Skip to main content Skip to main navigation
September 2018

Strategirapport

Söderberg & Partners Strategirapport ger en summering av vår marknadssyn med utgångspunkt i makroekonomiska förutsättningar, sentiment hos investerare och värderingar på värdepappersmarknaderna. Syftet är att belysa aktuella risker, dra lärdomar av historiska samband och av tidigare studier samt ge en tydligare inblick i våra rekommendationer. 

 

Strategirapport

Hur stort är hotet från handelskonflikten?

Handelskonflikten mellan USA och Kina har trappats upp sedan föregående strategirapport och båda parter har föreslagit och infört nya handelsåtgärder. Ytterligare eskalering skulle kunna öka osäkerheten vilket i sin tur skulle riskera att medföra att investeringar hålls tillbaka. Det riskerar också att resultera i högre priser på överlåtbara varor, att störa globala leveranskedjor och därmed hämma spridningen av ny teknologi och sänka produktiviteten. Oavsett utgång innebär eskaleringen en risk för den globala handeln och tillväxten.

Läs strategirapporten här
September 2018

Dokument

Läs strategirapporten genom att klicka på knappen nedan. 
För att ladda ner rapporten klickar du på nedladdningsikonen i det undre verktygsfältet i läsvyn. 

Läs rapporten här
Temadel

Dokument

Läs strategirapportens temadel genom att klicka på knappen nedan. 
För att ladda ner klickar du på nedladdningsikonen i det undre verktygsfältet i läsvyn. 

Läs rapporten här
Kontakta oss