Sparar du in på sparandet?

14 feb. 2023
Vi lever i en tid av hög inflation, geopolitisk osäkerhet och energikris. Det gör att många känner ett behov av att se över sin ekonomi och bli mer försiktiga – något som även kan påverka sparandet. Söderberg & Partners senaste rapport, Pensionssprickan, visar att var femte pensionssparare i åldern 25-34 år planerar att minska eller pausa sitt sparande. Men vad kan det ha för effekt på lång sikt – om du sparar in på sparandet? Och finns det bättre alternativ?

Söderberg & Partners senaste rapport visar att pensionssprickan växer

I oktober 2022 genomförde vi en andra Novus-undersökning om svenskarnas pensionsmål och vad de faktiskt trodde att de skulle kunna uppnå i pension. Det resulterade i vår andra rapport om Pensionssprickan, där vi kan se att var tredje svensk har som mål att få 80 procent av sin lön i pension – men endast 4 procent av dem tror att de kan uppnå det.

Vi kan även se att de tuffa ekonomiska tiderna har resulterat i att många funderar på att pausa eller minska sitt långsiktiga sparande. Bland yngre (25-34 år) var det hela 21 procent som uppgav att de redan har eller kommer att minska sitt sparande. Något som kan göra det svårare för dem att nå sitt pensionsmål senare i livet, menar Marielle Ramel, rådgivare på Söderberg & Partners:

”Det privata sparandet är en viktig del av din framtida pension. Om du pausar ditt sparande, kan det bli svårt att komma ikapp längre fram och nå ditt pensionsmål. Fundera därför på om det kan finnas något annat att spara in på istället, som kan påverka dig mindre? Det är något som vi hjälper våra kunder att se över.”

Vilken effekt kan det ha att spara in på sitt sparande? 

Nedan ser du ett exempel som visar hur mycket din framtida pension påverkas av att du pausar ditt sparande under två år. Vi har då räknat med att pensionssparandet innan och efter pausen låg på 2000 kronor per månad. 

  exempel 1 exempel 2
Totalt sparande 840 000 kr 792 000 kr
Kapital vid 65 års ålder 1 805 723 kr 1 630 269 kr
Pension per månad* 7 223 kr 6 521 kr

*Pension från 65 års ålder med 20 års utbetalningstid 
Antagen avkastning: 4 % 

Exemplet visar tydligt hur mycket svårare det kan bli att nå ditt pensionsmål om du pausar ditt pensionssparande för länge. Marielle menar dock kan det i vissa fall ändå vara befogat att pausa ett sparande till förmån för andra åtgärder.

”Generellt sett är det en god idé att undvika att spara in på sparandet. Men för en del personer med höga bolån, kan det vara viktigt att se över villkoren för bolånet och möjligtvis frigöra utrymme för amortering. Vi hjälper våra kunder att se över olika sparåtgärder för att frigöra kapital, till en sundare ekonomi och långsikt pensionssparande”, säger Marielle.

En strategi att luta sig mot i oroliga tider

Samtidigt menar Marielle Ramel att många kunder inte vill minska sitt sparande, utan hör av sig för att de vill ha hjälp att hitta ett sätt att hålla igång och optimera sparandet. Det kan handla om att se över andra kostnader och avtal, som skulle kunna omförhandlas för att frigöra utrymme för sparande.

Men det handlar även om att dra nytta av de möjligheter och bra köplägen på börsen som ofta skapas i sämre tider. I oroliga tider är det lätt att bli känslostyrd och det är därför viktigt att du har en långsiktig strategi för ditt sparande, som du kan hålla fast vid.

”Många hör av sig och är lite oroliga över sin pension och sparandet i stort. Pensionssparandet är trots allt vårt mest långsiktiga sparande – och vår framtida lön. Dessa kunder vill ofta ha råd kring vad de kan göra nu, för att nå en önskad nivå i framtiden. De vill också ha hjälp med att resonera kring en rimlig risknivå”, säger Marielle och fortsätter:

”Vi hjälper dem att identifiera ett eget uppsatt pensionsmål – och ger dem råd om vad de kan göra för att nå det.”

5 tips – så slipper du spara in på sparandet

Det är tuffa tider, speciellt för dem som redan hade det kärvt innan inflationen tog fart. Många av de kostnader som driver inflationen är av sådan karaktär att de inte går att avstå och kan vara svåra att minska, som exempelvis kostnaden för el och livsmedel.

Inflationen ligger nu på omkring 10 procent medan den generella löneökningen under 2023 beräknas bli 3,42 procent (enligt siffror från Novare Pay). Många kommer därför tvingas se över sina utgifter och prioritera det som är viktigast. För att undvika att spara in på ditt långsiktiga sparande, delar Marielle med sig av sina fem bästa tips:

  1. Sätt ett mål. Om du inte har definierat ett pensionsmål, så gör det. Om du tycker att det känns svårt att göra på egen hand, kan du med fördel ta hjälp av en rådgivare.
  2. Sätt en rimlig nivå på ditt sparande. Hitta en rimlig nivå för sparandet som du kan klara av även i rådande situation. Det är bättre att spara lite än att inte spara alls och du kan alltid justera nivån längre fram. Om du ändå tvingas pausa ditt sparande, kan det vara en god idé att ställa in en påminnelse om att du ska sätta igång ditt sparande igen så snart du kan frigöra kapital. På så vis undviker du att pausen blir så lång, att du får svårt att komma ikapp med ditt sparande.
  3. Frigör sparutrymme, utan att det känns i plånboken. Se till att du inte betalar mer än du behöver i löpande kostnader. Se över vilka avtal som du skulle kunna förhandla om och vad du skulle kunna spara in på. Det kan handla om att se över bolån, elavtal eller försäkringar. På Söderberg & Partners kan du få hjälp att identifiera sparmöjligheter som kan frigöra kapital som kan användas för att hålla igång ditt långsiktiga sparande.
  4. Flytta dyra pensionsförsäkringar. Sitter du med dyra pensionsförsäkringar helt i onödan? Sommaren 2022 trädde en lagändring i kraft, vilket utökade flytträtten för pensionsförsäkringar. Se därför över om du kan flytta dina fond- och depåförsäkringar till mer förmånliga alternativ. Din rådgivare kan hjälpa dig att se över vilka möjligheter som finns för dig.
  5. Erbjuder din arbetsgivare löneväxling? I så fall kan det vara ett bra sätt att öka ditt sparande på ett kostnadseffektivt sätt. Du kan få en pensionspremie som är nästan sex procent större än den lön som du avstår till förmån för pensionssparande.

Vill du ha hjälp mot pensionsmålet?

Om din arbetsgivare har avtal med oss på Söderberg & Partners kan du få hjälp genom vår tjänst Individrådgivning med måluppföljning. Du får då hjälp av en rådgivare att se över hela din privata ekonomi för att optimera ditt sparande. Tillsammans kan ni:

  1. Göra en pensionsprognos.
  2. Sätta ett pensionsmål.
  3. Se över om du är på rätt väg? Om inte, kan du få hjälp att hitta tillbaka till vägen som leder mot målet.
  4. Sätta en långsiktig strategi för att nå ditt mål.
  5. Se över ditt efterlevnadsskydd för sparandet.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig på vägen mot ditt pensionsmål? Då är du varmt välkommen att kontakta oss för att boka ett möte med en av våra rådgivare.

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.