Skip to main content Skip to main navigation
September 2020

Strategirapport

thumb-cover-strategirapport-sept2020.jpg

"Climbing the wall of worry"

Pandemin fortsätter att sätta sin starka prägel på tillvaron, såväl i en stor del av den globala ekonomin som för jordens befolkning. Krismedvetenheten har varit total vilket banat väg för oöverträffade stimulansåtgärder via både penning- och finanspolitiken i många länder och regioner. Centralbankerna har till och med uppmanat politikerna att spendera mer och finansierar lånebehovet genom tillgångsköp vilket tillämpas på ett sätt som kontrollerar eller tillser att räntorna och finansieringskostnaderna inte stiger.

 

Läs rapporten här

thumb-cover-strategirapport-sept2020.jpg

Kontakta oss