Skip to main content Skip to main navigation
September 2021

Strategirapport

thumb-stratrap-sept-2021.jpg

Dance (While The Music Still Goes On)

Vi bedömer att de konjunkturella utsikterna är fortsatt goda även om tillväxttakten avtar efter den kraftiga återhämtningen under året. Med en mildare tillväxttakt bör mer defensiva sektorer få ett uppsving och vi lyfter därför upp hälsovårdssektorn och sänker materialsektorn ur ett taktiskt perspektiv.

Penningpolitiken medför att avkastningen för traditionella lågrisktillgångar är mycket låg och för att erhålla positiv real avkastning är ett högre risktagande en nödvändighet. Förväntansbilden och värderingen av finansiella tillgångar är samtidigt hög vilket innebär att vid stora förändringar i exempelvis penningpolitiken är risken hög för en korrigering av priserna. Även om centralbankernas tillgångsköp kommer att minska framöver bedömer vi inte att någon dramatisk omläggning av penningpolitiken är att vänta i närtid och genom titeln ”Dance (While The Music Still Goes On)” lyfter vi fram att vi ser fortsatt positiva förutsättningar för aktiemarknaden, trots den redan goda avkastningen under året.

 

Läs rapporten här

thumb-stratrap-sept-2021.jpg

Kontakta oss