Skip to main content Skip to main navigation
September 2019

Söderberg & Partners Strategirapport


Söderberg & Partners Strategirapport ger en summering av vår marknadssyn med utgångspunkt i makroekonomiska förutsättningar, sentiment hos investerare och värderingar på värdepappersmarknaderna. Syftet är att belysa aktuella risker, dra lärdomar av historiska samband och av tidigare studier samt ge en tydligare inblick i våra rekommendationer.

Strategirapport

"The first cut is the deepest"

Vår bedömning är att prognoser alltjämt är för höga och vi oroas fortsatt av skillnaden mellan ledande indikatorer och marknadsutvecklingen. Det finns dock vissa ljuspunkter och förhoppningen är att vi kan se en stabilisering i den makroekonomiska nedgången.

Läs strategirapporten här
September 2019

Strategirapporten

Läs Strategirapporten genom att klicka på knappen nedan. 
För att ladda ner klickar du på nedladdningsikonen i det undre verktygsfältet i läsvyn. 

Läs rapporten här
September 2019

Temadel

Läs Strategirapportens temadel genom att klicka på knappen nedan. 
För att ladda ner klickar du på nedladdningsikonen i det undre verktygsfältet i läsvyn. 

Läs temadelen här
Kontakta oss