Varför ska du välja en försäkringsförmedlare?

På vilket sätt kan en försäkringsförmedlare göra skillnad?

Här berättar Martin Flink, försäkringsrådgivare på Söderberg & Partners, hur vi som försäkringsförmedlare jobbar - och vad du kan vinna på att låta oss förhandla åt dig.  Du får då hjälp att analysera marknaden, utvärdera försäkringsbolagen, jämföra villkor och förhandla premier. Dessutom får du tillgång till de försäkringsbolag som bara jobbar med förmedlare.