Företagens utmaningar - löner och förmåner

13 dec. 2022
44:08
I dessa oroliga tider kan det vara svårt att veta vad som påverkar dig som arbetsgivare tillika medarbetare. En kombination av hög inflation och stor osäkerhet kring framtiden gör att frågorna blir många.

Kraven och önskemålen från medarbetare blir allt tydligare och att man som arbetsgivare förväntas svara upp på detta - hur det nuvarande ekonomiska läget påverkar marknaden, lönerevisionen, incitamentsprogrammen och pensionen.

När inflationen medför reallönesänkningar, hur kan man som företag möta oro och lönekrav från medarbetare? När det handlar om placerat kapital händer det mycket på marknaden vilket kan spä på oron. Hur ska man tänka kring marknaden framåt? Hur påverkar detta min pension? Man behöver förbereda sig på ett klokt sätt för att känna sig trygg kring framtiden. 

Om avsnittet

Vi träffar Andreas Lauritzen, Partner & grundare Novare Pay & Johanna Sommarlund, Partner Novare Pay, som förklarar hur det nuvarande ekonomiska läget kan komma att påverka incitamentsprogrammen samt lönerevisionen. 

Vi gästas av Joakim Bornold, Investeringschef & grundare Levler, som går igenom det ekonomiska nuläget, analyserar omvärlden och framtidsutsikterna på marknaden. 
 
Med oss har vi även Marielle Ramel, Pensionsrådgivare på Söderberg & Partners, som fördjupar sig i dessa viktiga frågor kring hur ni som arbetsgivare och medarbetare kan skapa trygghet i frågor angående pension. 

Gäster

Andreas Lauritzen
Andreas Lauritzen
Partner & grundare Novare Pay
Johanna Sommarlund
Johanna Sommarlund
Partner Novare Pay
Joakim Bornold
Joakim Bornold
Investeringschef & grundare, Levler