10 tips för högre pension

16 sep. 2019
Många tycker att det är svårt och krångligt med pensionen och skjuter det gärna på framtiden. Samtidigt finns det ofta en stark oro eftersom det handlar om ens framtida ekonomi. För den som agerar för sent kan alternativen vara begränsade eller obefintliga – så se till att agera nu!

Här följer 10 tips som förbättrar din situation:

1. Se till att du har koll på läget

Ju tidigare du får koll på din pension – desto större möjlighet har du att påverka den. Som ett första steg gå igenom alla dina engagemang för att skapa en bra bild över din framtida pension. Har din arbetsgivare Söderberg & Partners – logga in på S&P Online.

2. Säkerställ att du har tjänstepension

Tjänstepensionen är viktig. När du söker jobb, fråga alltid hur pensionslösningen ser ut på företaget. Arbetsgivaren kan antingen erbjuda tjänstepension via kollektivavtal eller erbjuda en helt egen lösning. Oavsett om företaget har kollektivavtal eller inte, se till att ta reda på hur din arbetsgivares pensionsplan ser ut och att den är konkurrenskraftig.

Artikel: Tjänstepension utan kollektivavtal – vad innebär det?

3. Glöm inte bort det privata sparandet

Se till att spara privat och börja gärna spara tidigt och regelbundet. Två exempel på sparformer är att sätta undan pengar i ett investeringssparkonto (ISK) eller spara pengar i en kapitalförsäkring.

4. Spara extra till pensionen genom löneväxling

Om du misstänker att din pension kommer att bli låg eller om du vill gå i pension tidigare kan du öka ditt sparande via löneväxling. För att det ska vara värt att löneväxla bör din bruttolön vara över 43 309 kr efter löneväxling. Löneväxling innebär att du via din arbetsgivare växlar en del av din bruttolön till extra tjänstepension. Det växlade beloppet inkomstbeskattas först när pensionen betalas ut, vilket kan innebära lägre skatt på beloppet.

5. Se över ditt försäkringsskydd

Ett annat sätt att öka pensionsinbetalningen är att minska kostnaden för försäkringsskydd genom att byta till billigare försäkringar eller ta bort försäkringar som inte behövs. Glöm inte att se över ditt försäkringsbehov i takt med att din livssituation ändras.

6. Se över avgifterna i ditt pensionssparande

I många fall kan avgifterna i äldre försäkringar vara väldigt höga. Ett sätt att öka pensionen kan vara att flytta till en lösning med lägre avgifter. Det är dock viktigt med en noggrann konsekvensanalys av flytten så att inte förmånliga äldre villkor går förlorade om flytten genomförs.

7. Tänk till kring din risknivå

Både när det gäller pensionssparandet och det privata sparandet är det viktigt att fundera över vilken risk du är beredd att acceptera och vilken kapacitet du har att ta risk. Högre risk innebär högre möjlig avkastning men det är viktigt att risken inte är för hög så att ett negativt utfall leder till konsekvenser som du inte klarar av. Om du vet hur stor risk du är beredd att acceptera och klarar av – maximera den förväntade avkastningen genom att placera med så hög aktieandel som möjligt, utan att din risknivå överskrids. Se löpande över både risknivå och fördelning mellan aktier och räntebärande placeringar.

8. För över premiepension mellan makar

Är det stora inkomstskillnader mellan dig och den du är gift med? I sådant fall kan den med högre inkomst föra över sin premiepension till den med lägre inkomst. Det är ett sätt att höja pensionen för den i förhållandet med lägsta inkomsten.

9. Planera och optimera pensionsuttaget

Börjar du närma dig pensionsåldern? En trend visar att allt fler människor tar ut sina pensioner tidigare och begränsar sina uttag till 5–10 år istället för att ta ut det livsvarigt. Om pensionen tas ut under kort tid och pengarna förvaltas på egen hand gäller det att hushålla med resurserna samt beakta eventuella marginalskatteeffekter. Inför pensionen, fundera ett extra varv kring uttagstiden så du inte står utan resurser efter sista uttaget. Att optimera pensionsuttaget kan innebära klart högre pension.

10. Ta hjälp av en pensionsrådgivare

Tycker du fortfarande att det känns komplext med pensionen och hur man ska tänka kring risk, avgifter, löneväxling osv.? Då kan det vara läge att ta hjälp av en pensionsrådgivare som är expert på området och som hjälper dig igenom alla viktiga frågeställningar. Kontakta din rådgivare eller hör med din arbetsgivare om ni erbjuds rådgivning inom ert pensionsavtal. Eller fyll i dina frågor i formuläret nedan, så återkommer vi till dig.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?

Fyll i formuläret så blir du kontaktad.

Valfritt