Skip to main content Skip to main navigation
Maj 2019

Söderberg & Partners Strategirapport


Söderberg & Partners Strategirapport ger en summering av vår marknadssyn med utgångspunkt i makroekonomiska förutsättningar, sentiment hos investerare och värderingar på värdepappersmarknaderna. Syftet är att belysa aktuella risker, dra lärdomar av historiska samband och av tidigare studier samt ge en tydligare inblick i våra rekommendationer.

Strategirapport

"Roll with the punches"

Hur ser förutsättningarna ut för resterande delen av 2019? I spåren av det eskalerande handelskriget och den starka återhämtning på världens börser går vi nu mot en svagare period säsongsmässigt. Vi presenterar en ny investeringsindikator med uppdaterade betyg för vår tillgångs- och regionsallokering.

Långsiktig kapitalförvaltning

Att aktier är en bra investeringsform för den långsiktige är nog de flesta ense om. Men hur lång placeringshorisont krävs egentligen? Och är det rimligt att jämföra börsavkastningar idag med hur det såg ut för 50, 70 eller 90 år sedan? I temadelen tar vi denna gång reda på hur bra aktier som investeringsform egentligen varit och vilken tidsperiod som är mest relevant att jämföra med.

Läs strategirapporten här
maj 2019

Strategirapporten

Läs Strategirapporten genom att klicka på knappen nedan. 
För att ladda ner klickar du på nedladdningsikonen i det undre verktygsfältet i läsvyn. 

Läs rapporten här
Maj 2019

Temadel

Läs Strategirapportens temadel genom att klicka på knappen nedan. 
För att ladda ner klickar du på nedladdningsikonen i det undre verktygsfältet i läsvyn. 

Läs temadelen här
Kontakta oss