Skip to main content Skip to main navigation

Hållbarhetsanalys

I takt med att intresset för hållbara investeringar har ökat, har även antalet sparprodukter som marknadsförs som hållbara ökat. Även om det är positivt att fler fonder har en hållbar placeringsinriktning, innebär detta också att det finns mer information att ta hänsyn till. Hur vet vi att de resurser som läggs ned på dessa produkter faktiskt gör skillnad i praktiken?

Som rådgivare har vi störst möjlighet till påverkan genom att erbjuda hållbara råd. Vi hjälper våra kunder att hitta hållbara sparprodukter, samt påverkar även branschen genom att uppmärksamma de bästa aktörerna. Bolag och produkter som får ett grönt betyg i hållbarhetsanalysen:

  • Väljer in hållbara investeringar

  • Arbetar aktivt som ansvarsfulla aktieägare

  • Använder sitt inflytande för att påverka och samarbetar med andra investerare

  • Underlättar för kunder att göra hållbara val

 

Att utesluta eller påverka

Att välja bort bolag och branscher som anses oetiska har länge varit den vanligaste hållbarhetsstrategin, men i praktiken finns det betydligt effektivare sätt att uppnå förändring än att enbart exkludera. Vår betygsättning baseras inte på exkluderingsstrategier, men vi bevakar löpande de uteslutningar som fonder och pensionsbolag gör. På så sätt kan sparare söka efter vilka fonder som undviker exempelvis kolbolag eller tobaksproducenter.

I hållbarhetsanalysen premierar vi de metoder och hållbarhetsstrategier som verkligen gör skillnad, exempelvis att använda sitt ägande för att påverka, eftersom forskning har visat att det får en större hållbar effekt.

Kontakta oss