Skip to main content Skip to main navigation

Söderberg & Partners som arbetsgivare

Om Söderberg & Partners

Söderberg & Partners är en av Sveriges ledande rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella tjänster. Vi erbjuder ekonomisk, finansiell och juridisk rådgivning med hänsyn till kundens helhetssituation. I vår palett finns också en mängd digitala system och verktyg för rådgivning och HR-stöd inom People Management.

Läs mer

Kultur och värderingar

Det är vår orädda inställning och ansvaret mot kunden som har skapat den kultur vi har idag. På Söderberg och Partners är vi Modiga, Ansvarsfulla, Hjälpsamma och Drivna. Värderingarna kan innebära olika saker beroende på vilken roll du har, men framför allt beroende på vem du är som person.

Läs mer

Verksamhetsområden

Söderberg & Partners är verksamma inom Pension, Sak- och företagsförsäkringar och Wealth Management. Vi erbjuder även tjänster inom People Management och Financial Technology. Tillsammans bidrar alla verksamhetsområden, funktioner och medarbetare till att hjälpa människor och företag att fatta välgrundade beslut i frågor som påverkar deras ekonomi och livssituation.

Läs mer

Hållbarhet

För Söderberg & Partners handlar hållbara medarbetare om att hitta balansen i tillvaron och aktivt verka för ett hållbart arbetsliv. Vårt mål är att alla våra medarbetare ska känna ett stort engagemang och intresse för sina arbetsuppgifter. Engagemang bidrar till välmående, men för att få personlig balans är det också viktigt med återhämtning och fysisk aktivitet.

Läs mer
Kontakta oss