Skip to main content Skip to main navigation
Januari 2020

Söderberg & Partners Strategirapport


Söderberg & Partners Strategirapport ger en summering av vår marknadssyn med utgångspunkt i makroekonomiska förutsättningar, sentiment hos investerare och värderingar på värdepappersmarknaderna. Syftet är att belysa aktuella risker, dra lärdomar av historiska samband och av tidigare studier samt ge en tydligare inblick i våra rekommendationer.

Thumb-strategirapport-jan-2020-MOBILE-2.jpg

"No room for error"

Vi ser risker i att förväntansbilden är väl optimistisk, då divergensen mellan ledande indikatorer och marknadsutvecklingen är betydande. Vi har dock sett tydliga tecken på stabilisering i den makroekonomiska utvecklingen och en mer stimulativ penningpolitik ger både ett konjunktur- och ett  likviditetsmässigt stöd. Negativt är att riskaptiten är  hög och både vinstförväntningar och vinstvärderingar nu är relativt höga. 

Läs rapporten här

thumb-framsida-strategirapport-2020-2.png

Kontakta oss