Vikten av synlig och tydlig finansiell HR-information

21 sep. 2021
En stor utmaning idag är att nå ut med finansiell information. Forskning visar på att människor har svårt att ta till sig informationen – något som försvårar beslut som rör både privatekonomin och verksamheter. Personalkostnaderna för ett tjänsteföretag utgör ca 70 % av företagets kostnader, trots det har många företag svårt att synliggöra informationen och förstå värdet bakom siffrorna.