Skip to main content Skip to main navigation
Maj 2021

Strategirapport

thumb-stratrap-maj21.jpg

"Here comes the sun"

De kommande kvartalen blir av allt att döma riktigt starka, både beträffande ekonomisk tillväxt och avseende bolagens resultat. Den betydligt högre ekonomiska aktiviteten kan dock tippa över och bli till överhettning, med ytterligare pristryck uppåt. Hur centralbankerna kommer hantera den delikata balansgången är därför den kanske enskilt viktigaste frågan att bevaka de kommande månaderna. Ligger penningpolitiken fast eller kommer stimulanserna skalas ner tidigare än utlovat? Titeln ”Here Comes the Sun” ger en beskrivande bild vår syn.

 

Läs rapporten här

thumb-stratrap-maj21.jpg

Kontakta oss