Så fungerar ITP1

3 maj 2021
ITP1 – information till dig som är privatanställd tjänsteman hos ett bolag med kollektivavtal och född 1979 eller senare.

Ordlista

ITP1 – Premiebestämd ålderspension
ITP1 är en premiebestämd pension vilket innebär att den premie arbetsgivaren betalar in till din pension är bestämd till en viss procentsats av din lön. ITP1 riktar sig till dig som är privatanställd tjänsteman hos ett bolag med kollektivavtal och född 1979 eller senare.

IBB – Inkomstbasbelopp
Här hittar du vilket inkomstbasbelopp som gäller för i år.

PBB – Prisbasbelopp
Här hittar du vilket prisbasbelopp som gäller för i år.

TGL – Tjänstegrupplivförsäkring
TGL är ett skydd som du får automatiskt när du arbetar och din arbetsgivare betalar för din tjänste­pension.

Sjukpension
Om du skulle bli sjuk kan du få ersättning från din tjänstepension som heter ITP Sjukpension, och det är Alecta som betalar ut den.

TFA - Trygghetsförsäkring vid arbetsskada
TFA är ett komplement till den ersättning som du kan få från Försäkringskassan. Försäkringen har inte med ITP att göra, men du omfattas av den tack vare att din arbetsgivare har tecknat kollektivavtal. TFA hanteras av Afa Försäkring och det är till dem du anmäler en eventuell skada.

Efterlevandeskydd
Efterlevandeskydd är ett samlingsnamn för olika typer av skydd som ger ekonomisk ersättning till dina efterlevande när du dör. Detta skydd ingår inte per automatik i ITP-planen utan du måste aktivt välja det. I ITP1 finns det finns två typer av efterlevandeskydd:

  • Återbetalningsskydd
    Har du återbetalningsskydd får din familj del av det pensionskapital som finns kvar i din pension om du dör.
  • Familjeskydd
    ITP Familjeskydd är en extra försäkring som du kan teckna i Alecta. Den ger dina anhöriga pengar varje månad om du dör innan du har fyllt 65 år.