Låt era talanger växa

22 okt. 2019
En bidragande orsak till den ökande rotationen på arbetsmarknaden är den bristande kompetensutvecklingen på många arbetsplatser. Generationsmixen innebär också nya utmaningar då det finns olika förväntningar på hur själva kompetensutvecklingen ska gå till. Hur kan ert företag erbjuda relevant kompetensutveckling i lärmiljöer som går hem hos samtliga medarbetare?

Skillnaden mellan Generation X och Generation Y

År 2020 spås 50% av arbetsmarknaden bestå av Generation Y, eller Millennials som de även kallas för. Människor i den här generationen är födda mellan 1980 och 1994, och de skiljer sig markant från sin föregångare, Generation X. Inte nog med att båda generationerna har vitt skilda beteendemönster, de har också olika syn på vad kompetensutveckling är.

Den äldre Generation X är uppvuxna i en tid då smartphones och ständig uppkoppling mot Internet inte fanns. Till följd av detta är de mer öppna för formellt lärande. Dit hör exempelvis klassrumsundervisning, blandade lärmiljöer och strukturerade onlineutbildningar. Den yngre Generation Y är betydligt mer rastlös i skolbänken. De är vana vid att kunna kommunicera dygnet runt och att alltid kunna söka information digitalt när stunden kräver. Förmodligen är det därför som Generation Y föredrar mer sociala lärmiljöer och så kallat informellt lärande.

Formellt vs informellt lärande

Det informella lärandet kan vara både avsiktligt och oavsiktlig, till skillnad från det formella lärandet som enbart är avsiktligt. Exempel på avsiktligt informellt lärande är uppsökande av information eller professionellt nätverkande där syftet att lära sig mer om ett område. Oavsiktligt informellt lärande handlar istället om att läsa, observera eller att delta i möten och konversationer. Här handlar det inte primärt om att lära sig saker, däremot leder det sannolikt till att man lär sig en hel ändå.

Ska man söka information eller faktiskt lära sig?

Vidare har digitaliseringen gått hårt fram på våra uråldriga hjärnor. I en ständigt uppkopplad vardag tvingas våra hjärnor ta emot betydligt fler intryck än vad evolutionen har utvecklat dem för. Detta medför bland annat problem med koncentrationen som är avgörande för att inlärning ska kunna ske. De yngre generationerna är snabba med att hävda att inlärningen inte längre än nödvändig eftersom all information idag finns tillgänglig på nätet när man behöver den. Dessvärre är det inte riktigt så enkelt. Att hjärnan får möjlighet att fokusera och skapa långtidsminnen är en förutsättning för djupare förståelse. Förenklat kan man säga att det är själva grunden för att våra hjärnor ska kunna bli ”smartare” och att vi människor ska kunna skapa den utveckling som för vår värld framåt. Ett exempel på detta är att du kan anskaffa dig all den teoretiska kunskap som krävs för att du ska kunna renovera din sommarstuga via nätet. Men att faktiskt revolutionera hur vi idag bygger hus, kräver betydligt mer av dig och din hjärna än att enbart kunna söka upp och applicera befintlig information.

Generation X + Generation Y = Learnster

Med tanke på diskussion ovan blir det oerhört viktigt att du som arbetsgivare kan erbjuda kompetensutveckling som passar generationsmixen på ditt företag. Du behöver kunna möta behoven som finns, både hos den yngre och äldre generationen. Vidare är det viktigt att kunna skilja på förmågan att söka upp och applicera befintlig information, från att faktiskt lära sig något. Här kan Learnster vara ett verktyg för att möta dina medarbetare där de är.

Learnster är en lärplattform som stödjer både formellt- och informellt lärande och möjliggör att varje organisation kan skräddarsy utvecklingsplaner som passar just sin mix av åldersgrupper på företaget. Learnster fokuserar även specifikt på att underbygga både ut- och inlärning, med hjälp av metoder som bygger på vetenskaplig forskning om hur våra hjärnor fungerar.

Med Learnster som stöd kommer både er organisation och era medarbetare kunna växa. Låter det intressant? Kontakta oss via formuläret nedan så tittar vi tillsammans på just era specifika förutsättningar.

Kontakt