Bästa pensionssparandet för en tidigare pension

7 sep. 2023
Åldersgränserna i pensionssystemet kryper sakta uppåt och i år höjdes åldersgränsen på nytt. Det innebär att många kommer att behöva arbeta betydligt längre än de önskar, för att nå en rimlig pensionsnivå. Samtidigt är det många som drömmer om en tidigare pension. Är du en av dem? Då ska du få några tips som hjälper dig att få till det bästa pensionssparandet – något som ökar dina chanser till en tidigare pension.

När kan jag gå i pension som tidigast?

Glädjande nog lever vi allt längre och medellivslängden har nu ökat med mer än tre år sedan dagens pensionssystem infördes i slutet av 1990-talet. Det innebär dock att pensionssystemet behöver anpassas och följa med i utvecklingen. I annat fall, kommer framtida pensionärer att få ett lägre månadsbelopp.

Så när kan man gå i pension egentligen? I år (2023) höjdes åldersgränsen för att ta ut den allmänna pensionen till 63 år. Dessutom flyttades nu även åldersgränsen för att kunna ta ut garantipension, få bostadstillägg för pensionärer och äldreförsörjningsstöd till 66 år. Med start 2026 kommer den så kallade riktåldern för pension att vara 67 år och det innebär att den lägsta åldern för att ta ut allmän pension ändras då till 64 år.  

Riktåldern kommer sedan att följa medellivslängdens utveckling. Eftersom vi i genomsnitt lever längre, kommer även åldern för tidigast uttag av allmän pension, garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg att höjas stegvis.  

Arbetslivet blir alltså längre och samtidigt vill en majoritet sluta jobba före 65 års ålder. Det visar en undersökning som fackförbundet Forena har gjort. Är du en av dem som drömmer om en tidigare pension? Då vill vi ge dig några smarta tips på vägen, som kan hjälpa dig mot det bästa pensionssparandet. 

6 steg mot det bästa pensionssparandet

Pension och försäkringar är för många komplicerade områden som kan vara svåra att förhålla sig till. Men det finns möjligheter att optimera pensionssparandet i de individualiserade pensionssystemen. Vi ger dig några tips som kan hjälpa dig att hitta vägen mot ditt pensionsmål.

1. Skapa en pensionsprognos

För att skapa det bästa pensionssparandet för dig, behöver du först få en tydlig bild av hur din prognos ser ut idag. Det är viktigt att ta med alla delar i pensionspyramiden i din prognos: den allmänna pensionen, tjänstepensionen och ditt privata sparande. Men också eventuella privata pensionsförsäkringar och individuellt pensionssparande (IPS). 

Digitala prognoser fungerar ofta bra som grund, men många behöver sedan stöd för att tolka villkor och prognosen på rätt sätt. I ett rådgivningssamtal får du hjälp att både sammanställa prognosen och tolka datan. Din rådgivare skapar en översikt åt dig, som ni sedan går igenom tillsammans i lugn och ro.

2. Sätt ett mål

När du har tagit fram en prognos är det dags att sätta ett konkret mål som du kan sträva efter. Det är viktigt att målet som du sätter upp är möjligt att uppnå. Du kan även sätta flera delmål på vägen mot ditt slutmål. Din rådgivare kan hjälpa dig att landa i ett mål, som ni sedan kan sträva efter tillsammans. Det är en förutsättning för att ni sedan tillsammans ska kunna planera det bästa pensionssparandet för just dig.

3. Se över din tjänstepension – risknivå, placering, avgifter och villkor.

Det är inte alltid lätt att välja rätt. Vilken förvaltningsform ska du välja och vilka typer av fonder passar bäst för just dig? Det du kan välja mellan är fondförsäkring och traditionell försäkring.  

I en traditionell försäkring är det försäkringsbolaget som placerar pengarna i en mix av räntebärande papper, aktier och fastigheter. I en fondförförsäkring kan du vara mer aktiv och bestämma vilka fonder som du vill att din tjänstepension ska placeras i. Aktiefonder har generellt sett en högre risk än räntefonder men kan också ge en högre avkastning över tid. När du har långt kvar till pension är ofta rekommendationen att du ska spara i aktiefonder. Tid och avkastning är de viktigaste komponenterna för att nå ditt sparmål.  

Fondutbudet på marknaden är stort. Det finns möjlighet att investera i allt från hållbara fonder till fonder som investerar i en särskild region eller bransch. Ta gärna hjälp av en rådgivare för vägledning kring placering inom din tjänstepension och för att förstå och jämföra villkoren, avgifterna och vilka möjligheter som just du har.

Om du är egenföretagare behöver du själv se till att du sätter av pengar till din tjänstepension. Om det känns svårt att på egen hand se över vilka möjligheter som finns gällande tjänstepension för egenföretagare, kan du med fördel ta hjälp av en rådgivare.

4. Hitta vägen mot ditt bästa pensionssparande

Hur mycket kommer du behöva i pension för att kunna leva det liv som du vill ha som pensionär? För att svara på det behöver du först kartlägga dina kostnader. Finns det ett glapp mellan din prognos och den pensionsnivå som du behöver? Se då över vilka möjligheter du har att öka ditt pensionssparande för att minska glappet. Det finns flera sätt att optimera ditt sparande:

  • Flytträtt. Det är många som sitter med dyra pensionsförsäkringar, vilka tidigare har varit låsta till ett försäkringsbolag. Innan den 1 juli 2022, var det bara en relativt liten andel av pensionsspararna som hade så kallad fri flytträtt. Men under sommaren 2022 trädde en lagändring i kraft, vilken gav fler rätten att flytta värdet av sin pensionsförsäkring till ett förmånligare alternativ. Se därför över vad du kan vinna på att flytta dina fond- och depåförsäkringar. Det kan få stor effekt för ditt sparande. Din rådgivare kan hjälpa dig att se över vilka möjligheter som finns för just dig.
  • Löneväxling och skatteeffekter. Erbjuder din arbetsgivare löneväxling? I så fall kan det ge en bra skjuts till ditt pensionssparande. Du kan få en pensionspremie som är nästan sex procent större än den lön som du avstår till förmån för pensionssparande. Dessutom betalar du skatt först när du tar ut pensionen, inte i samband med löneavdraget. Något som kan ge dig en skattefördel. Men alla tjänar inte på att löneväxla, för att tjäna på det behöver du ha en relativt hög lön. Vi hjälper dig gärna att se över vad som är bäst för dig.
  • Frigör kapital till ökat sparande. Se över hela din ekonomi, så som dina avtal, försäkringar och lån. Vilka atal kan förbättras? Genom att omförhandla villkor och priser, kan du frigöra kapital som kan bli till ett ökat pensionssparande – utan att det behöver märkas i plånboken idag. Det kan handla om att hitta bättre villkor på ditt bolån, hemförsäkring eller elavtal. Genom verktyg och stöttning i vår rådgivning kan du få hjälp att se över vilka möjligheter som finns för just dig.
  • Starta ett privat sparande till pension (ISK). Om du inte redan har ett privat pensionssparande, är det en god idé att börja spara så snart som möjligt. Genom att skapa ett ISK-konto kan du spara i fonder, aktier och andra värdepapper. Du kan ha flera ISK och även spara till barn, i deras namn eller i ditt namn. Det är ingen skatt på utdelningar och vinster. Skatten bestäms genom en form av schablonbeskattning utifrån det totala värdet på ditt ISK. Sparandet är inte låst till din pension utan du kan ta ut pengarna innan dess, om du skulle behöva.

5. Planera dina pensionsuttag i god tid

Om du vill försöka gå i pension tidigare, är planeringen av dina pensionsuttag extra viktig. Du behöver då kalkylera med att dina pengar ska räcka länge. Fundera över om du vill ta ut mer under de första åren eller fördela uttagen jämnt över en längre period. Utifrån detta kan du sedan planera i vilken ordning du bör ta ut dina tjänstepensioner.

Kom ihåg att du även behöver planera hur den kvarvarande pensionen ska förvaltas under pensionen. Förhoppningsvis ska din tjänstepension betalas ut under många år, därför bör du säkerställa att din pension förvaltas på bästa sätt – även under åren som pensionär.

Det kan kännas svårt att planera dina pensionsuttag på egen hand. Om du känner så, kan du med fördel ta hjälp av en rådgivare. Söderberg & Partners har utvecklat en särskild rådgivningstjänst för dig som närmar dig pension, Uttagsplanering av pensionskapital, som vi erbjuder arbetsgivare och privatkunder. Det innebär att du får hjälp att se över och planera dina pensionsuttag. Du får även hjälp att genomföra eventuella ändringar i dina försäkringar för att optimera din pension. Tillsammans undviker vi fallgropar och du får en känsla av kontroll inför pensionen.

6. Skydda dina anhöriga med ett efterlevandeskydd

Om du vill att dina efterlevande ska få ta del av din kvarvarande allmänna pension, tjänstepension och dina privata pensionsförsäkringar när du dör, behöver du teckna ett så kallat efterlevandeskydd och återbetalningsskydd.

Om du inte tecknar ett efterlevande- eller återbetalningsskydd, får du istället mer pengar till din egen ålderspension genom att du får ta del av så kallade arvsvinster. Och omvänt, om du saknar efterlevande- och återbetalningsskydd innebär det att även ditt kvarstående pensionskapital kommer att utbetalas som arvsvinst till andra när du avlider.

Fundera därför på vad du vill ska hända med dina pensionspengar efter din död och teckna ett efterlevandeskydd om du vill att pengarna ska tillfalla din familj.

Vill du få hjälp att skapa det bästa pensionssparandet för att möjliggöra en tidigare pension?

Fyll i formuläret nedan, så kontaktar vi till dig. Tillsammans kan vi se över vilka möjligheter som finns för att optimera ditt pensionssparande. 

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

T.ex. +46 7X-XXX XX XX

Valfritt