Rättvisa och hållbara samhällen

Vilka är de mest förorenade städerna och hur påverkas de? Hur är Indien och Sydasien påverkade av kriget i Ukraina och hur tar de ställning? Vilka klimatanpassningar är effektiva och vilka konsekvenser kan klimatförändringarna få?

Om eventet

Inför klimattoppmötet i Glasgow, COP26, i höstas publicerades den första delrapporten av FN:s klimatpanel där man pratade om den förhöjda globala temperaturen. Den andra delen av rapporten, som släpptes nyligen, bestyrker slutsatserna om det kritiska läget vi befinner oss i. Rapporten fokuserar dessutom på konsekvenserna det medför vad gäller biologisk mångfald, ekosystem och människor. 

Vi träffar Parul Sharma, människorättsjurist med fokus på hållbarhetsfrågor. Parul kommer att fördjupa sig i Indien och Sydasien som anses vara världens mest klimatkritiska områden. Vilka är de mest förorenade städerna och hur påverkas de? Hur är Indien och Sydasien påverkade av kriget i Ukraina och hur tar de ställning?

Med oss i studion har vi även Lingyi Lu, hållbarhetschef på Söderberg & Partners. Lingyi kommer att belysa den senaste rapporten av FN:s klimatpanel. Vilka klimatanpassningar är effektiva och vilka konsekvenser kan klimatförändringarna medföra för oss i Sverige men även i övriga världen? Många ekosystem är snart bortom all räddning och vi har nu en stor uppgift framför oss att ställa om – både för klimatet men även för att skapa mer rättvisa samhällen.

Gäster

Parul Sharma
Parul Sharma
Människorättsjurist