Hälsoekonomi – Att räkna på hälsa

11 maj 2023
45:31
Idag kräver lagstiftningen att arbetsgivare ska arbeta med, och redovisa, sin sociala hållbarhet. Men det finns även stora ekonomiska fördelar med att skapa en hälsosam arbetsplats och friska medarbetare. Vilka är de ekonomiska fördelarna och hur ska man som arbetsgivare gå tillväga? Vad bör en HR-hållbarhetsrapport innehålla och vilka omfattas av lagkraven? Varmt välkommen till Söderberg & Partners digitala event där vi fördjupar oss i dessa frågor.

Hur kan man som arbetsgivare få till en internt fungerande social hållbarhet, och vilka är de ekonomiska fördelarna? Vi träffar Ewa Skiöldebrand, Corporate Health Manager på Söderberg & Partners, som kommer att berätta hur företag, genom att ligga i framkant inom social hållbarhet, kan öka sin produktivitet och lönsamhet. Ewa kommer även berätta vilka lösningar som kan ge en omedelbar avkastning när det kommer till att investera i personalens hälsa. 

Vi gästas av Tina Ekström, vd på Nyckeltalsinstitutet, som kommer att berätta om de viktigaste HR-nyckeltalen inom en attraktiv och hållbar organisation. Nyckeltalsinstitutet har Sveriges största databas gällande rådande arbetsvillkor i svenskt arbetsliv med en historik på 27 år. Hur många arbetsgivare inom svenskt arbetsliv är faktiskt hållbara?

Med oss i studion har vi även Mattias Koch, pensionsrådgivare på Söderberg & Partners, som kommer att vara med och diskutera dessa viktiga frågor.

Gäster

Tina Ekström
Tina Ekström
Mattias Koch
Mattias Koch

Värd

Per Cöster
Per Cöster