Räntemarknadens nästa fas – implikationer för placeringar och skulder

2 feb. 2024
42:19

De stigande räntorna har styrt förutsättningarna för placeringar de senaste två åren och det aktuella ränteläget innebär stora utmaningar för låntagare. Mycket pekar mot att inflations- och räntetoppen nu passerats och att vi står inför ett 2024 som troligen innebär en ny fas på räntemarknaden. Det får implikationer för såväl placerings- som finansieringsstrategier.

  • Vilka är drivkrafterna bakom de trender vi ser framför oss?
  • Hur påverkar de nya förutsättningarna våra möjligheter och risker som placerare på aktie- och räntemarknaden i olika scenarier framåt?
  • Hur bör vi agera som låntagare i detta läge för att balansera ambitionen om låga räntekostnader mot risken för att räntorna inte utvecklas som vi tror eller hoppas?
  • Hur ser avvägningen ut mellan potentialen i våra placeringar och finansieringskostnaden?

Om detta samtalade våra seniora ränteanalytiker Henrik Erikson och Cathrine Danin i ett digitalt event för våra institutionella kunder, kommuner och regioner. Ta del av hela inspelningen i spelaren ovan.

Bild: Riksbanken

Medverkande

Cathrine Danin
Cathrine Danin
Investeringsstrateg
Henrik Erikson
Henrik Erikson
Investeringsstrateg, Söderberg & Partners