Så fungerar SAF-LO

3 maj 2021
SAF-LO – information till dig som är privatanställd arbetare i ett bolag med kollektivavtal.

Ordlista

SAF-LO – Premiebestämd ålderspension
SAF-LO är en premiebestämd ålderspension vilket innebär att den premie arbetsgivaren betalar in till din pension är bestämd till en viss procentsats av din lön. SAF-LO är till för dig som är privatanställd arbetare i ett bolag med kollektivavtal

IBB – Inkomstbasbelopp
Här hittar du vilket inkomstbasbelopp som gäller för i år.

PBB – Prisbasbelopp
Här hittar du vilket prisbasbelopp som gäller för i år.

TGL – Tjänstegrupplivförsäkring
TGL är ett skydd som du får automatiskt när du arbetar och din arbetsgivare betalar för din tjänste­pension

AGS Avtalsgruppsjukförsäkring
Om du är sjukskriven i mer än 14 dagar finns en sjukförsäkring som heter Avtalsgruppsjukförsäkring, AGS. Den ger dig en kompletterande ersättning under den tid som du får ersättning från Försäkringskassan.

TFA - Trygghetsförsäkring vid arbetsskada
TFA är ett komplement till den ersättning som du kan få från Försäkringskassan. Försäkringen har inte med SAF-LO att göra, men du omfattas av den tack vare att din arbetsgivare har tecknat kollektivavtal. TFA hanteras av Afa Försäkring och det är till dem du anmäler en eventuell skada.

Efterlevandeskydd
Efterlevandeskydd är ett samlingsnamn för olika typer av skydd som ger ekonomisk ersättning till dina efterlevande när du dör.

Dessa skydd ingår inte per automatik i SAF-LO utan du måste aktivt välja det.

  • Återbetalningsskydd
    Har du återbetalningsskydd får din familj del av det pensionskapital som finns kvar i din pension om du dör.
  • Familjeskydd
    SAF-LO Familjeskydd är en extra försäkring som du kan teckna hos Fora. Den ger dina anhöriga pengar varje månad om du dör innan du har fyllt 65 år.