta, och betalas normalt sett månatligen (även kvartalsbetalningar förekommer). Om du exempelvis tar ett bolån på 1 800 000 kr med en ränta på 2,00 %, betalar du en räntekostnad per månad enligt följande:

1 800 000 (lånebelopp) x 0,02 (ränta) / 12 (månader) = 3 000 kr

Då räntekostnaden är en stor del av månadsutgiften för bostaden är det av förklarliga skäl viktigt för dig som låntagare att säkerställa att du får så bra räntor som möjligt, och därmed räntekostnader, på ditt bolån.

Hur fungerar ränteavdrag?

När man betalar ränteutgifter har man rätt att årligen göra skatteavdrag på 30 % av dessa utgifter. Detta gäller ränteutgifter upp till 100 000 kr per år och låntagare och kallas för ränteavdrag. Ränteutgifter för bolån finns förtryckta i din deklaration, och leder till en reduktion i din slutskatteberäkning som normalt gör att du får en skatteåterbäring om du inte har andra skatteinbetalningar att reglera. Vilka regler och förutsättningar som krävs för att du ska få göra ränteavdrag kan du läsa om på Skatteverket.

Ska man välja bundna eller rörliga räntor?

Räntor på bolån kan antingen väljas som bundna (normalt 1-10 år) eller så kallade rörliga (3-månadersränta). När man tar ett bolån kan man välja att dela upp lånet i två eller flera delar för att möjliggöra flera val av bindningstider på olika delar av sitt lån, som ett sätt att sprida riskerna.

Historiskt har 3-månadersräntan visat sig vara det genomsnittligt billigaste alternativet, men det är också det alternativ där du som bolånetagare måste vara beredd på att dina ränteutgifter kan förändras var tredje månad, både uppåt som nedåt. Det kan av det skälet vara värdefullt att ha ett räntebuffertsparande om man väljer rörlig ränta på hela sitt bolån.

Ett annat alternativ är att välja helt eller delvis bundna lån för att öka tryggheten. Räntan är då fast under hela den valda perioden (1-10 år), som gör att ränteutgiften för den vada lånedelen inte kan förändras under bindningstiden. För hushåll med ett större lån eller mindre marginal i kalkylen, kan bundna räntor vara ett bra sätt att skydda sig mot plötsliga förändringar i hushållsekonomin.

Jämför långivare, men jämför rätt!

Att välja bank eller långivare när man köper bostad eller när man vill förhandla om sina bolån kan vara svårt. Olika kreditgivare ställer olika krav i samband med att man får ett låneerbjudande. Behöver du köpa andra produkter av banken för att få bästa räntan? Är du nöjd med den service du får? Blir du erbjuden tidsbegränsade korta ränterabatter? Ja, det finns många frågor att ställa sig och man bör inte uteslutande stirra sig blind på den erbjudna räntesatsen, även om räntan förstås är viktig för din boendekostnad.

Ta fram en anpassad boendekalkyl

Inför ditt bostadsköp är det en bra idé att tillsammans din bolånegivare ta fram en anpassad boendekalkyl som visar hur dina månadskostnader kommer att se ut, både i dagens ränteläge och vid höjda räntor. Då får du ett bra underlag som stöd i valet av kreditgivare, samt olika förslag om hur just du kan lägga upp dina bolån på bästa sätt.

Vill du ha hjälp att ta fram boendekalkyler och höra mer om hur räntorna i dagens marknad ser ut? Vi på Söderberg & Partners Bolån hjälper dig gärna – fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig för vidare dialog.

Fyll i formuläret eller ring oss

Vi vill hjälpa dig med ditt bolån! Fyll i dina uppgifter så ringer vi inom några timmar. Du kan även nå oss på telefon 08-466 80 40. Öppettider: Måndag-torsdag kl 9-17 Fredag kl 9-16