Succé för den nya Plusplanen

17 dec. 2015
Söderberg & Partners nya Plusplan har ritat om kartan för tjänstepensionslösningar. Anställda kan själva bestämma graden av rådgivning och betala för det, eller välja bort tjänsten. Dessutom har försäkringsavgifterna pressats ned kraftigt och med en prestationsbaserad avgift betalar kunderna enbart om Söderberg & Partners rådgivning ger mervärde.

– Vår nya Plusplan ger högre pension till de anställda samtidigt som kostnaderna är oförändrade för arbetsgivaren, säger Anders Bäckström, vd för Söderberg & Partners Insurance Consulting.

Söderberg & Partners nya Plusplan lanserades nyligen, men arbetet med att ta fram den har pågått under ett par års tid. Ända sedan Söderberg & Partners grundades för drygt 11 år sedan har all utvecklingen varit kunddriven. Det gäller även för nya Plusplanen.

– Företagen ville att vi skulle ta fram en pensionsplan med större flexibilitet och valfrihet, som skulle ge högre pension till de anställda samtidigt som kostnaderna inte fick vara högre för arbetsgivaren. Det har vi nu levererat. Makten ligger hos pensionsspararna och företagen har fått ett riktigt bra erbjudande som kommer att leda till nöjdare medarbetare, säger Anders Bäckström.

I den nya Plusplanen kan företagets medarbetare själva på individnivå bestämma om de ska ha händelsestyrd rådgivning eller inte. Väljer de att avstå rådgivning betalar de inget för tjänsten.

– Vi vet att rådgivningen skapar stort värde och att kunderna är väldigt nöjda med tjänsten, men de som inte anser sig ha nytta av den ska inte behöva betala för den, säger Anders Bäckström och fortsätter:

– Vi har också infört en prestationsbaserad avgiftsmodell för rådgivningstjänsten. Den innebär att kostnaden kopplas till hur mycket mervärde som våra analyser skapar. Våra kunder kan alltså slå på och av rådgivningen allt eftersom deras behov ändras vilket är unikt, säger Anders Bäckström.

Anders Bäckström berättar att den kostnad som kunden betalar för rådgivning bara är en bråkdel av det värde som analyserna har skapat historiskt.

– Vi kan inte garantera att analyserna ska fortsätta leverera på samma nivå men vi tror på det så mycket att vi sänker vår ersättning om analysen inte levererar, säger Anders Bäckström.

Även anställda som under en period väljer att avstå från tjänsten stannar kvar i pensionsplanen och får tillgång till alla upphandlade fördelar. I den nya Plusplanen har kapitalavgiften till försäkringsbolagen sänkts till en mycket låg nivå eller till noll. Även det leder till högre pension för de anställda.

Dålig hälsa inte längre hinder för att byta bolag

Det är inte ovanligt att dagens pensionslösningar hindrar människor med sämre hälsa från att byta försäkringsbolag för sitt tjänstepensionssparande. Anledningen är att ett byte av en premiedragande tjänstepension i lejonparten av fallen kräver att de måste fylla i en hälsodeklaration. Och är hälsan tillräckligt mycket nedsatt ger försäkringsbolagen många gånger avslag.

–  Med hjälp av premiecentralen kan vi separera risk och sparande vilket i praktiken innebär att även de som är sjuka kan byta bolag för sitt sparande. Premiecentralen bidrar också till en mängd andra fördelar, däribland effektivisering som kommer kunderna tillgodo genom bättre försäkringsvillkor.

Avgiftsstrukturen i nya Plusplanen är tydlig och helt transparent. Kunden kan enkelt se vad hen betalar för, till exempel försäkringshantering, tillgång till pensionsplanen och vad Söderberg & Partners händelsestyrda proaktiva rådgivning kostar.

– Plusplanen är ett paradigmskifte. Vi har utvecklat branschen från att vara en ”all inclusive-lösning” till att varje person själv kan bestämma över sin pension, säger Anders Bäckström.

Fördelar för arbetsgivare

En stor fördel med nya Plusplanen är att den bidrar till att tydliggöra att det är den anställda som har ansvaret för sin tjänstepension. Enligt Anders Bäckström är det mycket viktigt. Anledningen är att det inte är ovanligt att medarbetare tror att det är företaget som har ansvaret, vilket kan leda till juridiska tvister, läs mer här om det och varför det är viktigt med korrekt informationsgivning och tillgång till händelsestyrd rådgivning.

– Vår rådgivningsmodell säkerställer vem som har ansvaret och att den anställda har rätt förväntansbild, säger Anders Bäckström.

Efter lön är tjänstepension som regel den största förmånen som företag erbjuder sina medarbetare. För arbetsgivarna innebär nya Plusplanen ett kostnadsneutralt erbjudande som öppnar upp för individen att över tid själv välja den lösning som passar bäst.

Fakta: Den nya Plusplanen

Fördelar för individen:

  • Betala endast för råd som skapar värde

  • Lägre kapitalavgifter som ger stora effekter över tid

  • Konkurrenskraftiga försäkringsvillkor för riskförsäkringsskydd

  • Möjlighet att sköta allt själv

Fördelar arbetsgivaren:

  • Tillgodoser alla anställdas behov (högre NMI)

  • Från kollektiva till individuella beslut

  • Effektiviserad & enkel administration

  • Konkurrenskraftiga försäkringsvillkor på risk