Event: Vikten av långsiktig kapitalförvaltning

2020-talet har inletts stormigt präglat av pandemi, krig, energikris och hög inflation med både börshausse och betydande nedgångar. Hur ska man tänka strategiskt kring sin portfölj för att simma lugnt när börsen blåser upp till storm? Hur undviker man att falla i de vanligaste kognitiva tankefällorna i sina investeringsbeslut? Välkommen till ett digitalt event där vi låter våra experter djupdyka i frågor om vikten av långsiktig kapitalförvaltning.

Vi har bjudit in Söderberg & Partners investeringsanalytiker Martin Stegare, som kommer att dela insikter om varför tid, uthållighet och tålamod utgör några av investerarens mest värdefulla tillgångar och hur dessa faktorer kan spela en avgörande roll i din investeringsstrategi. Vilka enkla strategiska principer bör man beakta för att undvika de vanligaste fallgroparna inom investeringar? Vad driver långsiktig avkastning?

Med oss i studion är även Beatrice Widmark, beteendevetare på Whateverland. Beatrice kommer att prata om psykologin bakom investeringsbeslut. Vad är vanliga kognitiva och känslomässiga hinder för att fatta strategiska beslut kring sina investeringar? Och hur kan vi motverka att dessa psykologiska aspekter får för stort inflytande på vårt beslutsfattande? Matnyttiga insikter och handfasta tips.

Vi gästas av Oscar von Sydow, förmögenhetsrådgivare på Söderberg & Partners, som dagligen träffar kunder och ställs inför frågeställningar kopplade till detta ämne. Oscar ger sin syn på hur detta kan appliceras i praktiken och ger oss exempel på hur rådgivare hos Söderberg & Partners samarbetar med sina kunder kring både långsiktiga och kortsiktiga strategier.

Gäster

Martin Stegare
Martin Stegare
Investment Management
Beatrice Widmark
Beatrice Widmark
Beteendevetare, Whateverland
Oscar von Sydow
Oscar von Sydow
Förmögenhetsrådgivare, Söderberg & Partners