Hållbara medarbetare

10 juni 2021
Nyckeln till finansiellt välmående företag. Vilket ansvar ska företag och medarbetare ta för att bidra till ett hållbart arbetsliv, och hur? Hur hänger social hållbarhet ihop med en hållbar samhällsutveckling, och vad innebär det i praktiken? Hur kan företag investera i sina medarbetare och vilka åtgärder kan man göra för att öka produktivitet?

Om avsnittet

Vilket ansvar ska företag och medarbetare ta för att bidra till ett hållbart arbetsliv? Och hur skapar hållbara medarbetare finansiellt välmående företag?

Vi träffar Gabriel Wikström, nationell samordnare för Agenda 2030, som berättar om social hållbarhet ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Vi gästas även av Fredrik Bengtsson, psykolog och hållbarhetskonsult, som har stor erfarenhet av strategiskt och operativt hälsoarbete inom näringslivet. Med oss i studion är även Ewa Skiöldebrand, Corporate Health Manager på Söderberg & Partners. Ewa berättar om vikten av att ha insikt, kunskap och ekonomisk kontroll över bolagets viktigaste tillgång – medarbetarna.