Skip to main content Skip to main navigation
Januari 2019

Söderberg & Partners Strategirapport


Söderberg & Partners Strategirapport ger en summering av vår marknadssyn med utgångspunkt i makroekonomiska förutsättningar, sentiment hos investerare och värderingar på värdepappersmarknaderna. Syftet är att belysa aktuella risker, dra lärdomar av historiska samband och av tidigare studier samt ge en tydligare inblick i våra rekommendationer.

Strategirapport

"We're not out of the woods yet"

Hur ser förutsättningarna ut för 2019? I spåren av handelskonflikten och en stramare penningpolitik har konjunkturutsikterna bleknat under hösten. Vi presenterar en ny investeringsindikator med uppdaterade betyg för tillgångsklasser, region- och ränteallokering.

Alternativ när det barkar åt skogen

Kan skog vara en intressant tillgångsklass? Hur värderar man skog? Vilka investeringsformer finns det för skog i Sverige? I Strategirapportens temadel behandlar vi denna gång ämnet skogsinvesteringar.

Läs strategirapporten här

Strategirapporten


Cover-transparent-strategirapport jan 2019.png

Temadel


Cover-transparent-strategirapport jan 2019.png
Kontakta oss