Framtidstro eller framtidsoro?

26 apr. 2022
Hur känner dina medarbetare inför framtiden? Det finns många förmåner som en arbetsgivare kan ge till sina medarbetare. Paradoxalt nog, får de flesta den mest betydelsefulla förmånen först när det är dags att sluta arbeta. Nej, vi talar inte om någon guldklocka, utan om högre pension. Genom smarta val och rådgivning kan du som är arbetsgivare ge dina medarbetare något som verkligen gör skillnad – möjligheten till en ljusare framtid.

Enligt en rapport som Novus har tagit fram tillsammans med Söderberg & Partners, har över hälften av alla svenskar som mål att få mer än 71 % av sin lön i pension, dock är det bara 17 % som tror att de kommer att lyckas uppnå detta. Resultatet speglar en uppgivenhet och de flesta vet inte hur de ska kunna påverka sin situation.

Som arbetsgivare kan du dock med små medel göra stor skillnad för dina medarbetares framtidstro. Här är några exempel på vad du kan göra redan idag:

  • Förbättra medarbetarnas pension genom att erbjuda löneväxling för dem som har ett löneläge som gör detta möjligt.

  • Erbjud individrådgivning med Söderberg & Partners för att se över om medarbetaren är på rätt väg eller om något behöver göras för att det individuella pensionsmålet ska kunna uppnås.

  • Erbjud rådgivning i grupp till de medarbetare som av olika skäl inte har tillgång eller möjlighet till individuell rådgivning. Ett kostnadseffektivt sätt att ge fler medarbetare stöd och råd samt ökar uppskattningen av denna förmån.

Det finns många fördelar med aktiv pensionsrådgivning. Framförallt så ger det dina medarbetare en chans att byta framtidsoro mot framtidstro. Trygga medarbetare som trivs tenderar även att göra ett bättre jobb – samtidigt som ni blir en attraktivare arbetsgivare.

Läs mer om glappet mellan svenskarnas pensionsmål och prognos i rapporten Pensionssprickan. 

Vill du veta mer om hur du kan hjälpa dina medarbetare att nå sina pensionsmål?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.